Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4085/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4636/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:30
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-6986/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:31
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7129/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:31
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2297/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  16.09.2019, во 08:31
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4087/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:32
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4637/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:32
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7144/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  16.09.2019, во 08:33
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4101/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:34
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4647/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:34
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7144/18

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  16.09.2019, во 08:35
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-6991/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:35
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4107/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:36
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4648/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:36
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2117/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 63
  16.09.2019, во 08:37
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4649/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:38
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4109/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:38
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4149/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:40
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4651/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:40
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7003/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:41
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4160/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:42
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4656/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:42
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7004/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:43
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4660/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:44
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4170/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:44
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7128/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:45
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4174/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:46
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4666/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:46
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4682/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:48
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4184/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:48
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7035/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:49
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4684/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:50
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4213/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:50
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4227/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:52
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4685/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:52
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7076/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:53
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4231/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:54
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4712/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:54
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7102/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:55
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4240/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:56
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4724/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:56
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4739/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:58
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4247/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 08:58
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7119/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 08:59
 • Септември
  16

  Предмет: КОК-83/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4744/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-526/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2547/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-М-120/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7584/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-1215/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-М-120/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3094/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:00
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7130/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:01
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1375/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:01
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1385/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:02
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4302/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:02
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3117/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:02
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2568/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:02
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4745/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:02
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7160/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:03
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2535/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:03
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1387/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:03
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3124/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:04
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4746/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:04
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1395/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:04
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4312/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:04
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2669/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:04
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7168/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:05
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1402/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:05
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3130/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:06
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4751/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:06
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2515/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:06
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-1402/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:06
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4317/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:06
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7570/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:07
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4758/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:08
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2553/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:08
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4321/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:08
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3132/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:08
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7178/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:09
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7558/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:09
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4767/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3199/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4323/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2551/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7541/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:10
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7188/17

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:11
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7539/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:11
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7532/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:12
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4330/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:12
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3206/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:12
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2027/17

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:12
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4425/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:12
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7527/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:13
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-3209/19

  Судија Владимир Панчевски, Судница Соба 47
  16.09.2019, во 09:14
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-2612/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  16.09.2019, во 09:14
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4431/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Соба 51
  16.09.2019, во 09:14
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-7518/18

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  16.09.2019, во 09:14
 • Септември
  16

  Предмет: ПРК-С-4334/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  16.09.2019, во 09:14