Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-475/18

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-161/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-169/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-269/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-468/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1069/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-367/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-245/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: К-2039/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1024/17

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1301/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-90/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-124/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-21/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-464/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-826/16

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1714/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-774/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: К-1323/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-7/18

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-76/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-656/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-124/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1232/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1044/16

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 614
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-7/19

  Судија Добрила Кацарска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1785/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1258/16

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-726/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2245/16

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-661/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-30/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-744/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-717/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1366/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-11/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1522/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-445/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1045/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1044/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2590/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-321/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-323/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 11:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-324/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-830/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1356/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1053/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-246/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-М-246/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: К-958/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-25/17

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-102/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1617/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1777/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1740/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-1054/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1749/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-471/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1750/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: К-611/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1003/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1330/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-1459/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1790/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-503/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1791/15

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-169/17

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 12:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-901/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-891/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: К-792/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-833/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-430/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-2102/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-842/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 13:05
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-468/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 13:20
 • Септември
  20

  Предмет: К-1775/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.09.2019, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: КОК-131/15

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 13:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-502/17

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  23.09.2019, во 08:55
 • Септември
  23

  Предмет: К-1997/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-2855/18

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-5538/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-М-203/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-1095/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-1997/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-473/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: КОК-75/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 2
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-1693/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:02
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-7013/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:04
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-765/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  23.09.2019, во 09:05
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-3809/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:06
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-6082/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:08
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-749/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  23.09.2019, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-3753/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:10
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-3736/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:12
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-6942/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  23.09.2019, во 09:14
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-384/15

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-5454/17

  Судија Станка Везенковска, Судница Соба 47
  23.09.2019, во 09:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-1230/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  23.09.2019, во 09:15