Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  10

  Предмет: К-2227/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  10.08.2020, во 09:30
 • Август
  12

  Предмет: К-2158/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  12.08.2020, во 10:00
 • Август
  12

  Предмет: К-2123/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  12.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-789/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  17.08.2020, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: К-185/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 09:30
 • Август
  17

  Предмет: КОК-14/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-2036/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-1904/16

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 1
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: КОК-68/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-1366/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-2093/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.08.2020, во 10:00
 • Август
  17

  Предмет: К-2156/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.08.2020, во 10:30
 • Август
  17

  Предмет: К-1772/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.08.2020, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: К-1951/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: К-481/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  17.08.2020, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: К-481/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 14
  17.08.2020, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: К-91/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 11:00
 • Август
  17

  Предмет: К-451/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 11:30
 • Август
  17

  Предмет: К-1507/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.08.2020, во 11:30
 • Август
  17

  Предмет: К-453/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: К-1710/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.08.2020, во 12:00
 • Август
  17

  Предмет: К-1114/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.08.2020, во 12:30
 • Август
  18

  Предмет: К-334/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 09:00
 • Август
  18

  Предмет: К-1088/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: КМ-69/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-554/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: К-586/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.08.2020, во 09:30
 • Август
  18

  Предмет: КМ-105/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  18.08.2020, во 09:40
 • Август
  18

  Предмет: КМ-105/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  18.08.2020, во 09:40
 • Август
  18

  Предмет: КМ-68/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  18.08.2020, во 09:50
 • Август
  18

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-1446/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-957/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-2103/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  18.08.2020, во 10:30
 • Август
  18

  Предмет: К-1865/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: К-572/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.08.2020, во 11:00
 • Август
  18

  Предмет: К-170/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: К-1397/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  18.08.2020, во 11:30
 • Август
  18

  Предмет: К-1611/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: К-366/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  18.08.2020, во 12:30
 • Август
  18

  Предмет: К-1724/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 12:30
 • Август
  18

  Предмет: К-965/18

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.08.2020, во 13:00
 • Август
  19

  Предмет: К-1218/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-1876/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.08.2020, во 09:30
 • Август
  19

  Предмет: К-1411/19

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-548/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-932/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-2142/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  19.08.2020, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: К-165/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К-2106/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К-562/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К-307/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: К-269/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: К-298/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 11:00
 • Август
  19

  Предмет: К-687/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.08.2020, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: К-441/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: К-2226/20

  Судија Софија Лаличиќ, Судница Судница 21
  19.08.2020, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: К-1810/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  19.08.2020, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: К-1876/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  19.08.2020, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: К-25/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  19.08.2020, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1575/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2020, во 09:00
 • Август
  20

  Предмет: К-831/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1445/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К-519/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1904/16

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 1
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-67/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-14/19

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1785/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.08.2020, во 10:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1938/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-2114/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1670/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1860/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.08.2020, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1326/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1647/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2020, во 11:00
 • Август
  20

  Предмет: К-295/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1351/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  20.08.2020, во 11:30
 • Август
  20

  Предмет: К-661/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-50/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 1
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-72/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: КОК-59/18

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-308/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1539/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1061/19

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.08.2020, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: К-606/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 12:30
 • Август
  20

  Предмет: К-1232/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 13:00
 • Август
  20

  Предмет: К-1013/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  20.08.2020, во 13:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1143/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.08.2020, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: КМ-99/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-64/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: КОК-2/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1577/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: КМ-87/19

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: К-232/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: КМ-100/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  21.08.2020, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: К-1519/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: КМ-102/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  21.08.2020, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-702/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.08.2020, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: К-1316/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  21.08.2020, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: К-671/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  21.08.2020, во 11:30