Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1928/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 08:15
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2102/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 08:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-124/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.09.2021, во 08:40
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1054/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 08:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3520/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-151/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: П2-204/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-126/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1411/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: П2-787/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 08:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-2503/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П3-56/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3648/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1016/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-868/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-282/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-825/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-674/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1569/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П5-1/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-143/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-142/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-707/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-1459/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-190/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-252/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-21/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4191/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1232/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.09.2021, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-310/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 09:05
 • Септември
  17

  Предмет: РО-139/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:05
 • Септември
  17

  Предмет: РО-136/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1355/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1679/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.09.2021, во 09:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-1374/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: П2-216/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: П2-216/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 09:15
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-256/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4089/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4219/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 09:20
 • Септември
  17

  Предмет: РО-772/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:25
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-542/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 09:25
 • Септември
  17

  Предмет: П2-1162/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4198/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-2998/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-767/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-150/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-218/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-782/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-730/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1308/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-248/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-899/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП1-16/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-533/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-533/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-618/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-804/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-547/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-711/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-711/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-711/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3727/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС-2/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4200/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 09:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3217/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.09.2021, во 09:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-288/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3841/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-999/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-709/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: П1-242/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 09:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-976/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:50
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-278/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.09.2021, во 09:50
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1762/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 09:55
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1751/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-902/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-437/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-793/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-809/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-2088/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-1001/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-90/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-197/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-129/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-1074/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П3-36/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-224/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-762/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-626/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-981/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4143/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1828/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-789/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Соба 2
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-295/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1836/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 10:05
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1110/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 10:05
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1114/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1107/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-331/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 10:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3790/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: П1-643/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.09.2021, во 10:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1947/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 10:20
 • Септември
  17

  Предмет: РО-118/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 10:20
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-81/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 10:20
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3898/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-397/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-2314/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: СТ-МАЛВТС-10/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-404/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-741/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-794/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-597/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-458/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-413/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-269/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-71/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 10:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-4429/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 10:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-603/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-684/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-754/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-402/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-247/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: П2-508/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 10:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1668/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 10:50
 • Септември
  17

  Предмет: П4-351/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-160/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: П3-1/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  17.09.2021, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3802/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3852/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  17.09.2021, во 11:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-973/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 11:15
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-31/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 11:15
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1483/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 11:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-174/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 11:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-111/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 11:20
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2518/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П3-10/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-151/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-108/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-235/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1880/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1071/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-402/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-675/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-621/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-241/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: П5-55/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-146/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 11:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1333/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.09.2021, во 11:40
 • Септември
  17

  Предмет: РО-576/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.09.2021, во 11:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-361/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 11:45
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-108/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-418/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-108/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2232/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-986/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-53/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2232/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-185/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-214/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2077/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-272/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-23/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1218/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП1-65/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2281/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-671/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.09.2021, во 12:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1804/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 12:10
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3590/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 12:15
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-204/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: ТС-53/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-63/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-2142/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-230/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-466/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П1-449/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1338/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3562/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-125/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П2-106/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-564/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-867/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.09.2021, во 12:45
 • Септември
  17

  Предмет: РО-97/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 12:45
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-527/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-93/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1692/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-383/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-297/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-820/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3708/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-57/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-886/17

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-1128/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-330/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: П4-648/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-1630/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.09.2021, во 13:10
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-292/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.09.2021, во 13:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-162/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 13:15
 • Септември
  17

  Предмет: РО-3795/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 13:15
 • Септември
  17

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  17.09.2021, во 13:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-165/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  17.09.2021, во 13:30
 • Септември
  17

  Предмет: П4-106/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.09.2021, во 13:40
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.09.2021, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: ТС1-249/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-П-100/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.09.2021, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-1502/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.09.2021, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-2110/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 14:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 14:05
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВТС-187/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  17.09.2021, во 14:10
 • Септември
  17

  Предмет: П4-416/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.09.2021, во 14:40
 • Септември
  18

  Предмет: ЗАВ-36/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.09.2021, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: РО-3136/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-77/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 08:40
 • Септември
  20

  Предмет: П1-695/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: П4-539/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-889/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-185/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-ТС-19/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: П4-253/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-327/12

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П2-236/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-441/21

