Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-2770/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-1770/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: КОК-153/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-2777/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: К-1647/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: К-830/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-2993/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3040/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:25
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3048/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-11/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-83/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-3353/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3098/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:35
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3099/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3113/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3116/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3174/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 09:55
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3182/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: КОК-28/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-956/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: КОК-46/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1500/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:05
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-3452/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:15
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-4797/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-5128/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:25
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-602/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-959/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-4242/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПРК-С-1488/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: КОК-9/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-1269/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-331/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-2716/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-2104/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-348/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-8830/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-50/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-875/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-308/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3399/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2039/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-2789/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-147/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-997/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-317/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2039/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:02
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-8064/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:02
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-7442/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:04
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2773/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:04
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-122/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:06
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2773/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:08
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3400/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4856/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-8080/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-8066/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:12
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-8074/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:12
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-7455/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:14
 • Мај
  25

  Предмет: К-2624/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:16
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1908/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:18
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2362/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3423/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-12267/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:22
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-13534/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:24
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2400/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:24
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3436/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2781/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2418/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:26
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2409/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:26
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-7884/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:28
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-13524/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-708/22

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3439/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2887/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1373/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-22/22

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-784/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-964/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3921/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2062/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: КМ-31/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2522/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-282/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-569/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-13552/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:34
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3440/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:35
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-5182/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:35
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-13574/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:36
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1286/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:38
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2125/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:38
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2109/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1506/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3464/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3934/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3934/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-7295/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:42
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-6197/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:44
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3559/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-893/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: К-953/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-13820/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:46
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-14019/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:48
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-14205/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3565/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-979/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3939/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1055/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-14207/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:52
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4357/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:53
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3583/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:55
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1034/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:55
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1275/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:56
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-6267/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1246/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1089/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3584/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3958/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1344/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-3/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: КМ-30/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-97/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-2073/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-407/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-6702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:02
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1532/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:04
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-119/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3690/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1110/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-9575/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:06
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-10771/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:08
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-2796/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3698/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1164/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-130/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3959/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-12284/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:12
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-12734/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:14
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-158/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3726/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1238/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: К-1018/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-13364/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:16
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1271/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3762/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3892/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3797/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:25
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1370/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:25
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3749/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3833/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-774/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-774/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3891/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-629/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-150/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-1668/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-255/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-975/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2619/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: КМ-34/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-130/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-867/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-3019/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2970/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3853/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:35
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-6231/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1798/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3131/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:42
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3138/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:44
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-143/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: К-947/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3191/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:46
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3225/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:48
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3294/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-6271/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-147/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3305/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:52
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1467/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:55
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1467/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:55
 • Мај
  25

  Предмет: К-701/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-102/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-940/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-249/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: КМ-119/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: КМ-163/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-3052/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-3052/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1890/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-5393/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-5393/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1189/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: К-2640/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4106/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:25
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4118/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-177/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-1710/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-291/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-711/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-946/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2734/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4012/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:35
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4097/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4024/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4130/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:50
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4138/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:55
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-4173/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1383/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1279/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-778/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-845/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-2376/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1814/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-308/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-1094/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-300/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-669/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-1067/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-С-3463/22

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1426/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: К-911/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1464/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2896/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-82/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-622/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-2637/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-394/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-1876/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-795/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: К-961/22

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПРК-Ј-1789/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:45
 • Мај
  25

  Предмет: К-441/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-441/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-482/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-287/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-2019/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 08:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-541/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-2099/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 08:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-13069/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 08:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-13077/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1630/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-ООА-56/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-505/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: КРМ-160/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1240/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-364/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-14290/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-6890/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: КРМ-164/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-692/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1631/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-6846/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-367/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-367/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-367/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-6924/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-153/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-7001/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-752/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-752/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4319/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-142/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2434/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2959/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-1237/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1481/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2800/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2829/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-467/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3420/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-750/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-733/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3611/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3451/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:33
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4318/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-259/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-259/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-259/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-259/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3377/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-785/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3467/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:36
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4329/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4089/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3470/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-810/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3650/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3478/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:43
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1778/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4330/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2333/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3653/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-840/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3500/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:46
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4345/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: КРМ-136/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-36/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-2681/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3507/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-755/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3376/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3508/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:53
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4379/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2360/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2360/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-2360/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3410/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-294/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:57
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3518/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 09:57
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-298/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:59
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4390/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-54/19

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3268/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-121/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-62/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1866/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-298/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-2720/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-77/22

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3424/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-1087/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-968/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1298/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-100/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3521/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:02
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1282/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:02
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1282/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:03
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4406/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3547/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-304/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3428/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-304/22

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 10:06
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3549/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:08
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4417/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3517/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1295/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3574/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:12
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-5498/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4415/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3578/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3551/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4466/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-965/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1841/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-22/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3546/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1294/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3595/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3595/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3607/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:23
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4490/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1268/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 17
  26.05.2022, во 10:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3678/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3637/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:26
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4526/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3046/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-22/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-3030/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-512/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1851/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3649/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2613/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3643/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1258/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2670/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3676/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:33
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-904/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4542/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1286/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3621/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3352/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-23/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3635/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-964/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3680/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-5299/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:43
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1009/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4176/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-1218/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3670/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3442/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1860/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3691/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3691/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-236/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-85/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1874/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3465/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-200/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3705/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3705/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3705/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 10:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1095/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-370/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-128/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3711/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-870/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-206/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 17
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-1305/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1307/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-207/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3429/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:05
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-Ј-1985/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 11:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3450/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-239/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-240/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3389/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3389/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3454/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3454/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-250/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-259/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3459/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4005/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4005/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-3006/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-411/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3468/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3468/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3468/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-204/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-812/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-4286/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-269/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3469/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:35
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-14423/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:40
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-37/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 11:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3567/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-270/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-1200/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-272/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3571/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3571/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3571/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-5053/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-9/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3586/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3586/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-282/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:50
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-5029/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 11:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-281/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 11:55
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-5212/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-191/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-115/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-1484/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-9/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-25/16

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-740/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-280/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-3590/22

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-444/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-86/22

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-224/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 12:05
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-8/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 12:10
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-О-268/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 12:10
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-8/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 12:20
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-149/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2689/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-1546/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-55/22

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-660/22

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-841/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: К-2421/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-143/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 12:40
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-23/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 12:50
 • Мај
  26

  Предмет: КМ-23/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-963/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-869/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: КОК-44/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  26

  Предмет: К-2595/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  26.05.2022, во 13:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-480/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 08:55
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-289/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-197/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-914/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-63/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-49/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: К-2354/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1364/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-901/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-309/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-410/22

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: КОК-127/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-1775/17

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-519/22

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  27.05.2022, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-419/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-М-315/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.05.2022, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: К-3048/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КОК-105/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1044/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  27.05.2022, во 10:00