Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2900/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2117/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1589/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-168/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-153/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-564/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2376/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-4446/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-3116/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2345/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6649/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2479/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2489/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2527/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-83/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-3284/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1534/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-256/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-733/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КРМ-275/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-467/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-279/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1551/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-4444/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  5

  Предмет: КРМ-291/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6726/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: КМ-64/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6736/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6743/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6745/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-289/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-289/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-158/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-96/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-44/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-899/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-946/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-673/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-16/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1437/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-998/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-6775/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7238/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7257/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-511/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7262/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-5069/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-100/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-5460/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-441/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1870/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1870/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1646/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-694/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-410/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-3113/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-3565/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-3698/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-3762/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1925/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1631/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1160/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-3853/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1758/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-606/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1418/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7284/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7410/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7512/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-106/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7526/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7531/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7533/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1027/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-789/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-587/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1667/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1204/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1352/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7539/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7561/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-7583/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-65/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница `17
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-108/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2714/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2288/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2521/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1074/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2864/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2062/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-116/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-117/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-431/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-431/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2012/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-1662/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-148/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: К-2250/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-367/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1687/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-167/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: КОК-137/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3995/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3990/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 08:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3983/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3971/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3971/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: К-592/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: КМ-139/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3979/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-8674/20

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-2748/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4000/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-273/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1555/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1090/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3188/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4148/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7613/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-13048/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7233/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1814/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3385/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-695/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7978/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:01
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7625/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:02
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7992/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:03
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7640/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:04
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3327/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-8002/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4344/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7272/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3350/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-696/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7646/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:06
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-8005/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:07
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7650/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:08
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-8025/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:09
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3105/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-274/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7678/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4345/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7274/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-2839/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-701/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-8031/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:11
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7679/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:12
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7683/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:14
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1396/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3124/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4308/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7277/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7688/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:16
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7690/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:18
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3076/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-286/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7698/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4309/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7288/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-529/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7699/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:22
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7709/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:24
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3249/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4341/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7308/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7711/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:26
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7712/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:28
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-2784/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-287/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1624/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-146/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1665/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1756/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7717/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7612/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4015/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1389/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-849/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7313/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3800/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3800/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-675/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-730/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1202/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-464/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-464/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7616/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7719/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7720/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7628/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7137/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4021/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-677/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7319/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3800/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7631/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7724/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7728/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7651/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7138/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-313/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-161/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7652/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7732/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4027/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7334/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-680/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3531/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3531/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-272/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-549/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-272/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7770/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7655/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7663/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7770/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7133/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4039/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7343/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-684/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4039/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-5409/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7672/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7775/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7798/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7674/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7674/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7129/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7684/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7810/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4048/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7349/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-666/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-5450/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-311/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7812/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7713/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7730/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7824/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7124/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4059/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-670/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7371/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3584/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7733/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7828/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7874/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7741/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7099/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-60/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-62/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-41/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1670/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7742/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7898/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4062/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-164/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1524/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2079/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7381/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-671/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-297/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1874/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1682/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-7/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7900/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:02
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7747/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:02
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7761/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:04
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7908/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:04
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7076/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4076/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-660/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7407/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-531/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3463/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7910/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7773/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7782/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7918/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7067/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-М-326/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7926/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7785/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4099/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-577/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7408/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-467/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7786/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:12
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7934/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:12
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7969/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:14
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7791/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:14
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-260/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-260/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7055/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4132/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7418/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-714/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7977/22

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:16
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7794/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:16
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7815/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:18
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7041/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-253/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4135/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7826/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7429/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-534/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-716/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7830/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:22
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3795/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:22
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7838/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:24
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7032/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-4139/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7452/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-5284/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-718/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7856/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:26
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7866/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:28
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7022/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1645/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КРМ-248/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1693/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1521/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-2494/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1451/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-682/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-21/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7459/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-223/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-719/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1912/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1912/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7019/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7466/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3408/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1950/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-722/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6993/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: КМ-146/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-3438/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7480/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-604/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-681/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-1941/22

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6990/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7481/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-5258/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6988/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7493/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-533/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7493/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-725/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6986/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7501/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-560/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-560/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6983/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-894/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1252/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7506/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-491/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-605/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1617/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2632/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1773/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2632/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6939/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7510/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-101/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 11:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6937/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6902/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-510/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6901/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-664/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6895/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6889/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-907/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2069/19

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1649/19

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1747/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-755/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1519/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2130/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1643/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1887/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-609/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-6861/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-206/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-690/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-691/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-1268/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1802/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-166/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1836/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-1295/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1462/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: КОК-95/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1140/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1941/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2571/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-497/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1600/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-2024/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-679/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1382/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1907/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1447/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-173/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1320/17

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-1917/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1712/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1374/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1557/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1733/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1364/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-653/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-366/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-937/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1215/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-4531/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2734/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1242/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-38/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-101/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1005/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-1710/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:32
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-7188/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:34
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-122/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3249/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:36
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3591/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:38
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-8733/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-165/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-4626/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:42
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-6195/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:44
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-322/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3490/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:46
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-4145/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:48
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-254/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3618/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-2638/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:52
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-7921/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:54
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-396/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-1186/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:56
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-5413/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 09:58
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3034/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-1/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1770/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-5099/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-3930/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1603/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-567/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-165/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-432/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1296/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-171/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-459/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:06
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 10:08
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-195/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-206/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-209/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3049/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1578/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-210/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3189/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-405/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-12/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2212/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1320/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-286/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-215/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-229/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-236/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-282/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1721/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2752/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-139/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2970/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1103/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2838/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: КОК-153/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1730/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1428/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2672/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-289/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2621/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-296/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:35
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-106/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-18/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-М-18/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1637/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1160/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-2916/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-126/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  07.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1650/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-1865/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  07.10.2022, во 12:30