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-П4-4/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-357/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-80/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1280/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-613/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1317/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-444/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-64/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-67/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-836/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2799/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-200/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-138/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3032/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-418/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3107/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-197/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-905/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-699/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-453/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-64/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-171/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2804/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-449/21

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-168/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-119/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-147/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2071/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2097/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-131/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-379/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-676/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-715/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: П2-497/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2259/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: П4-421/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-12/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-886/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-172/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-172/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2156/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1484/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-505/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-52/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-70/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-535/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1423/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-П4-6/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3167/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-147/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-134/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-838/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-158/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4497/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-441/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-425/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-181/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1266/16

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-662/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-142/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-899/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П2-416/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2157/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: П1-103/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2607/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-90/21

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-176/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-475/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1497/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1053/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1816/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-113/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3855/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1358/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-337/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-191/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-489/21

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П2-74/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-197/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1658/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-758/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-410/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4431/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-2013/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2999/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-248/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-392/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-633/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2340/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-177/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-984/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-221/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-137/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-915/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1736/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-87/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-200/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-56/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-106/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3853/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: П4-283/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.09.2021, во 10:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-317/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2240/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-140/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-66/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 10:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-534/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1039/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2301/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:20
 • Септември
  20

  Предмет: П2-351/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-270/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1022/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3974/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-457/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-197/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4234/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1116/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-638/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-526/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-ТС-18/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2112/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-451/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-275/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-48/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1404/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-294/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-230/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-905/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2369/17

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4239/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:35
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4625/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-539/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3271/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4576/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1366/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3036/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-689/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-910/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 10:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-575/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-4542/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3395/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 10:50
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-195/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-461/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2828/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-172/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1614/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-103/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-139/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-88/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-698/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 11:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2126/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 11:05
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1226/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 11:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2817/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2972/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2928/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:15
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2297/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2825/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2308/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:25
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-603/13

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: П2-133/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3453/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2988/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-507/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-240/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-871/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-36/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2835/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-616/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1672/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3119/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-282/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-7/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 11:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2727/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:35
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1015/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1869/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1678/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2990/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:40
 • Септември
  20

  Предмет: П4-526/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2021, во 11:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1672/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 11:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2992/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2021, во 11:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3199/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 11:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-124/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: П2-428/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-302/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3706/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-708/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-553/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-88/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-12/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2179/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-205/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-115/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1215/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-135/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1844/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-130/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-130/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-860/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-2188/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-31/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-789/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.09.2021, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3493/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:05
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-29/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3390/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-561/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 12:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3671/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: П4-976/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1226/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 12:15
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1867/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1689/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-296/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 12:20
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-65/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: П2-1253/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-250/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1955/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1956/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-2031/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-2073/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-515/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-503/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1593/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:35
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-96/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2021, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1873/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-188/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 12:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1591/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:45
 • Септември
  20

  Предмет: П4-52/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.09.2021, во 12:45
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-111/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 12:45
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-785/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 12:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1866/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1597/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-28/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: П1-190/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2021, во 12:50
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1694/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-469/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-289/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-403/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-860/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-417/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1989/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-37/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-402/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-209/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-415/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-74/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2021, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-121/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 13:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-368/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 13:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-363/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Соба 20
  20.09.2021, во 13:20
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-72/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-63/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-54/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-5/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1315/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.09.2021, во 13:30
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП2-77/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.09.2021, во 13:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-226/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 13:40
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1849/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2021, во 13:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3161/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 13:50
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-395/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2021, во 14:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-590/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.09.2021, во 14:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-362/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 14:05
 • Септември
  20

  Предмет: П1-181/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2021, во 14:10
 • Септември
  21

  Предмет: П4-292/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 08:30
 • Септември
  21

  Предмет: ПЛ1-П-397/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 08:35
 • Септември
  21

  Предмет: МАЛВП-1062/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 08:40
 • Септември
  21

  Предмет: ПЛ1-П-240/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.09.2021, во 08:40
 • Септември
  21

  Предмет: РО-2972/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.09.2021, во 08:45
 • Септември
  21

  Предмет: РО-1208/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 08:45
 • Септември
  21

  Предмет: РО-1346/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.09.2021, во 08:50
 • Септември
  21

  Предмет: П2-444/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 08:50
 • Септември
  21

  Предмет: П2-545/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-1128/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-2260/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: П1-453/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-3262/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-270/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: П4-232/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: П4-231/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.09.2021, во 09:00