Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-637/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  13.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1867/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1016/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-561/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  13.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-516/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-809/15

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1279/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1362/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-695/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВТС-190/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ТС1-156/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2643/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-491/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ТС1-215/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-1094/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-398/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-909/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3625/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1152/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1005/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-34/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П4-777/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-266/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2314/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-669/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-986/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-999/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2808/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2810/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2466/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1151/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-441/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1255/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1317/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2680/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3190/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3230/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  13.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2458/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1356/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1061/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3659/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-1871/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-205/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-948/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-1536/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П4-1040/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2942/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1405/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-877/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-949/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3642/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-823/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1053/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1002/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-393/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ЗАВ-39/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2537/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-763/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-2069/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1109/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-364/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: ТС1-153/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2490/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:35
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1311/17

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2946/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1495/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2287/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1342/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1496/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3162/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3633/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-3165/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1502/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2954/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2548/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2743/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2303/17

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1303/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-66/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П4-1071/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-2692/16

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П1-428/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-451/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ВПП-452/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2958/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-1095/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1399/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-1672/15

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-584/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-643/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-520/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П4-654/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: П5-67/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  13.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1104/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  13.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-1408/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  13.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-2692/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  13

  Предмет: П2-1074/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  13.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  13

  Предмет: РО-459/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  13.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-1469/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  13.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  13

  Предмет: МАЛВП-160/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  13.11.2019, во 10:20