Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-1365/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.04.2020, во 08:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-4443/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  07.04.2020, во 08:30
 • Април
  7

  Предмет: П4-167/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 08:45
 • Април
  7

  Предмет: РО-3337/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 08:45
 • Април
  7

  Предмет: РО-3644/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 08:45
 • Април
  7

  Предмет: П4-475/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-90/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1633/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-4297/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П2-220/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П2-699/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П5-25/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: П1-443/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ТС-236/17

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-999/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1569/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-3745/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-3248/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-4554/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-П-484/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-1906/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-189/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-4420/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:10
 • Април
  7

  Предмет: РО-3475/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:10
 • Април
  7

  Предмет: РО-3746/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 09:10
 • Април
  7

  Предмет: РО-2685/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:10
 • Април
  7

  Предмет: РО-4345/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:10
 • Април
  7

  Предмет: П5-24/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: РО-1688/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: П2-263/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1576/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: РО-3478/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:15
 • Април
  7

  Предмет: РО-4354/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:20
 • Април
  7

  Предмет: РО-3937/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:20
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-236/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 09:20
 • Април
  7

  Предмет: РО-3777/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 09:20
 • Април
  7

  Предмет: П1-577/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 09:20
 • Април
  7

  Предмет: РО-4000/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-64/20

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-2028/16

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-236/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: П2-224/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-4496/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: П4-277/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-4495/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-3617/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ТС-462/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-33/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-3778/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: П1-333/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-2299/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-105/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: П4-919/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ТС-146/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: ТС1-269/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: П2-94/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-1986/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.04.2020, во 09:30
 • Април
  7

  Предмет: РО-4031/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:35
 • Април
  7

  Предмет: РО-304/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:40
 • Април
  7

  Предмет: РО-4216/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:40
 • Април
  7

  Предмет: РО-2224/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  07.04.2020, во 09:40
 • Април
  7

  Предмет: РО-1438/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:40
 • Април
  7

  Предмет: РО-3827/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 09:40
 • Април
  7

  Предмет: П4-382/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 09:40
 • Април
  7

  Предмет: П2-1259/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  07.04.2020, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: РО-1727/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: РО-4050/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:45
 • Април
  7

  Предмет: РО-4045/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:50
 • Април
  7

  Предмет: РО-1631/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:50
 • Април
  7

  Предмет: РО-4140/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  07.04.2020, во 09:50
 • Април
  7

  Предмет: РО-3833/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 09:50
 • Април
  7

  Предмет: РО-307/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:50
 • Април
  7

  Предмет: РО-1515/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:55
 • Април
  7

  Предмет: РО-4122/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 09:55
 • Април
  7

  Предмет: РО-308/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 09:55
 • Април
  7

  Предмет: РО-1515/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 09:55
 • Април
  7

  Предмет: П2-1298/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-980/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-1269/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-90/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П4-844/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П2-1035/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: СТ-284/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-П-853/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-2817/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-44/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-4119/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П4-157/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1756/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-2431/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-4283/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВТС-372/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: РО-3834/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П4-441/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-2168/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-292/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: П4-576/18

  Судија Јехона Садику, Судница Соба 4
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: ПЛ1-П-26/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  07.04.2020, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: МАЛВП-1206/17

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  07.04.2020, во 10:00