Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  20

  Предмет: РО-2280/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.09.2019, во 08:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-1732/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.09.2019, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-14/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2019, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: П1-485/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2317/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.09.2019, во 08:45
 • Септември
  20

  Предмет: П2-43/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.09.2019, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-666/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2019, во 08:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3603/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-245/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-329/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-952/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1418/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-265/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-317/12

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-149/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-717/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-162/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-89/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1339/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2374/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П2-107/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-77/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-220/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-260/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-880/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-565/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-792/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-137/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-812/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1889/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П3-17/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-849/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1042/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-329/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  20.09.2019, во 09:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3595/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:10
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2268/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-126/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-161/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-842/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-25/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1201/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-842/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВТС-161/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-140/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.09.2019, во 09:15
 • Септември
  20

  Предмет: П1-588/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: РО-883/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-88/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.09.2019, во 09:20
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-791/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.09.2019, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-916/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.09.2019, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: П4-608/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.09.2019, во 09:25
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-92/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-824/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2356/17

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-958/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1084/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1089/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1580/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-П1-3/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2301/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П1-590/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П2-709/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3243/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-192/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-812/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-958/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-226/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-361/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3393/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-3386/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-807/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-131/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-872/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-176/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-467/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: РО-513/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:35
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2071/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-542/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-94/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.09.2019, во 09:40
 • Септември
  20

  Предмет: РО-1450/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-118/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-21/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ТС-21/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-648/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-502/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: РО-2745/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-848/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 09:45
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1124/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.09.2019, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: РО-853/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.09.2019, во 09:50
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-242/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П4-602/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП-791/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-298/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-92/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ТС1-127/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-1184/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-985/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 24
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: РО-985/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: СТ-210/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: МАЛВП-441/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: ВПП1-199/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.09.2019, во 10:00