Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4290/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4856/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1506/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:01
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4864/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2781/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:03
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4882/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:04
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3131/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2584/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4883/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:06
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3138/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:07
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4931/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:08
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3191/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:09
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4947/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2650/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3225/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:11
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4950/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:12
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3294/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:13
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4969/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:14
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2664/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4972/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:16
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5000/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:18
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5007/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2704/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5039/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:22
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5046/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:24
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4477/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5055/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:26
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5083/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:28
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5085/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4483/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1868/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4438/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-485/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5099/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:32
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5104/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:34
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4537/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4453/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5108/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:36
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5117/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:38
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5127/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4541/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4457/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5147/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:42
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5150/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:44
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4624/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1871/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4460/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5158/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:46
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5189/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:48
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5196/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4625/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4463/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5215/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:52
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5223/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:54
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4673/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4465/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5226/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:56
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5244/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 09:58
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5254/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4676/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1873/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4466/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-1080/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-673/22

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5264/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:02
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5271/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:04
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4733/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4471/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5272/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:06
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5301/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:08
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4749/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5312/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4478/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4487/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:12
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5326/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:12
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5338/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:14
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4488/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:14
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1875/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4755/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-5342/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  27.06.2022, во 10:16
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4489/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:16
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4492/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:18
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4535/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4759/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4581/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:22
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4588/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:24
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4768/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4592/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:26
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4633/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:28
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4635/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4788/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1877/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-1810/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4645/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:32
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4672/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:34
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4794/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4690/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:36
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4709/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:38
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4710/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4817/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4737/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:42
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4725/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:44
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4836/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1882/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4739/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:46
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4740/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:48
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4741/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4758/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:52
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4765/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:54
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2788/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 10:55
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4779/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:56
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4780/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 10:58
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3881/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4789/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3884/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-2854/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1883/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  27.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4790/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:02
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4802/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:04
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3274/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 11:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4807/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:06
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-4845/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.06.2022, во 11:08
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3027/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 11:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3028/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1884/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-3066/22

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 11:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1890/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: КМ-48/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: КРМ-165/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1891/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1893/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-2521/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1900/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1687/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-869/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-3256/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-6317/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-3234/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-136/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-861/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-479/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-1340/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-5621/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2778/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-466/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-40/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-6336/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-146/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-468/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-468/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2936/22

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-465/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-5613/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  28

  Предмет: К-2666/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-460/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-836/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-855/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-402/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2110/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2149/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:33
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-6325/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-40/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:36
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-281/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-459/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-87/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-466/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2144/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:43
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-6329/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2071/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:46
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-283/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-451/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2141/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-416/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2068/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:53
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-3689/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2065/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 09:56
 • Јуни
  28

  Предмет: К-1063/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-449/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-285/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-651/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-406/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: КОК-99/14

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2163/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: КОК-65/22

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2211/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:03
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2174/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:06
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-287/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-454/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-719/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-80/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-407/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2084/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:13
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-750/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-290/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1741/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-442/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2339/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-183/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2272/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:23
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-443/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-771/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2131/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:26
 • Јуни
  28

  Предмет: К-1081/21

  Судија Имране Селмани, Судница Соба 9
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-292/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-1008/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-444/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-783/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-2953/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2388/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-482/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-796/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-932/22

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-445/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-М-293/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-456/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-2407/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-3414/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1641/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-424/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  28

  Предмет: К-1215/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-2973/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-422/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-954/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-860/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-2358/20

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-803/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:25
 • Јуни
  28

  Предмет: К-763/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-729/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-729/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-862/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:35
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-15/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 11:40
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-149/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 11:40
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-844/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:40
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-149/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-1424/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:50
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-797/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 11:55
 • Јуни
  28

  Предмет: КМ-32/22

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-2012/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-807/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-1428/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  28.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-1326/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 12:05
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 12:10
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  28.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  28

  Предмет: К-287/18

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  28.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  28

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  28.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-6838/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5365/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4631/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-6838/22

