Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  1

  Предмет: П2-402/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 08:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-145/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 08:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-160/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-1847/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1616/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-П-18/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-2376/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-223/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-1801/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-38/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-469/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:10
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-149/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  01.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-1808/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-1074/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  01.06.2020, во 09:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-473/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:20
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-31/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-151/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-П-42/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВТС-2/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-1425/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1678/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П3-1/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-2404/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-983/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-868/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-366/20

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ТС-144/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-2404/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ТС-42/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ТС-1181/11

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-38/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  01.06.2020, во 09:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4380/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:40
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1660/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-698/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 09:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4440/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 09:50
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-164/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-298/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-539/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-365/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-1061/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4492/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-498/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-1605/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-373/15

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-526/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-388/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1677/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-П-812/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ТС1-26/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-771/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1676/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 10:15
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-667/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-2161/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-1474/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-1250/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-416/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-883/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-192/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-259/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-403/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-465/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1657/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-512/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-813/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  01.06.2020, во 10:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4259/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 10:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-249/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-507/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 10:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4118/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 10:50
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1455/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 10:50
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-307/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-418/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-783/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-1658/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-205/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-749/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  01.06.2020, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ТС-354/17

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  01.06.2020, во 11:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-548/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 11:15
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-497/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 11:20
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-140/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-1753/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-П-806/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-712/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-П-195/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-884/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-692/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-162/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Соба 12
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-793/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-539/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-П-677/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4124/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П2-385/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-70/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П4-1004/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: П1-13/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-4115/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 11:40
 • Јуни
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-540/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  01.06.2020, во 11:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-709/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  01.06.2020, во 11:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-3364/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 11:45
 • Јуни
  1

  Предмет: РО-3668/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  01.06.2020, во 11:50
 • Јуни
  1

  Предмет: МАЛВП-1972/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  01.06.2020, во 12:00