Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-769/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 08:15
 • Март
  4

  Предмет: П4-112/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 08:30
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-90/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 08:45
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1177/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 08:50
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-2059/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 08:50
 • Март
  4

  Предмет: П1-151/15

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 08:50
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-125/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1295/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-194/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-835/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-1041/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-932/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС-147/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-18/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1613/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-3874/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-1084/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-577/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1395/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-216/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-216/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-18/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-45/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-432/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-П4-2/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-2677/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-1818/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1834/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-1084/18

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1381/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-665/16

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1616/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1943/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 61
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: П5-31/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-3050/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:05
 • Март
  4

  Предмет: РО-2774/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ЗАМ-С-5/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ЗАМ-С-5/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.03.2021, во 09:10
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-97/13

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-9/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1189/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-2782/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: ОДС-6/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-3774/18

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 09:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-2768/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:20
 • Март
  4

  Предмет: РО-2789/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: П5-43/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.03.2021, во 09:25
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1564/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П3-22/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-537/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-258/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1535/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1946/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-2052/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-96/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-65/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2141/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-3126/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2141/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2790/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1884/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-158/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-2052/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-96/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1816/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-751/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2070/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-647/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-658/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1827/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-593/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-1039/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-1089/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2578/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-6/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1772/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-3085/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:35
 • Март
  4

  Предмет: ОДС-31/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: РО-2603/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:40
 • Март
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-259/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1893/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: РО-2810/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-46/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-147/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-442/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-331/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 09:45
 • Март
  4

  Предмет: П4-463/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: РО-2688/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:50
 • Март
  4

  Предмет: РО-2753/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ЗАМ-С-32/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.03.2021, во 09:55
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-153/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-251/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П2-84/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1039/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1896/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-3346/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-967/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-15/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1952/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-206/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-81/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-410/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-927/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-290/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-15/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-МАЛВП-2/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-2747/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-591/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1059/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1738/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-2695/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:05
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-199/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: РО-3045/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-789/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-3/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: РО-2056/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1868/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-3042/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1900/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-118/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 10:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-585/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.03.2021, во 10:20
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2390/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 10:25
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1248/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-71/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-508/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-3564/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1756/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2861/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ТС-30/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-422/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1690/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-413/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1328/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-1314/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-222/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-65/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-58/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-632/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2004/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1061/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2856/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-200/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 10:40
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1770/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1510/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1721/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 10:45
 • Март
  4

  Предмет: РО-2966/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: РО-3566/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 10:50
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1509/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-2818/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-191/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС-98/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-520/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1509/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-12/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-68/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-441/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-2821/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: РО-2770/18

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 11:10
 • Март
  4

  Предмет: РО-1438/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1667/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 11:15
 • Март
  4

  Предмет: РО-2624/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 11:20
 • Март
  4

  Предмет: ТС-103/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-264/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-659/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-431/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2989/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-247/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-189/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-450/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2627/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-275/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-199/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-802/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-189/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2398/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-59/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1792/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-3924/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 11:35
 • Март
  4

  Предмет: РО-2986/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-14/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 11:40
 • Март
  4

  Предмет: П2-723/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: П4-734/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВТС-341/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-46/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 11:45
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2120/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 11:50
 • Март
  4

  Предмет: П2-780/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1692/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-340/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-87/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-162/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-396/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-4170/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-4233/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-4169/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-219/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-3124/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-296/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС-8/21

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-4215/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-160/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-161/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-4236/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-184/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-222/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1194/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-36/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-846/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ТС1-85/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-36/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-597/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-196/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВТС-264/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-13/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-686/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 17
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1022/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1832/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1714/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П5-35/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-645/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-83/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-184/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1393/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1680/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2510/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-75/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-355/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ТС-62/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ТС-62/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВТС-83/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 12:15
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-35/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-35/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1911/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-590/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 12:20
 • Март
  4

  Предмет: ВПП-23/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П2-1243/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-2098/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-858/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П1-292/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-10/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-114/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-874/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1208/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2632/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ВПП1-160/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-441/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-331/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1723/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2501/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-603/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 12:40
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-7/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1711/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.03.2021, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1732/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 12:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-179/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: СТ-8/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2009/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1443/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-160/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: РО-3055/18

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1741/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-1449/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-974/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1161/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 13:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-360/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 13:15
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2030/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-2517/18

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: П4-456/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: СТ-ТС-34/15

