Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  29

  Предмет: К-852/08

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.04.2019, во 11:30
 • Април
  30

  Предмет: К-512/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1865/13

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1194/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  30.04.2019, во 09:10
 • Април
  30

  Предмет: К-2404/15

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.04.2019, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: К-96/14

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.04.2019, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: К-1984/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: К-538/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: К-711/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.04.2019, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: К-592/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: К-1168/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  30.04.2019, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: К-536/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.04.2019, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: К-572/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.04.2019, во 11:00
 • Април
  30

  Предмет: К-612/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 11:00
 • Април
  30

  Предмет: К-646/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.04.2019, во 11:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-О-292/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-О-292/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: К-1034/17

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-О-292/19

  Судија Весна Миткова, Судница Судница 16
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: К-1267/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: КМ-21/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 12:30
 • Април
  30

  Предмет: КМ-21/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: К-1993/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.04.2019, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: КМ-21/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 13:30
 • Април
  30

  Предмет: КМ-21/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: КМ-21/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 14:30
 • Мај
  2

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 43
  02.05.2019, во 09:25
 • Мај
  2

  Предмет: К-635/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.05.2019, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-1998/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.05.2019, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-472/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  02.05.2019, во 10:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-713/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.05.2019, во 10:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-157/18

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.05.2019, во 10:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-474/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  02.05.2019, во 11:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-84/19

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.05.2019, во 11:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-499/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  02.05.2019, во 12:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-1110/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.05.2019, во 12:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-503/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.05.2019, во 12:30
 • Мај
  2

  Предмет: К-260/19

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  02.05.2019, во 13:00
 • Мај
  2

  Предмет: К-1400/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.05.2019, во 13:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-Ј-212/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  03.05.2019, во 08:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-Ј-215/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  03.05.2019, во 08:40
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-111/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 08:45
 • Мај
  3

  Предмет: К-669/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  03.05.2019, во 09:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-112/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 09:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-1455/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-1679/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:08
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-1679/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:08
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-Ј-431/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  03.05.2019, во 09:10
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-114/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 09:15
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-3071/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:15
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-Ј-343/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  03.05.2019, во 09:20
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-9995/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:20
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-6034/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:25
 • Мај
  3

  Предмет: К-935/18

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: К-1342/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-Ј-596/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: К-594/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-231/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-231/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: К-539/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 09:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-114/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 09:40
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-Ј-934/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  03.05.2019, во 09:40
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-6400/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 09:50
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-116/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-544/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-1255/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.05.2019, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-789/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 10:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-5280/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:05
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-5280/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:05
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-540/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:10
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-116/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 10:15
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-532/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:15
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-1819/15

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:20
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-511/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:25
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-511/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:25
 • Мај
  3

  Предмет: К-1127/14

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.05.2019, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-507/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: К-238/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  03.05.2019, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-136/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: К-510/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-113/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 10:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-503/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:35
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-498/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:40
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-117/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 10:45
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-495/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:45
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-5280/16

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:50
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-136/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 10:55
 • Мај
  3

  Предмет: К-1287/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 11:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-С-1120/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 59
  03.05.2019, во 11:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-3008/11

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 11:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-1365/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 11:00
 • Мај
  3

  Предмет: КОК-119/16

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  03.05.2019, во 11:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-1090/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 11:30
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-454/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 11:40
 • Мај
  3

  Предмет: К-633/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  03.05.2019, во 11:45
 • Мај
  3

  Предмет: К-452/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  03.05.2019, во 12:00
 • Мај
  3

  Предмет: ПРК-М-444/18

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  03.05.2019, во 12:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-1320/17

  Судија Лидија Зимбовска, Судница Судница 19
  03.05.2019, во 12:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-234/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 10
  03.05.2019, во 12:00
 • Мај
  3

  Предмет: К-1924/18

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  03.05.2019, во 12:30