Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1123/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-839/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-259/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-3350/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:31
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1983/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:31
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1008/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:32
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-334/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:33
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1094/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:34
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-336/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:35
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1140/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:36
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1122/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:37
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-2052/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:38
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1123/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:39
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-836/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 08:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-2268/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-2501/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:42
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-2781/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:44
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1492/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 08:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1492/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 08:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-3242/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:46
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-3942/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:48
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-4087/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-781/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 08:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-4431/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:52
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-4703/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:52
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-4804/16

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 08:54
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1701/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 08:55
 • Март
  25

  Предмет: К-115/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-83/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-410/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-44/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-450/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-1/19

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-768/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-431/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-451/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 09:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1125/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 09:01
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-612/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 09:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1125/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 09:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-574/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 09:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-849/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-120/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1092/15

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: КМ-7/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-2084/16

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-3008/11

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-520/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1127/14

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-2039/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1523/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-408/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.03.2019, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-1126/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 09:31
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-240/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 09:40
 • Март
  25

  Предмет: К-525/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-539/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-1708/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-84/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-40/18

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: КМ-7/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-857/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-1977/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-6907/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-915/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  25.03.2019, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-858/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 10:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-80/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 10:20
 • Март
  25

  Предмет: К-1945/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К-877/17

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: КМ-7/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К-2132/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: КОК-ПП-120/2019

  Судија Весна Димишкова, Судница Соба 212
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1546/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-791/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-81/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 10:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-497/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 10:45
 • Март
  25

  Предмет: К-476/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 10:45
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-82/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 10:50
 • Март
  25

  Предмет: К-84/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: К-1058/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-861/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: К-2012/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: КМ-7/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-ПП-120/2019

  Судија Весна Димишкова, Судница Соба 212
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: К-2166/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: К-1675/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.03.2019, во 11:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-91/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 11:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-862/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 11:15
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-М-92/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  25.03.2019, во 11:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-863/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1433/05

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1631/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1192/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: КМ-7/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-336/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: К-1433/05

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: КОК-ПП-120/2019

  Судија Весна Димишкова, Судница Соба 212
  25.03.2019, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-865/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Соба 42
  25.03.2019, во 11:45
 • Март
  25

  Предмет: К-262/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  25.03.2019, во 12:00