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-987/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-882/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 13:30
 • Март
  4

  Предмет: РО-1975/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  04.03.2021, во 13:45
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-355/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 13:45
 • Март
  4

  Предмет: П1-827/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 13:50
 • Март
  4

  Предмет: П1-824/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 13:55
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1330/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Соба 63
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-534/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-684/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1206/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: П4-368/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1136/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-5/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-889/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1666/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 14:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-175/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 14:05
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-978/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 14:05
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-428/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 14:10
 • Март
  4

  Предмет: П4-984/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.03.2021, во 14:10
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-1842/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  04.03.2021, во 14:20
 • Март
  4

  Предмет: П4-682/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 15:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-169/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.03.2021, во 15:00
 • Март
  4

  Предмет: П1-288/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 15:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-2079/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  04.03.2021, во 15:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-2092/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 08:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-2590/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 08:15
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-2129/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 08:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1448/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 08:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-2823/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 08:45
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-930/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 08:55
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-310/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-2018/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-2811/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-384/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-3728/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-169/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ТС1-148/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-558/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ТС1-127/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-803/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-714/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1541/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-2813/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ-13925/10

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-4040/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-3719/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-1946/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: П4-843/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ОДС-41/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: П2-1230/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-2318/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: П1-741/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-3604/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-971/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-971/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-4017/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-3608/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-91/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 09:25
 • Март
  5

  Предмет: РО-3614/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-1218/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-4533/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-4307/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-4283/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-442/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2820/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2142/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-4292/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-153/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-4306/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-1948/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-4525/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-57/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-74/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-827/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-635/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: СТ-МАЛВТС-21/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1035/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-933/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1913/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-1040/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1038/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П3-46/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-1040/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-754/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2462/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-640/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-3742/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: РО-696/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-2858/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-3276/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: ТС-236/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-4117/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-1051/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 09:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-2298/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-2298/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-99/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: П2-1248/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-3430/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: П4-641/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-3522/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-252/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-1061/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 09:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-956/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 09:55
 • Март
  5

  Предмет: РО-3812/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-444/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-2540/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-2093/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВТС-254/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-760/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-208/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-107/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1703/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-1228/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-341/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВТС-254/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-938/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-56/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-83/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: СТ-МАЛВТС-18/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-1245/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1048/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-837/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-546/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1894/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-962/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-642/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-4036/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1729/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-1227/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  05.03.2021, во 10:05
 • Март
  5

  Предмет: РО-1819/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-1819/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-4062/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-969/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-4158/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-4258/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1804/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: П2-117/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: П4-643/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1738/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-4100/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-2041/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-977/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-4014/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 10:20
 • Март
  5

  Предмет: РО-1007/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:25
 • Март
  5

  Предмет: П4-32/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2035/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ТС1-198/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ-2872/11

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-740/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-287/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-1315/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1692/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1888/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-26/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-707/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1194/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-408/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-170/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-487/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-1028/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ТС-117/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-449/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-644/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-644/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1739/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-1011/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-1857/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:35
 • Март
  5

  Предмет: РО-88/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 22
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-1794/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-1017/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-4022/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-402/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-1301/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-638/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-638/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-457/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-2210/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: П4-645/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-945/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-1215/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-3074/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-3074/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-1021/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-452/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 10:55
 • Март
  5

  Предмет: РО-65/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-2632/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-3570/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-531/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ТС-74/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-576/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-383/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-594/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-806/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: П4-646/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-3015/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-918/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: РО-1358/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 11:05
 • Март
  5

  Предмет: РО-4284/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 11:10
 • Март
  5

  Предмет: РО-1534/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-2415/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ТС-71/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: П2-599/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-926/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: П4-647/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: РО-2433/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 11:20
 • Март
  5

  Предмет: П1-555/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2427/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-690/16

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2830/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 22
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-529/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-1785/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1588/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1242/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ТС-215/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1095/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: МАЛВП-1095/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-990/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П1-62/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-189/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-239/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-648/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П2-872/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: РО-2411/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 11:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-1567/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 11:40
 • Март
  5

  Предмет: РО-3241/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-П-35/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-542/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: П2-608/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: П4-649/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: РО-2423/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.03.2021, во 11:50
 • Март
  5

  Предмет: РО-2862/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.03.2021, во 11:50
 • Март
  5

  Предмет: П4-954/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.03.2021, во 12:00