Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  18

  Предмет: П4-589/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  18.09.2019, во 08:40
 • Септември
  18

  Предмет: П4-618/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-412/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: РО-848/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: ТС-383/16

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-904/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1889/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: П2-681/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.09.2019, во 08:45
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-928/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.09.2019, во 08:50
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-39/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-841/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-202/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-582/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-127/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ТС-435/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: СТ-ТС-14/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-512/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-763/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-305/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1081/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2132/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-97/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1841/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-75/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1461/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-39/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-373/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-2/16

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1665/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-991/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-764/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-56/17

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-528/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: П4-679/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-797/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1762/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:10
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1844/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:10
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1006/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-2701/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-168/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-3602/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-89/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: ТС1-91/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-3288/15

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-151/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-751/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1751/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:15
 • Септември
  18

  Предмет: РО-647/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:20
 • Септември
  18

  Предмет: РО-966/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:20
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-606/18

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  18.09.2019, во 09:20
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1963/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:25
 • Септември
  18

  Предмет: П4-216/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1682/19

  Судија Љупчо Спироски, Судница Судница 24
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ТС-5/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-268/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-997/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ТС-462/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-1431/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1682/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-2690/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-167/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1946/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-889/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ТС-522/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП-440/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-227/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-222/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: СТ-ТС-6/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-991/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-889/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-74/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-859/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-714/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-307/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П2-393/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1302/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-746/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-3604/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-889/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВТС-74/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.09.2019, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1950/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:35
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1725/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:40
 • Септември
  18

  Предмет: РО-722/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-584/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  18.09.2019, во 09:40
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-945/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1706/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-945/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: П2-254/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ВПП1-90/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1033/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1089/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-398/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-798/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  18.09.2019, во 09:45
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-796/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  18.09.2019, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-796/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  18.09.2019, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1030/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.09.2019, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-796/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  18.09.2019, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: РО-1714/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  18.09.2019, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-406/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  18.09.2019, во 09:50
 • Септември
  18

  Предмет: РО-602/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  18.09.2019, во 09:50