Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5272/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5279/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:32
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5281/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:34
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5292/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:36
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5297/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:38
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5305/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5312/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:42
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5313/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:44
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5316/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:46
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5319/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:48
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5327/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5328/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:52
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5340/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:54
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5342/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:56
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5352/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 08:58
 • Август
  20

  Предмет: К-227/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5354/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5360/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:02
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5373/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:04
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5376/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:06
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5380/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:08
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5390/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5392/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:12
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5402/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:14
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5410/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:16
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5411/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:18
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5416/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5419/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:22
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5438/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:24
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5448/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:26
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5454/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:28
 • Август
  20

  Предмет: К-1241/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5456/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5457/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:32
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5470/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:34
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5472/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:36
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5489/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:38
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5499/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5505/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:42
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5512/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:44
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5514/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:46
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5516/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:48
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5526/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5543/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:52
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5551/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:54
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5581/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:56
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5593/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 09:58
 • Август
  20

  Предмет: К-793/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5595/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1106/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5611/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:02
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5612/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:04
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5616/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:06
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5623/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:08
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5627/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:10
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5636/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:12
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5638/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:14
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5647/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:16
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5648/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:18
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5664/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5664/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5664/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:20
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5674/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:25
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5674/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:25
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5691/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1130/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1467/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5691/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5691/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1073/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.08.2019, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5719/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:32
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5721/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:34
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5723/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:36
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5725/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:38
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5736/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:40
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5758/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:42
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5772/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:44
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5779/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:46
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5791/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:48
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5793/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:50
 • Август
  20

  Предмет: ПРК-С-5796/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  20.08.2019, во 10:52
 • Август
  20

  Предмет: К-646/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.08.2019, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-67/16

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1161/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К-822/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1144/19

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-719/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2019, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1145/18

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2019, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5807/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:30
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5813/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:32
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5815/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:34
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5817/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:36
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5826/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:38
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5827/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:40
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5828/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:42
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5834/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:44
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5862/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:46
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5871/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:48
 • Август
  21

  Предмет: ПРК-С-5872/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Соба 52
  21.08.2019, во 08:50