Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Nëntor
  28

  Lënda: К-2120/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-897/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-201/22

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1074/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1770/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-462/22

  Gjykatësi Шпреса Граинца Османи, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.11.2022, во 09:15
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-599/22

  Gjykatësi Шпреса Граинца Османи, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.11.2022, во 09:20
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2096/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-380/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2299/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-357/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-357/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2296/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-81/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-3284/20

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-678/22

  Gjykatësi Шпреса Граинца Османи, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2103/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2423/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-564/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-681/22

  Gjykatësi Шпреса Граинца Османи, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-383/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-481/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-386/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1770/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-41/22

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1935/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-157/21

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-113/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1560/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1043/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-223/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2141/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1104/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1351/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-99/14

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-397/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1454/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-400/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-3049/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-3070/21

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2874/21

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1178/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2392/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-416/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1065/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2143/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1842/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-790/22

  Gjykatësi Шпреса Граинца Османи, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-356/22

  Gjykatësi Шпреса Граинца Османи, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1162/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-924/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1027/19

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-565/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1174/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2429/21

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-410/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 11:15
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2752/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1950/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-232/20

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1279/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2587/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2864/21

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1630/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-411/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 11:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-121/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 11:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-208/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1637/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2093/19

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1142/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2055/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-146/19

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2025/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1356/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-453/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 12:15
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-417/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2041/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1650/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-М-431/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  28.11.2022, во 12:40
 • Nëntor
  28

  Lënda: ПРК-Ј-434/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.11.2022, во 12:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-2086/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.11.2022, во 12:45
 • Nëntor
  28

  Lënda: К-1666/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-169/22

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-205/22

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  28

  Lënda: КОК-21/22

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.11.2022, во 14:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-6597/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 08:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9498/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 08:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9511/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 08:55
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9598/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-8594/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-8594/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1028/22

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-188/22

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2183/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-848/21

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9532/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2139/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10105/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:05
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9544/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:05
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-8654/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:06
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-8797/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:08
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9605/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-8907/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-427/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9549/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9179/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:12
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9185/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:14
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10141/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9563/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9288/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:16
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9319/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:18
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9622/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9373/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-423/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9570/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9401/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:22
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9417/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:24
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10144/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:25
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9576/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:25
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9426/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:26
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9441/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:28
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-245/21

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9628/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9442/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: КМ-95/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-421/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: КМ-95/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1649/19

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-Ј-1972/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-653/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1407/19

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1746/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9779/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9586/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-4568/07

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-928/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1424/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-711/21

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  29.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12846/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:32
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9786/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:32
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12860/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:34
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9787/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:34
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9591/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:35
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12870/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:36
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9794/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:36
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12908/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:38
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9815/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:38
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12914/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9630/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-409/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9821/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9592/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12916/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:42
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9837/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:42
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12923/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:44
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9846/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:44
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10146/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9685/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12929/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:46
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9850/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:46
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12931/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:48
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9851/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:48
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9634/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12944/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-418/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9866/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9689/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12950/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:52
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9869/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:52
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12951/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:54
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9920/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:54
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10150/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 09:55
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9698/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 09:55
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12973/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:56
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9946/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:56
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12975/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 09:58
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9949/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 09:58
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1072/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12983/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9669/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-413/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-23/18

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9956/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9701/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-164/21

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 1
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-24/21

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-123/21

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1553/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1899/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1550/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-27/21

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-207/22

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1961/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-3373/20

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12985/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:02
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9962/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:02
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12994/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:04
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9983/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:04
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9706/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:05
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10151/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:05
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13004/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:06
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9987/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:06
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13022/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:08
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9989/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:08
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9660/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13027/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-407/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9993/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9708/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13056/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:12
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10002/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:12
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13066/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:14
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10005/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:14
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10155/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9720/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13067/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:16
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10006/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:16
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13084/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:18
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10007/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:18
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9654/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13086/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-460/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10018/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9727/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13089/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:22
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10021/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:22
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13108/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:24
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10022/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:24
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10156/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:25
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9731/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:25
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13133/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:26
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10028/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:26
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13138/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:28
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10038/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:28
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9635/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13151/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-462/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-3006/21

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2135/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1585/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1660/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1349/19

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1202/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9736/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13154/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:32
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13156/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:34
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10157/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:35
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9745/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:35
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13159/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:36
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13162/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:38
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13165/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9719/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-463/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9746/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13200/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:42
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13203/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:44
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9692/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9752/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13217/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:46
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13218/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:48
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13230/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9735/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9761/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13242/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:52
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-13255/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:54
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9739/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9767/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 10:55
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-12518/22

  Gjykatësi Весна Петровска Тагасовска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 10:56
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9744/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1499/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1716/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-150/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-781/21

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-769/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9747/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:05
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-1829/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 11:05
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9751/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-2552/21

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 11:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-9753/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-5756/21

