Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  30

  Предмет: П4-935/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-970/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-229/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-527/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1453/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-102/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1166/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-584/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-18/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-421/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4236/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-780/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-816/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-370/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-350/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-144/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-506/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-436/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2100/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3182/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-353/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-709/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  30.11.2020, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1161/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  30.11.2020, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3284/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  30.11.2020, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4215/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-814/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-45/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-49/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-436/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-547/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2047/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3062/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-894/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ИЗС-4/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  30.11.2020, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4233/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3318/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-647/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4202/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-104/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-147/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-773/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-969/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3299/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П3-2/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-747/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1183/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-23/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1306/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-27/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-936/17

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-41/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-500/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-366/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-368/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1866/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-875/15

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  30.11.2020, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4170/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-505/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1011/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.11.2020, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-51/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3124/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП-388/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  30.11.2020, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4162/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4169/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВТС-393/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2513/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-520/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-491/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-810/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4110/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-94/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-93/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-82/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС1-6/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2566/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-72/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1226/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2050/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 10:05
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-388/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-733/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-428/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-445/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2295/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-219/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1257/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ВПП1-51/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-515/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-450/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-180/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-189/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-254/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-302/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-209/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2141/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-3552/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-280/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-53/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  30.11.2020, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2305/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-296/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2020, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3674/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2020, во 10:50