Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  17

  Предмет: П2-509/24

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-271/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-797/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-1584/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП1-36/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-591/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-581/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-108/24

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-573/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-4467/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-303/24

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-179/24

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-959/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-199/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС1-300/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-723/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-797/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-1091/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3400/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1253/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-931/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-330/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-937/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-181/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1162/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-325/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-430/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-163/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-993/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-970/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-2969/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1906/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-1400/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1286/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-558/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-558/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1253/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-968/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1267/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1204/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-2967/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1625/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-689/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-326/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1209/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-926/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-49/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-529/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-4632/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1484/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-20/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3442/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-111/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-77/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-931/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-1463/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-137/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-469/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-513/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1150/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-6333/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-388/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-191/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3060/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-110/24

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС1-261/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-433/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-318/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1528/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1585/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-152/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-2974/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1582/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1/24

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1312/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-923/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-230/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВТС-305/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1699/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-339/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-4893/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-4898/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3114/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС-86/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-68/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3520/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1317/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-258/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1596/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3055/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-396/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-438/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-398/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС1-125/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС-46/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС1-14/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-590/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1534/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1318/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-1939/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3161/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3752/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  17.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-213/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-205/24

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-515/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1996/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-3410/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ТС1-32/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1009/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П2-542/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-358/24

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-763/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-547/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-101/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-87/24

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП1-133/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-366/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-243/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-260/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-596/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-268/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-70/24

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-17/24

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-21/24

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-146/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-441/23

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1577/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-5187/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-328/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  17

  Предмет: ПЛ1-П-236/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП-515/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  17.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-144/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-265/24

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-730/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-238/24

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1669/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-5269/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-90/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-467/23

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-5250/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-207/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-5136/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: МАЛВП-1689/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-1541/13

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-5130/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  17

  Предмет: РО-732/24

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.06.2024, во 13:20
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-112/24

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  17

  Предмет: П1-504/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  17.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-318/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-512/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1034/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1495/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-189/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-250/24

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 08:55
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-165/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5271/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ВПП1-17/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 35
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-83/24

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-205/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-724/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-246/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-153/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-232/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3298/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Соба 24
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1242/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-673/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-374/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-133/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-155/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1611/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-340/24

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-240/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4230/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-573/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-84/24

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1517/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-372/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-893/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2545/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-478/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-339/24

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4930/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-675/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1733/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1154/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1667/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-680/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-143/24

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-474/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4931/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-92/24

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-620/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-222/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1440/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-526/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1315/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1438/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-586/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС-4/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3236/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1440/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: СТ-203/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-671/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-889/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П5-25/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1600/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-320/24

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П3-59/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5040/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2707/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3483/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1768/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-93/24

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-541/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС-97/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4228/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2601/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3491/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4629/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-241/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-85/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1186/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-990/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1458/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-681/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1458/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3473/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-954/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-149/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1957/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1608/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1445/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1632/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4097/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3599/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1814/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1648/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-742/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-86/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-6519/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-25/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4068/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-6534/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3638/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1815/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-42/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-6524/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1817/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4104/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-88/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 88
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-243/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-2018/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1501/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1472/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1501/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3301/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1198/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-6533/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1433/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3605/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1933/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1627/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1381/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4227/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3291/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3612/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5099/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3772/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-208/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4771/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-6512/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВТС-71/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3731/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4403/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-154/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3499/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3736/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4406/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-552/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2889/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Соба 24
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3604/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 10
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-306/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3964/20

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1588/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-766/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2701/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:05
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5293/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3246/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3216/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2016/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-490/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-80/24

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4501/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1889/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-136/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  18.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-839/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5051/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1513/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1261/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-160/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-160/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1513/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-197/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П5-6/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3972/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1573/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-201/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-91/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3814/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4654/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-720/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-508/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-1949/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3815/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-99/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-928/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-358/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3454/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4672/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3461/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-161/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-289/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-950/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4673/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-467/24

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-2724/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-1493/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-420/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-503/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-507/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 20
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-836/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-229/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П5-80/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5673/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС-39/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-108/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-6060/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 12:05
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4682/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-3482/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-591/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-148/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1769/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5002/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5151/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-44/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4989/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1808/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-360/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 12:25
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5289/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-908/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-444/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-88/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС1-264/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1778/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-623/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5154/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1857/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-646/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-212/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4213/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4700/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-9/21

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-429/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-696/21

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС-102/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-П-265/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-244/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5198/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-101/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-585/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  18

  Предмет: П4-805/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1778/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-4918/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 13:20
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5008/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-712/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  18

  Предмет: РО-5671/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  18.06.2024, во 13:40
 • Јуни
  18

  Предмет: П1-216/24

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  18

  Предмет: П2-62/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  18.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-319/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1497/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: МАЛВП-1648/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  18.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ТС-100/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-490/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.06.2024, во 14:05
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-239/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 08:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-372/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  19.06.2024, во 08:15
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-283/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 08:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-1616/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП1-16/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-303/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-615/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1875/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-900/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-151/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-2885/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-108/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-818/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-2/24

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-552/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-2190/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5619/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1438/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-184/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-354/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1744/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-1123/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  19.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1374/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1597/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1017/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1440/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-4/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-440/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1025/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1338/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1473/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-165/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5463/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1403/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-508/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-126/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-1224/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-255/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-255/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1207/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1357/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:35
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1340/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5451/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-289/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  19.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1460/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-31/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1232/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-4943/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-6470/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-363/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5279/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П5-42/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-33/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5166/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-309/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-П-353/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1398/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-44/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-330/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1243/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-6064/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5285/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-83/24

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП1-89/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  19.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-1494/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-253/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1197/23

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  19

  Предмет: П2-709/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1648/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-2451/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-2051/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-4991/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1067/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-3681/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-303/24

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1365/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П3-30/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П3-90/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1650/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-4217/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:35
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-2449/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП-556/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  19.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-138/24

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-17/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-834/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1575/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1641/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-4745/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-4758/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-2881/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-198/24

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-537/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5999/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-416/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-154/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: ТС1-302/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 11:00
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-345/24

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  19.06.2024, во 11:10
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-4517/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 11:15
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-899/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5307/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1326/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1834/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 11:20
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1352/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-964/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-6034/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-224/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1675/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П4-580/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: П3-55/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-412/24

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-5230/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  19

  Предмет: ВПП1-191/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  19.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  19

  Предмет: П1-90/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1349/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  19

  Предмет: МАЛВП-1638/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-6132/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.06.2024, во 11:45