Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  21

  Предмет: РО-862/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.03.2019, во 08:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1202/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.03.2019, во 08:45
 • Март
  21

  Предмет: РО-2474/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.03.2019, во 08:45
 • Март
  21

  Предмет: П2-1186/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.03.2019, во 08:45
 • Март
  21

  Предмет: П2-84/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.03.2019, во 08:45
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1357/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.03.2019, во 08:45
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-176/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.03.2019, во 08:45
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-136/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.03.2019, во 08:50
 • Март
  21

  Предмет: РО-2920/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2461/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-633/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2765/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-179/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ТС-155/14

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ТС-409/17

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-2477/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П2-915/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-129/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П2-1281/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-209/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ТС-38/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-153/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ТС-133/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П2-1127/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2840/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2211/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-33/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2272/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВТС-105/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-725/16

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.03.2019, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-2470/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.03.2019, во 09:05
 • Март
  21

  Предмет: РО-3182/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 09:10
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-2365/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.03.2019, во 09:10
 • Март
  21

  Предмет: РО-2830/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  21.03.2019, во 09:10
 • Март
  21

  Предмет: РО-2111/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1694/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: РО-2212/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1776/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: П2-1209/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1279/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-166/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.03.2019, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: РО-1296/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.03.2019, во 09:20
 • Март
  21

  Предмет: РО-2912/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 09:20
 • Март
  21

  Предмет: РО-2841/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  21.03.2019, во 09:20
 • Март
  21

  Предмет: РО-2115/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3510/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П2-874/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3505/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П4-758/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3374/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1427/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3205/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-760/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3541/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1427/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3494/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П2-969/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-768/15

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П5-37/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П4-692/18

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-937/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1728/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3592/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1998/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-97/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-2186/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3803/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ТС-365/16

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-2913/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: РО-3754/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 09:40
 • Март
  21

  Предмет: П4-158/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.03.2019, во 09:40
 • Март
  21

  Предмет: РО-3113/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.03.2019, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: РО-3007/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.03.2019, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-138/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.03.2019, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: П1-265/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.03.2019, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-855/17

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.03.2019, во 09:45
 • Март
  21

  Предмет: СТ-ТС-61/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВТС-60/16

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-952/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П2-1150/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2961/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-1657/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-2546/18

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-2333/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-3116/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-346/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-689/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ТС-42/13

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-262/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-678/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-3836/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П2-881/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ТС-556/17

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П1-859/16

  Судија Софија Миленкова, Судница Соба 12
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-940/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: П4-1046/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-125/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1504/16

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  21.03.2019, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-191/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.03.2019, во 10:05
 • Март
  21

  Предмет: РО-2564/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.03.2019, во 10:10