Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7673/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2488/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2488/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-930/21

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1025/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3214/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1604/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3232/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:02
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3241/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:04
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7822/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3250/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:06
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3260/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:08
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7831/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8653/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3263/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3267/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:12
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3286/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:14
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7836/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8621/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-617/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1288/20

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: К-2232/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3300/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:16
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3316/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:18
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3337/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7837/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3319/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3368/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:22
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3375/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:24
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7848/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9741/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3394/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:26
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3418/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:28
 • Декември
  5

  Предмет: К-846/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7852/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9707/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1309/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-82/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3426/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1864/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1902/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1895/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2294/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2217/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3432/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:32
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3443/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:34
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9715/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7858/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3471/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:36
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3481/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:38
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7915/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7915/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9718/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3490/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3492/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:42
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3492/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:42
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3501/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:44
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9725/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8616/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: К-2137/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3511/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:46
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3530/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:48
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8669/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9732/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3534/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3536/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:52
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3542/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:54
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8681/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9694/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3550/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:56
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3562/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:58
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8725/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9696/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2271/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1965/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1399/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3627/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2352/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1922/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1245/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: КМ-60/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2239/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3629/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:02
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3634/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:04
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9768/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8759/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3638/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:06
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3638/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:06
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3638/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:06
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3638/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:06
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-3652/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:08
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8791/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9454/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-7435/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9462/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8987/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9024/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9467/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9489/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8572/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-559/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9492/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1589/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-3662/11

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-3662/11

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2782/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1579/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-974/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2423/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-438/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1668/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9495/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8580/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9507/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-768/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-768/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9509/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8583/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8585/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9536/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-341/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9537/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:55
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1666/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9566/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-946/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-442/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-515/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1635/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2249/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8592/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9567/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9568/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-297/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-297/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9585/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8600/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9040/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9056/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-8701/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:25
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9037/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9079/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2066/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-694/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-410/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1839/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1009/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-998/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-2543/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9686/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9039/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:35
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9046/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9691/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-4406/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9072/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: К-1715/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-9189/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-638/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:55
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-559/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2420/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-44/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-2186/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1506/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1959/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-576/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1546/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-852/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-106/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1523/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-1734/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-482/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-1661/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4153/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4157/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4112/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4101/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4050/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4353/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-4200/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7277/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2839/21

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 08:55
 • Декември
  6

  Предмет: К-1555/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7691/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1061/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1522/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-767/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 0
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-96/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9918/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1683/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7685/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9925/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7667/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-39/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9937/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7665/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-971/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9941/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-718/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-617/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-971/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:16
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-972/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:18
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7658/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-973/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-79/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-79/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9970/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-974/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:22
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-975/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:24
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7653/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-975/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9984/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-976/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:27
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-976/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:28
 • Декември
  6

  Предмет: К-1575/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7648/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-570/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-158/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1728/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1645/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-978/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10323/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-4568/07

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-474/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-463/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-9991/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-978/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:31
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10331/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:32
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-980/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:33
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-980/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:34
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10342/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:34
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7637/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10003/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-981/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:36
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6521/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:36
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-981/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:37
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3198/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:38
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-987/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:39
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7635/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-987/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3280/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10036/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-920/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-3827/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:42
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-784/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:42
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-784/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:43
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6316/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:44
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7624/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-578/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10039/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-578/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:46
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6322/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:46
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6323/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:48
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7632/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-88/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-88/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6330/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10044/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-922/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6331/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:52
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6365/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:54
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7614/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6374/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:56
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6375/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:58
 • Декември
  6

  Предмет: К-497/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6811/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-236/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1951/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-89/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1790/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6378/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10057/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-923/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1962/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6432/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:02
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6481/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:04
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8296/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10143/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6484/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:06
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6517/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:08
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8288/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2470/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10058/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-925/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2534/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:12
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2762/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2762/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2762/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:14
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8276/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-895/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-984/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-777/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-437/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2842/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:16
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6584/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:18
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-90/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8274/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6599/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10060/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6600/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:22
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6611/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:24
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8273/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6643/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:26
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-6657/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:28
 • Декември
  6

  Предмет: К-1484/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1484/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-519/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-519/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8241/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-899/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1414/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-912/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-1563/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-12273/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10096/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-1647/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2235/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-893/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-12282/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:32
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8231/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10104/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8221/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-900/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 187
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-92/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10108/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8207/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-530/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10111/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8202/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-902/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-934/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10115/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-796/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8193/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-797/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 227
  06.12.2022, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10142/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8183/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-734/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-906/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-947/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1670/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-871/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-52/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-731/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-3034/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-276/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10125/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2678/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8452/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8463/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10154/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8430/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10158/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8436/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10167/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8419/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7853/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-8417/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-809/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-502/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-40/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7058/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10644/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:35
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-261/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10645/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-7825/22

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10647/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-246/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10651/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10652/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-2793/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 11:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-245/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2145/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2173/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-26/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1052/21

  Судија Имране Селмани, Судница Соба 9
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-169/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-5379/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-10665/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: КОК-48/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-690/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-10/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-740/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2672/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-1566/17

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-431/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-431/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-269/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-267/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-330/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2054/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-387/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2195/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-2825/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  06.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-494/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-М-491/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 12:50
 • Декември
  6

  Предмет: КМ-74/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2926/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-2266/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 13:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-2862/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-1401/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3401/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3401/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3401/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-867/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-867/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2404/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.12.2022, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-6423/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8637/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4401/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3404/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3404/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3404/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8670/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: К-980/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.12.2022, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8753/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4772/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3405/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3405/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3405/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8783/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-1941/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8800/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-105/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-538/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4173/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2477/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3898/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3898/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-138/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-698/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1403/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1821/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-70/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2277/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2318/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  07.12.2022, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8812/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8865/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9629/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3888/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-3888/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8894/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8896/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9633/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4443/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4443/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8902/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8953/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9640/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-136/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4462/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-4462/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-3353/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2336/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1516/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2295/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-98/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2734/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-328/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8957/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8966/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9642/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8990/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-13723/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-98/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-13723/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:16
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9013/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9655/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8597/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9599/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2026/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-67/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-990/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: КОК-16/20

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-2101/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1438/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: КМ-98/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1976/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-810/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1955/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-1890/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2022, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-8602/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9606/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-322/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  07.12.2022, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9082/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: К-764/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  07.12.2022, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9098/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9607/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9144/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 10:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9146/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-9616/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-956/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1797/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-2130/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-1649/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  07.12.2022, во 11:00
 • Декември
  7