Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Gusht
  21

  Lënda: ВПП-351/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  21.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  21

  Lënda: РО-1580/18

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  21.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  21

  Lënda: СТ-295/18

  Gjykatësi Сашка Трајковска, Salla e gjukimeve Судница 24
  21.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  21

  Lënda: РО-3468/18

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  21.08.2019, во 10:15
 • Gusht
  21

  Lënda: РО-1964/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  21.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  21

  Lënda: РО-1812/19

  Gjykatësi Хилда Мешкова, Salla e gjukimeve Судница 22
  21.08.2019, во 10:45
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-129/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  22

  Lënda: ВПП1-58/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  22

  Lënda: МАЛВТС-170/18

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Соба 53А
  22.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-128/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 09:20
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-130/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  22

  Lënda: ВПП1-166/18

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-131/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 09:40
 • Gusht
  22

  Lënda: ВПП-26/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  22.08.2019, во 09:45
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-132/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 09:50
 • Gusht
  22

  Lënda: ВПП1-191/16

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  22.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-121/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  22

  Lënda: ПОМ-СЕК-140/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  22

  Lënda: ЗАМ-С-19/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  22.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  23

  Lënda: ВПП-397/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  23.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1380/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 08:45
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-2035/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: МАЛВП-522/17

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП-269/19

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП1-70/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  26.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1046/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ТС1-68/19

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  26.08.2019, во 09:15
 • Gusht
  26

  Lënda: ПОМ-СЕК-118/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 09:15
 • Gusht
  26

  Lënda: МАЛВП-1210/19

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.08.2019, во 09:20
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1624/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 09:20
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП1-97/19

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП-881/16

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1504/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  26

  Lënda: МАЛВТС-392/18

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  26.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ПОМ-СЕК-134/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  26

  Lënda: П4-618/19

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.08.2019, во 09:40
 • Gusht
  26

  Lënda: ТС-245/18

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  26.08.2019, во 09:45
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1457/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП1-242/15

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Соба 4
  26.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ПОМ-СЕК-137/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ТС1-144/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  26.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП-49/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  26.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1436/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 10:15
 • Gusht
  26

  Lënda: ОДС-19/19

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1447/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ВПП2-359/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ОДС-19/19

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ПЛ1-П-1862/17

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ПОМ-СЕК-140/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ПЛ1-ТС-502/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  26.08.2019, во 10:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ОДС-29/19

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.08.2019, во 10:45
 • Gusht
  26

  Lënda: ПЛ1-ТС-2021/17

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  26.08.2019, во 10:50
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1579/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 11:00
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1078/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 11:20
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1503/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 11:30
 • Gusht
  26

  Lënda: ПЛ1-ТС-347/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  26.08.2019, во 11:30
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-146/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 11:45
 • Gusht
  26

  Lënda: ПЛ1-ТС-2349/15

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  26.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-144/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ПОМ-СЕК-139/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1044/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  26

  Lënda: ПОМ-СЕК-138/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 12:15
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-3837/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 12:15
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1358/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 12:20
 • Gusht
  26

  Lënda: ЗАМ-С-13/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  26.08.2019, во 12:30
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-3726/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 12:30
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-3722/18

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 12:45
 • Gusht
  26

  Lënda: РО-1118/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  26.08.2019, во 13:00
 • Gusht
  27

  Lënda: П4-332/19

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3836/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 09:00
 • Gusht
  27

  Lënda: ВПП2-62/19

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  27.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  27

  Lënda: П1-396/18

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-1684/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  27

  Lënda: П4-691/18

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.08.2019, во 09:30
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3322/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 09:35
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-1349/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 09:40
 • Gusht
  27

  Lënda: ПЛ1-П-1320/18

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 09:50
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3703/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 09:50
 • Gusht
  27

  Lënda: П4-589/19

  Gjykatësi Марија Скалова, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3217/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 10:00
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3031/17

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 10:10
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3720/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 10:40
 • Gusht
  27

  Lënda: РПЛ-22/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 10:40
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-461/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 10:50
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3850/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 11:00
 • Gusht
  27

  Lënda: МАЛВП-514/17

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 11:00
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-1108/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 11:10
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-71/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 11:20
 • Gusht
  27

  Lënda: ПЛ1-П-407/18

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 11:20
 • Gusht
  27

  Lënda: П4-484/18

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 11:40
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-453/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 11:40
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-745/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 11:50
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-1135/19

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  27

  Lënda: ПЛ1-П-316/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 12:00
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-3327/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 12:10
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-2366/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 12:20
 • Gusht
  27

  Lënda: ПЛ1-П-216/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 12:20
 • Gusht
  27

  Lënda: РО-2241/18

  Gjykatësi Снежана Ивановска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.08.2019, во 12:30
 • Gusht
  27

  Lënda: ПЛ1-П-254/19

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 12:40
 • Gusht
  27

  Lënda: П4-240/18

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.08.2019, во 13:00