Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-11/19

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.05.2019, во 08:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-2464/18

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.05.2019, во 08:10
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-2391/18

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.05.2019, во 08:15
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1/19

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  27.05.2019, во 08:30
 • Maj
  27

  Lënda: П4-174/18

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.05.2019, во 08:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3810/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 08:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3814/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 08:40
 • Maj
  27

  Lënda: П2-182/19

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Maj
  27

  Lënda: П2-182/19

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Maj
  27

  Lënda: П1-648/17

  Gjykatësi Марија Скалова, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.05.2019, во 08:45
 • Maj
  27

  Lënda: П2-471/19

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2019, во 08:45
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3190/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 08:50
 • Maj
  27

  Lënda: РО-608/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.05.2019, во 08:50
 • Maj
  27

  Lënda: РО-2734/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-П-949/18

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-2045/18

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1827/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1125/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-П-251/19

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: П1-466/17

  Gjykatësi Марија Скалова, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-516/19

  Gjykatësi Оља Крстиќеска, Salla e gjukimeve Судница 25
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: П4-223/19

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: П1-589/18

  Gjykatësi Аритон Ала, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3155/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: П2-1322/18

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВТС-267/18

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3679/18

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: П5-44/17

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: П2-31/19

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3721/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-74/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-506/19

  Gjykatësi Елисавета Зафировска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.05.2019, во 09:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3464/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 09:10
 • Maj
  27

  Lënda: РО-278/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:10
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3661/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 09:10
 • Maj
  27

  Lënda: РО-214/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.05.2019, во 09:15
 • Maj
  27

  Lënda: ТС1-135/18

  Gjykatësi Елисавета Зафировска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.05.2019, во 09:15
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1862/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.05.2019, во 09:15
 • Maj
  27

  Lënda: РО-114/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:15
 • Maj
  27

  Lënda: ВПП2-331/18

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  27.05.2019, во 09:15
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-2101/18

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 09:15
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3724/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 09:20
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3749/18

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:20
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3428/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 09:20
 • Maj
  27

  Lënda: П1-747/18

  Gjykatësi Аритон Ала, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-165/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3449/18

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-449/19

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: П2-1225/18

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ВПП2-331/18

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-П-243/19

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-П-749/18

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-769/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: П2-294/19

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-П-15/17

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1179/18

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3667/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: П1-708/17

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3424/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3850/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-2289/17

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1869/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-597/19

  Gjykatësi Оља Крстиќеска, Salla e gjukimeve Судница 25
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-532/19

  Gjykatësi Елисавета Зафировска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: ТС-26/14

  Gjykatësi Елисавета Зафировска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-750/17

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: П1-768/15

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: П4-524/18

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.05.2019, во 09:30
 • Maj
  27

  Lënda: РО-166/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:40
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3696/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 09:40
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1036/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.05.2019, во 09:40
 • Maj
  27

  Lënda: РО-823/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  27.05.2019, во 09:40
 • Maj
  27

  Lënda: П1-863/18

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.05.2019, во 09:45
 • Maj
  27

  Lënda: ТС1-13/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 09:45
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3616/18

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Соба 41
  27.05.2019, во 09:45
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1102/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.05.2019, во 09:45
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3770/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 09:50
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1064/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.05.2019, во 09:50
 • Maj
  27

  Lënda: РО-698/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Соба 45
  27.05.2019, во 09:50
 • Maj
  27

  Lënda: П2-470/19

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П4-758/17

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: ТС1-28/19

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П2-1067/16

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П2-1301/18

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-392/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1060/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: ВПП2-292/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-1053/17

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П1-831/17

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П3-81/18

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-1693/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-П-33/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-3800/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П4-839/18

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-1053/16

  Gjykatësi Марија Скалова, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-930/16

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: РО-569/19

  Gjykatësi Оља Крстиќеска, Salla e gjukimeve Судница 25
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: П4-758/17

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: МАЛВП-2170/18

  Gjykatësi Аритон Ала, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.05.2019, во 10:00
 • Maj
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-2141/18

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.05.2019, во 10:00