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 11:15
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-741/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-7272/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 11:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10159/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:25
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1273/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10174/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1710/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1537/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1416/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2291/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-200/22

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1032/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10194/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:35
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-465/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 11:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10195/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10197/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:45
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-467/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10226/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10228/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 11:55
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-426/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2703/21

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-495/20

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-469/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-861/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-С-10247/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1359/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-20/21

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-315/21

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1717/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1242/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2219/21

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-470/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:10
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-472/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:20
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1452/22

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: КМ-68/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1659/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1941/21

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1844/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1103/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2216/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  29.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-444/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:40
 • Nëntor
  29

  Lënda: ПРК-М-129/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  29.11.2022, во 12:50
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2162/21

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-863/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  29.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: КОК-3/19

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1427/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-1183/21

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  29

  Lënda: К-2168/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.11.2022, во 13:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1861/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-701/21

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-42/19

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  30.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-713/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.11.2022, во 09:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КРМ-333/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 09:25
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-875/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-419/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1446/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1096/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1574/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: КРМ-338/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2435/22

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2225/20

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.11.2022, во 09:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: КРМ-341/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 09:40
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-426/22

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1702/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 09:45
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-20/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 09:50
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1255/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-41/22

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1570/21

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1562/19

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1095/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-65/18

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-30/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2225/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2177/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-75/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 10:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1234/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-3045/21

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-75/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 10:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1270/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1493/17

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1161/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1768/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1049/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1826/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-75/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-736/19

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1460/21

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.11.2022, во 10:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1279/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 10:45
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1243/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-866/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2265/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-67/18

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1179/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-28/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-28/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2616/20

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КМ-57/22

  Gjykatësi Душан Јосифов, Salla e gjukimeve Судница 15
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1675/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.11.2022, во 11:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-479/20

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 11:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-422/22

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  30.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-859/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2250/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2261/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-867/22

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.11.2022, во 11:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-55/21

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-899/19

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-3052/21

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-732/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-1/18

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-650/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1824/20

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  30.11.2022, во 12:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1301/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 12:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2237/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 12:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2237/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 12:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-1700/21

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  30.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1656/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1163/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 12:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1305/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 12:45
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-1305/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 12:45
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2304/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-31/18

  Gjykatësi Огнен Ставрев, Salla e gjukimeve Судница 6
  30.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-957/22

  Gjykatësi Елена Илиевска Јосифовиќ, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.11.2022, во 13:00
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2318/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 13:15
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2137/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 13:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: К-2137/22

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.11.2022, во 13:30
 • Nëntor
  30

  Lënda: КОК-62/21

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 4
  30.11.2022, во 13:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-6828/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 08:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-6741/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 08:50
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-8858/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 08:55
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-2256/21

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-682/22

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-612/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-2365/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КРМ-264/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КРМ-264/21

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11049/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9783/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1817/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  01.12.2022, во 09:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-6359/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:03
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11052/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:05
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9785/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:05
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11053/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9797/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:10
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11057/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9800/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11059/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9828/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:20
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11062/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:25
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9870/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:25
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КМ-61/22

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1521/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-871/21

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-781/21

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1756/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11065/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КОК-65/21

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 1
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1865/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-446/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10042/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-13077/19

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9876/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-582/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1401/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-527/18

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  01.12.2022, во 09:30
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10047/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:32
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10876/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:33
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10071/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:34
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9879/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:35
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11067/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:35
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10076/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:36
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10081/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:38
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11069/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10093/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9883/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:40
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10113/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:42
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10114/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:44
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-615/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  01.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11070/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9884/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:45
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10120/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:46
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10122/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:48
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11072/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10137/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9893/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:50
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10145/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:52
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10171/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:54
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11076/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 09:55
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9914/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 09:55
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10177/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:56
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10191/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 09:58
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11078/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-618/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 17
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-867/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-894/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1252/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10198/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КОК-177/22

  Gjykatësi Осман Шабани, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1614/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-2486/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-9915/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КОК-77/21

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: КОК-103/22

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 3
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1915/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: К-1144/22

  Gjykatësi Славица Андреевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  01.12.2022, во 10:00
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10206/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:02
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10208/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:04
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11083/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:05
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-1976/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 10:05
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10215/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:06
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10219/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:08
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-Ј-620/22

  Gjykatësi Насер Хаџи Ахметагиќ, Salla e gjukimeve Судница 18
  01.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10232/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-11091/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-5858/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 10:10
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10234/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:12
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-5053/21

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:13
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10252/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:14
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-5784/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-5945/22

  Gjykatësi Јасна Челикова, Salla e gjukimeve Судница 6
  01.12.2022, во 10:15
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10261/22

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  01.12.2022, во 10:16
 • Dhjetor
  1

  Lënda: ПРК-С-10870/22

  Gjykatësi Верка Петковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  01.12.2022, во 10:17