Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  29

  Предмет: К-2414/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2037/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-181/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-77/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-186/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КРМ-22/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  29

  Предмет: КРМ-15/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 09:10
 • Февруари
  29

  Предмет: К-738/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-113/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2091/23

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-348/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-31/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Соба 15
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-179/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-387/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1600/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17006/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1547/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17066/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:35
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17222/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:40
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17278/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17291/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:50
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17230/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 09:55
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1999/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2475/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1371/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-М-9/24

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17386/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2469/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17420/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:05
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17433/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:10
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17447/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2025/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  29.02.2024, во 10:15
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-111/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-43/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17524/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:20
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17494/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 10:25
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2136/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1499/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-43/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1157/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-102/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 10:40
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2088/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-124/22

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1865/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2142/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-16788/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2571/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  29.02.2024, во 11:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1923/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-261/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2633/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-16586/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  29.02.2024, во 11:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-91/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 11:40
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1790/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-953/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1812/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1973/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  29.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2428/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-853/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-83/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-83/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-83/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-111/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:40
 • Февруари
  29

  Предмет: КМ-56/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  29.02.2024, во 12:50
 • Февруари
  29

  Предмет: КОК-214/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  29.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2004/23

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.02.2024, во 13:00
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1859/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-1859/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  29.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-ООА-245/23

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  29.02.2024, во 13:30
 • Февруари
  29

  Предмет: К-2446/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.02.2024, во 14:15
 • Март
  1

  Предмет: К-260/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1386/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-17/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2405/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1489/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-186/24

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: КОК-84/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2307/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-144/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2104/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-256/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-7203/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-14/24

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-1358/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-257/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:31
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-263/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:32
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-7207/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:32
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-268/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:33
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-269/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:34
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-7221/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:34
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-80/23

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:35
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-7244/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:36
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-7327/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:38
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-448/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-292/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-460/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-7464/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:40
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8132/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:42
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8164/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:44
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8170/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:46
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8200/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:48
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-10220/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-10220/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:50
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-10278/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:52
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-10472/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:54
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-2063/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:56
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8207/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 09:58
 • Март
  1

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КОК-15/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8251/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-155/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-440/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-203/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1027/19

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-493/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КОК-59/22

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 6
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КОК-174/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  01.03.2024, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8270/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:02
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8272/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:04
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-8399/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:06
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-2336/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:08
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-3917/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:10
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-3920/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:12
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-3982/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:14
 • Март
  1

  Предмет: К-2331/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2357/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-223/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-440/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-440/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 10:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2326/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1718/22

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-694/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2846/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-818/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 11:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1966/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-2345/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.03.2024, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-327/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-М-161/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  01.03.2024, во 11:50
 • Март
  1

  Предмет: К-2018/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1639/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1907/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-1788/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: К-2440/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  01.03.2024, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: К-447/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 9
  01.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4961/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10251/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-20/24

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17401/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2208/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: К-713/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10300/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4964/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17427/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4968/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10310/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17437/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10312/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4973/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17439/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-8320/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 09:16
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4978/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10318/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17445/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1165/22

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-406/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10333/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4980/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17453/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: К-2265/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4998/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10336/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4998/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: КОК-130/23

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-583/23

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9864/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17474/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1139/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-644/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1121/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1492/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2376/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1247/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1737/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17223/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17363/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:33
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5002/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10339/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17478/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17367/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:36
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17415/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:39
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10350/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5003/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9855/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17487/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1123/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17449/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:42
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10369/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5005/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17497/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17492/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1122/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17500/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:48
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10382/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9805/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5025/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17501/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1116/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17505/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:51
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17506/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:54
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9875/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10388/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5040/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17509/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1112/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7517/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 09:56
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17507/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 09:57
 • Март
  4

  Предмет: КОК-13/24

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10047/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5043/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5043/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10401/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1189/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17511/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2348/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17370/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2414/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1090/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-140/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-68/23

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1664/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1761/21

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-222/23

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  04.03.2024, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-7255/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:02
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17258/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:03
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5047/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10036/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10409/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17546/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1088/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17267/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:06
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17285/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:09
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5050/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10429/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9950/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17548/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1095/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17305/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:12
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9962/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10437/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5051/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17407/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17347/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1104/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17428/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:18
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10477/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9946/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5071/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17441/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1105/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17203/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:21
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17334/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:24
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9934/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10482/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5078/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17458/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17366/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:27
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5088/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10488/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9919/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1044/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17481/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-721/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2408/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2090/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17443/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1106/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-143/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-347/22

