Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-4317/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1388/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-9015/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-74/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6895/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:02
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6883/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8482/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6878/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6930/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6507/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6912/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6899/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6936/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-8330/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-51/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: К-2239/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6952/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6950/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6946/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6672/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6226/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6224/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6220/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:28
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-516/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2099/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1193/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2099/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1771/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-706/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-3284/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-3238/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1594/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6206/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1688/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2050/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-97/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-79/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1589/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-209/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-998/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6710/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2298/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2298/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:35
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7065/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:36
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-830/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:38
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2082/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2082/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1887/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6676/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6699/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:42
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6715/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:44
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-520/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.09.2021, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6579/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:46
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2244/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:48
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6301/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:48
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2246/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1891/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6278/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2250/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:52
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6296/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:52
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2262/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:54
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6273/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:54
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 09:55
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2264/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:56
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2266/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 09:58
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6272/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:58
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-6267/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 09:58
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-684/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-451/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2274/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1894/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1668/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-706/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1672/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2941/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7279/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2626/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-279/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-99/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1570/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1570/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-527/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2009/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-17/21

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 1
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2277/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:02
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2278/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7287/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:04
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-688/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:05
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2296/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7197/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:06
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2297/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7285/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:08
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2300/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1901/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-9133/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2318/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7403/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:12
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1751/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1348/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:14
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-702/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-535/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1752/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7387/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:16
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1757/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7405/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:18
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1905/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1758/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5803/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2206/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2128/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:22
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2117/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:24
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-5902/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:25
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2239/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:26
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2243/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:28
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2197/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1530/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-540/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-1681/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2341/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-83/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2590/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-8/18

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-101/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2202/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:32
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2199/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-2199/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  27.09.2021, во 10:34
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-542/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-7289/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 10:52
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-548/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1659/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-3145/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2477/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1126/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-99/14

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1559/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1178/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-719/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-860/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1605/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: КОК-149/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1454/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2191/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2499/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2920/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-390/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: К-736/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-544/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-375/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2886/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-2104/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1285/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: КМ-99/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1427/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1474/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-968/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 12:15
 • Септември
  27

  Предмет: К-1592/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 12:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-551/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1636/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-296/16

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1020/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1405/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2173/18

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1213/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1621/17

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-594/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-1945/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 12:45
 • Септември
  27

  Предмет: К-1298/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-1539/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 13:15
 • Септември
  27

  Предмет: К-521/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.09.2021, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2197/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: К-2261/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.09.2021, во 13:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12412/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12401/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12341/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12364/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12375/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12377/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 08:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12388/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2342/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6479/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1288/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-41/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-98/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1416/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2347/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2348/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5837/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12417/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2389/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:06
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2394/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:08
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2411/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5558/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12429/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2416/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:12
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2431/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:14
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4166/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12439/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2446/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:16
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2456/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:18
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2457/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6130/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12724/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2458/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:22
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2473/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:24
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6803/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12731/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2525/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:26
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2560/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2063/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-308/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12743/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1944/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-98/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-730/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1905/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: КРМ-237/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-729/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-3370/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1183/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2579/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:32
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2582/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:34
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12766/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2598/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:36
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2615/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:38
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2640/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1946/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12776/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2643/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:42
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2646/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:44
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12795/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2650/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:46
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2651/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:48
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2682/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12834/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1947/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4459/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2708/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:52
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2735/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:54
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12837/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 09:55
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2745/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:56
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2752/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 09:58
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2769/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-645/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-264/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-49/20

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12838/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1948/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2279/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-2279/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-77/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КМ-34/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-661/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-975/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-116/16

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2781/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:02
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2786/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:04
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13463/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4038/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2788/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:06
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2790/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:08
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2809/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13514/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1951/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2820/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:12
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3795/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:14
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13522/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-664/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1364/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:16
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1413/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:18
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1407/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-13980/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1991/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-543/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:22
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-8604/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:24
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14037/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-3048/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:26
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-8110/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:28
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2760/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-871/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1823/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1768/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1994/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-12878/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-660/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-2522/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1463/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5393/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-3/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1470/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:32
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1444/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:34
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14817/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-840/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1350/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:36
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-774/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:38
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2000/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14656/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-8878/20

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 10:42
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14643/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-ПП-663/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.09.2021, во 10:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14550/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1974/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-14004/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 10:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-78/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6766/17

  Судија Драган Николовски, Судница Соба 50
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6766/17

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-32/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1547/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4571/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: К-945/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:25
 • Септември
  28

  Предмет: К-3259/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-948/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1973/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-199/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4761/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-3034/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5348/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1516/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1975/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 11:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-5367/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-1248/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4944/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 11:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1977/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 11:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-306/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1411/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-4657/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-509/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-511/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1356/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1542/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1979/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1959/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:25
 • Септември
  28

  Предмет: К-2003/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1411/19

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: К-1450/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-776/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: КОК-16/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1968/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-456/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.09.2021, во 12:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1998/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1965/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 12:55
 • Септември
  28

  Предмет: К-2473/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-1125/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-603/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1985/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1950/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1980/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:25
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2001/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-2001/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-1958/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.09.2021, во 13:45
 • Септември
  28

  Предмет: К-2558/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.09.2021, во 14:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1272/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1292/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1540/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-61/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-М-279/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2555/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2258/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:02
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2564/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:04
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2584/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:06
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2631/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:08
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1300/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3863/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-М-280/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3476/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:12
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2551/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:14
 • Септември
  29

  Предмет: К-3071/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-61/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-2052/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-2659/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2215/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:16
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-2212/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:18
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1310/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7830/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7830/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:21
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5739/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:22
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5739/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:23
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3472/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:24
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-9360/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:26
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5585/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:28
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1318/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1452/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-892/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 14
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1843/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1537/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-4781/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1823/16

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1210/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1056/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3656/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:32
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:33
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-231/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:34
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3643/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:36
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:38
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1856/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1856/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1329/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-7562/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:42
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-9273/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:42
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-9273/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:43
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3100/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:44
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1454/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-2235/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8927/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:46
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5008/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3015/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:48
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3155/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:49
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6022/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1823/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-12409/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:52
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5451/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:54
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-4464/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 09:56
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1796/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1796/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1796/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6033/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-519/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1318/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-554/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2631/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-405/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-20/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2608/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-98/16

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2121/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2180/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-84/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-141/20

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-6037/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1800/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-734/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1174/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 10:16
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8831/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1847/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1848/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8783/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-992/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1902/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1666/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-2382/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1849/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-540/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-1519/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1850/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.09.2021, во 10:50
 • Септември
  29

  Предмет: К-1317/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-129/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-749/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-273/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1794/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-2278/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-1529/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-1389/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-227/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.09.2021, во 11:15
 • Септември
  29

  Предмет: К-799/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-8858/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.09.2021, во 11:20
 • Септември
  29

  Предмет: К-1082/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1566/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1558/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: К-1506/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември