Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-2234/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 08:15
 • Декември
  10

  Предмет: П4-873/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-3303/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 08:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-1495/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 08:40
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1071/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1519/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1671/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: П4-895/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 08:45
 • Декември
  10

  Предмет: РО-1496/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 08:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-191/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1830/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1928/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1104/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1919/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ТС-59/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-867/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1567/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П2-1047/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП-501/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-553/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: РО-2172/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1011/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1315/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-647/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-419/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1474/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-169/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-ТС-8/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-894/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: РО-559/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 09:10
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП1-246/15

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1233/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-651/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: П4-617/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:15
 • Декември
  10

  Предмет: П4-782/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:25
 • Декември
  10

  Предмет: П4-539/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1039/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-557/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1660/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1119/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-143/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП-497/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-713/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1343/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1599/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП-453/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-ТС-13/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1621/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-200/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-478/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1994/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-700/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1532/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-216/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-3001/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ТС-656/12

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  10.12.2019, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-529/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 09:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-202/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ТС1-170/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-133/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП-545/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  10.12.2019, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: П1-858/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  10.12.2019, во 09:45
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-114/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  10.12.2019, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: РО-1231/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: РО-1231/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-794/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-201/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-1078/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-1019/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ТС1-71/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-553/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-73/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: РО-2265/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-328/16

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВТС-177/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-2027/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-2045/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-181/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П4-892/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1005/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: П1-668/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  10.12.2019, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1635/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  10.12.2019, во 10:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-434/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 10:10
 • Декември
  10

  Предмет: РО-1569/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  10.12.2019, во 10:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-199/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  10.12.2019, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП-579/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  10.12.2019, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1148/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 10:15
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1244/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.12.2019, во 10:20
 • Декември
  10

  Предмет: ТС-493/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВТС-187/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-429/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: СТ-154/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1366/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: РО-2453/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ВПП1-57/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПЛ1-П-305/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П4-649/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: МАЛВП-1222/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П2-1114/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  10.12.2019, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П1-810/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.12.2019, во 10:30