Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5447/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5450/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:46
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5451/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:47
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5445/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:49
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5437/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:50
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5425/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:51
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5382/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:52
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-10430/16

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:52
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-10430/16

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:53
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5386/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:53
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5587/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:53
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5393/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:54
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5452/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:54
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5396/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:55
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5408/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:56
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5367/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:57
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5355/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:58
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5357/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 08:59
 • Октомври
  21

  Предмет: КОК-96/15

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-930/18

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-3282/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-215/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-193/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Судница 15
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-210/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1353/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5344/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5767/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:01
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5756/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:02
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5755/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:03
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-4803/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:04
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5748/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:04
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5718/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5730/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:06
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5734/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:07
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5741/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:08
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5743/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:09
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5717/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:10
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5711/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:11
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5707/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:12
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5702/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:13
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-5702/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:13
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6056/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:14
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-309/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6062/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6076/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6076/17

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:16
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6066/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:16
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6068/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:17
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6073/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:18
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6086/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:19
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6087/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-4804/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-306/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.10.2019, во 09:20
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6088/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:21
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6103/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:22
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6107/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:23
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6109/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:24
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6117/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-4818/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:25
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6130/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:26
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6136/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:27
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6140/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:28
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6166/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:29
 • Октомври
  21

  Предмет: К-856/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-М-329/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-48/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1278/16

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1327/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6047/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1137/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1371/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-308/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6176/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1076/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-706/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: КМ-73/19

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 602
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1978/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1287/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1012/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 7
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6047/18

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:31
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6182/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:31
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6197/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:32
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1138/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2019, во 09:32
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6200/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:33
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1139/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2019, во 09:34
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6203/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:34
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6204/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-158/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.10.2019, во 09:35
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6209/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:36
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1140/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2019, во 09:36
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6210/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:37
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6211/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:38
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1141/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2019, во 09:38
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6215/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:39
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6215/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:39
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-2236/19

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  21.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-6227/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  21.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: К-1254/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  21.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-312/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  21.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1142/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  21.10.2019, во 09:40