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-349/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 23
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: К-290/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17508/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:33
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10018/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10518/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5090/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17482/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Соба 6
  04.03.2024, во 10:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17244/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:36
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17202/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:39
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5117/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10519/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9063/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17545/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1107/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17456/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:42
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10045/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10524/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5124/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17448/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17351/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17514/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:48
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5125/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10532/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10219/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17051/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1086/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17480/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:51
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17320/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:54
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5127/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10228/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10561/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17054/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 10:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17424/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 10:57
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10603/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5135/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-585/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-919/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10239/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17056/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-379/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1591/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17362/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1084/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-128/24

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: К-585/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17274/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:03
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10007/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5136/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10624/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17061/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-1083/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-459/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17516/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:06
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17217/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:09
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10632/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5145/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5145/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9987/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17113/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-633/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-673/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17394/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:12
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9978/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5149/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10390/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17115/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-15714/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-611/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10490/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9985/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5161/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17118/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-518/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  04.03.2024, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5162/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9958/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-3235/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17119/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-15937/23

  Судија Марија Беговиќ, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-3305/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5200/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2176/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2276/23

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9927/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17122/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2584/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1135/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1990/23

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17124/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:34
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9925/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5204/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-14182/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17128/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:38
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-3640/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9904/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5212/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17130/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:42
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9910/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-3737/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5215/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17134/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:46
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5220/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-9911/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17135/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17136/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:54
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5224/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 11:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10114/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 11:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17140/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 11:58
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10116/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: КОК-136/22

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5226/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-532/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2260/23

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1175/23

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2585/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-266/24

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: К-2139/23

  Судија Бранка Наумоска, Судница Судница 11
  04.03.2024, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17143/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 12:02
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5231/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10079/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:05
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-17148/23

  Судија Драган Јосифоски, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 12:06
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10092/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5241/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:10
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10101/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5245/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10106/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5248/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5252/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10059/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:25
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5260/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-184/24

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: КОК-154/23

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 6
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-2028/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-1453/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5267/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:35
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5282/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10014/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:40
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5290/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: К-2344/23

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.03.2024, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5296/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10185/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 12:50
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5317/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 12:55
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-5324/23

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-10181/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: К-301/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: К-1972/23

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  04.03.2024, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-С-4645/23

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 9
  04.03.2024, во 13:15
 • Март
  4

  Предмет: К-273/24

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  04.03.2024, во 13:15
 • Март
  5

  Предмет: КОК-11/24

  Судија Даниела Димовска, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-1448/23

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 14
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11466/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13146/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-10980/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: К-2383/23

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  05.03.2024, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11639/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:02
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13684/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:04
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13148/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13680/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:06
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13651/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:08
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-13649/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12852/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12852/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-10951/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12103/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:12
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12859/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:12
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12859/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:12
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11989/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:14
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12863/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:14
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12863/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:14
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11005/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11932/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:16
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12876/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:16
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12876/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:16
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11904/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:18
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12881/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:18
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12881/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:18
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11894/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-252/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12888/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12888/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-10972/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1082/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11879/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:22
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12899/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:22
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12899/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:22
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11813/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:24
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12903/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12903/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1165/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11050/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11782/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:26
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12115/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:28
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12926/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:28
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12926/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:28
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12213/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-1339/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-218/24

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-2232/23

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 9
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12927/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: КОК-197/23

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 1
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12927/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-М-418/23

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-1306/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-2185/23

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12570/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11152/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-1164/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-7/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-2290/23

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: К-7/24

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-17310/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-17310/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  05.03.2024, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12636/23

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  05.03.2024, во 09:32
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12574/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  05.03.2024, во 09:32
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12928/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:33
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12928/23

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 7
  05.03.2024, во 09:33
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-12575/23

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 9
  05.03.2024, во 09:34
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-17319/23

  Судија Билјана Смаќоска, Судница Судница 12
  05.03.2024, во 09:34
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-354/23

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 18
  05.03.2024, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-11146/23

  Судија Јасна Челикова, Судница Судница 6
  05.03.2024, во 09:35