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.06.2022, во 09:02
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5367/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:03
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4690/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4690/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5378/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:06
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5401/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:08
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5413/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4699/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5421/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:12
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5422/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:14
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4776/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5439/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:16
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5490/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:18
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5494/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4518/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5497/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:22
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5527/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:24
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5546/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:26
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5558/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:28
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1134/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5583/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4890/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-729/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4895/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:32
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5585/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:32
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5588/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:34
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5622/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4995/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:35
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5606/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:36
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5629/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:37
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4994/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:38
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5613/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:38
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5649/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4897/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4900/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:42
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5665/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:42
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5667/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:44
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4912/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:44
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5633/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1152/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1344/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5679/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:46
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4955/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:46
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4959/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:48
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5696/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:48
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5698/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4965/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-4966/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:52
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5709/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:52
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5719/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:54
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5006/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:54
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5637/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5028/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:56
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5725/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:56
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5730/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 09:58
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5043/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 09:58
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5044/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-6171/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1164/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1018/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: КОК-90/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: КОК-106/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5060/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:02
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5662/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:03
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5079/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:04
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5084/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:06
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5086/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:08
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5097/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-6170/22

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  29.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5109/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:12
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5124/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:14
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5664/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1169/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: К-423/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: К-423/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5129/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:16
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5159/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:18
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5162/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5168/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:22
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5173/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:24
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5693/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:25
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5176/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:26
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5178/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:28
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5213/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1182/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1200/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5220/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:32
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5252/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:34
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5699/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:35
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5276/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:36
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5287/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:38
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5290/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5294/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:42
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5306/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:44
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5714/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1208/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1193/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5328/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:46
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5345/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:48
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5352/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5360/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:52
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5370/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:54
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5380/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:56
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5397/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 10:58
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5402/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1214/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1192/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5408/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:02
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5432/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:04
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5432/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:04
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5434/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:06
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5440/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:08
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5449/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:10
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5485/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:12
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5513/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:14
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1234/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1159/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5515/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:16
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5520/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:18
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5524/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:20
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5541/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:22
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5555/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:24
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5563/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:26
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5592/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:28
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5610/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1243/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-669/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5618/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:32
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-5620/22

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.06.2022, во 11:34
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1255/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  29

  Предмет: К-947/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1270/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1138/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1279/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  29

  Предмет: К-1108/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1301/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-975/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-479/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: К-911/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1290/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.06.2022, во 00:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-13888/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 08:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-1113/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 08:35
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-6697/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 08:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-300/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 08:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-8580/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1878/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-171/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 08:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-729/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 08:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-8631/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1272/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-115/22

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1233/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-334/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-13474/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 09:05
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-8794/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 09:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2404/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-2003/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-7544/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 09:20
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-794/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.06.2022, во 09:25
 • Јуни
  30

  Предмет: К-197/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-2632/20

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1010/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1264/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-315/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-232/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-232/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-595/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: КОК-114/22

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 3
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-1951/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-1996/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:32
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2247/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:34
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2103/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:36
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-1952/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:38
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2310/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2200/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:42
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2202/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2267/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:47
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-306/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2365/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-1968/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:52
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4435/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:54
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-2037/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:55
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4450/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 09:57
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1396/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-2115/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-446/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4455/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-809/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4468/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:02
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4479/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:05
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4510/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:08
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4517/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:10
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4520/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:12
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-314/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-314/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4522/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4553/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:18
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4555/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:21
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4559/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:24
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4567/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:27
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-313/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1081/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1020/22

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4587/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4598/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:33
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4621/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:36
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-4623/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  30.06.2022, во 10:40
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-301/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-261/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-261/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 10:50
 • Јуни
  30

  Предмет: К-809/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-50/22

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-2772/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1110/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-225/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-2290/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-260/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-843/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-760/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-2737/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1568/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-481/22

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  30.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  30

  Предмет: К-587/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  30.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: К-1083/22

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.06.2022, во 12:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-2304/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  01.07.2022, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-1135/22

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.07.2022, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-711/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.07.2022, во 09:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-Ј-259/22

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-1335/22

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-653/22

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 9
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-789/14

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-287/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-627/22

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: К-642/22

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-М-151/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-1085/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:32
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-М-91/22

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.07.2022, во 09:35
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:36
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:38
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:40
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-813/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:42
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-808/22

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 6
  01.07.2022, во 09:44