Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  4

  Предмет: П4-611/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 08:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1580/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 08:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1271/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 08:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-770/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 08:45
 • Декември
  4

  Предмет: П4-421/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П2-609/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-171/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП-636/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-737/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1026/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1242/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-58/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-88/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-143/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-4030/20

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-426/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1399/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-794/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-298/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П5-58/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-599/19

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС-23/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 09:10
 • Декември
  4

  Предмет: ЗАВ-25/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 09:10
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1320/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1649/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1595/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-205/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: П4-156/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-781/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:15
 • Декември
  4

  Предмет: П4-483/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 09:20
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-398/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 09:25
 • Декември
  4

  Предмет: П2-602/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-197/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-402/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-134/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-107/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1010/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-ТС-32/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-23/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-ТС-21/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-592/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-678/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-517/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВТС-238/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-790/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-382/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-658/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-13/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1026/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-245/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-497/22

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-210/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:30
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-207/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1477/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-203/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1300/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-767/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 09:45
 • Декември
  4

  Предмет: РО-3189/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 09:50
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-717/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П2-17/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-977/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-247/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-58/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-147/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-128/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-290/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-178/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-173/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-41/20

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-654/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-999/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-780/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-91/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-44/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5244/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-716/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-485/22

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-6194/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1818/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: П4-119/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1488/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:10
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-40/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1223/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-744/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1373/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5872/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-739/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:15
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-983/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: П1-269/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1487/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1317/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1362/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:25
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-982/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-405/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1722/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: П2-236/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-230/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-169/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-255/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-301/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: СТ-165/22

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-71/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1341/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-966/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП-832/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-662/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-754/21

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-713/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-838/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-4500/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1449/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:35
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1322/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:35
 • Декември
  4

  Предмет: П3-4/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: П1-308/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1466/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: РО-195/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:40
 • Декември
  4

  Предмет: П2-531/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-728/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1350/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2331/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-93/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-514/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:50
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2326/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:50
 • Декември
  4

  Предмет: РО-677/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: РО-866/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2322/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 10:55
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-985/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-492/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-88/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-517/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1063/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1782/22

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2314/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-933/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:05
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2310/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:05
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-948/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1202/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5421/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-603/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-906/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5428/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-921/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5418/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1914/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:25
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1389/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:25
 • Декември
  4

  Предмет: ТС-7/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-868/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1119/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1603/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-2293/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1262/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-314/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1415/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-252/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-946/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-144/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-3806/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5873/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-981/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-255/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5868/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП-874/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: П1-274/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2261/20

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:40
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5836/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:45
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1012/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 11:50
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5858/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:50
 • Декември
  4

  Предмет: РО-3012/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 11:50
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5880/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 11:55
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-79/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1584/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-211/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-435/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-69/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1524/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-30/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-280/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1073/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1219/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-698/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1989/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-46/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-320/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-5783/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-307/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-661/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  04.12.2023, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1003/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 12:05
 • Декември
  4

  Предмет: РО-4631/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:05
 • Декември
  4

  Предмет: РО-4553/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:10
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП-865/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 12:10
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1067/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: РСВЗРГ-5/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-151/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-393/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2081/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:15
 • Декември
  4

  Предмет: П4-404/23

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 12:20
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-2146/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 12:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-4627/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:20
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2947/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:25
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-910/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1088/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-452/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-667/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-2047/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-194/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП-102/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-221/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: П4-158/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.12.2023, во 12:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1993/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:35
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-397/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 12:40
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-590/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 12:45
 • Декември
  4

  Предмет: РО-4596/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:45
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1952/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  04.12.2023, во 12:50
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-342/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.12.2023, во 12:50
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-495/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1283/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-110/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-675/19

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1379/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-1040/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-408/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: П5-66/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2592/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-243/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.12.2023, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: П1-347/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.12.2023, во 13:15
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2731/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 13:15
 • Декември
  4

  Предмет: ТС-125/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.12.2023, во 13:30
 • Декември
  4

  Предмет: П1-706/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.12.2023, во 13:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2716/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 13:30
 • Декември
  4

  Предмет: РО-2734/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  04.12.2023, во 13:40
 • Декември
  4

  Предмет: П2-152/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-240/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1057/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС-143/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС1-219/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-1764/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: ТС-91/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.12.2023, во 14:00
 • Декември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1142/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.12.2023, во 14:10
 • Декември
  4

  Предмет: РО-846/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  04.12.2023, во 14:10
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1411/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 14:30
 • Декември
  4

  Предмет: П2-933/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 15:00
 • Декември
  4

  Предмет: П2-536/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 15:00
 • Декември
  4

  Предмет: П2-1127/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  04.12.2023, во 15:00
 • Декември
  4

  Предмет: МАЛВП-747/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Соба 11
  04.12.2023, во 15:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1466/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 08:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1464/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 08:55
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-74/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 08:55
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1822/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-687/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-975/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1740/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1268/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-269/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1086/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПОМ-СЕК-93/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-1033/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1409/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1531/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-ТС-24/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1820/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-431/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2015/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3181/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-540/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1005/21

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-581/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  05.12.2023, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-895/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1803/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1809/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1282/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-5030/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-460/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4131/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1742/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1130/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-978/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1125/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-185/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1224/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1016/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1441/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1080/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-369/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1138/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-209/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1138/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-366/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2152/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3593/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-735/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-6210/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-482/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-55/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-58/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-476/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1121/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1070/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-61/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-55/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-707/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-620/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-591/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-27/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-131/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Соба 21
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ЗАМ-С-36/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3523/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-459/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-282/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-50/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1344/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-708/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3225/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: П4-194/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-710/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1107/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4700/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1518/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1791/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1591/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3894/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-141/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПОМ-СЕК-87/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-695/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3576/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3896/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1112/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-542/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1855/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: П4-484/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3542/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1742/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-253/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-308/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-731/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2856/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-731/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1222/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-264/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1155/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-282/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПОМ-СЕК-199/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-82/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1798/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-184/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1276/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1094/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-155/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-547/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-176/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1496/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  05.12.2023, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3545/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3424/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2866/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-592/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3422/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-408/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1207/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПОМ-СЕК-52/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-265/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-737/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: П3-46/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: П4-311/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-229/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1080/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2838/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2484/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1166/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-728/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1104/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-171/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-584/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-5359/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2358/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-248/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-98/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-171/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1464/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1423/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1423/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Соба 4
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1232/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-722/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1870/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-114/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2239/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-279/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-162/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-236/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1490/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  05.12.2023, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-515/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1909/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: П1-265/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1070/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2236/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-5100/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-326/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1190/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3335/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1831/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2618/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-399/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3377/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1189/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1213/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-465/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-46/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-5/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1893/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-46/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-904/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1062/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-751/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-5051/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3610/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1343/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1614/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  05.12.2023, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-435/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-843/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-5074/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1285/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2222/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1150/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: П3-46/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-643/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-597/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1047/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3466/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4891/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: П4-47/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1280/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1185/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-388/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-664/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-126/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1042/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1846/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1464/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-47/23

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1374/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-241/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-824/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4830/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П3-7/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-539/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-23/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-316/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2023, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1130/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:35
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-655/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-790/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1038/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-982/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-441/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-644/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1106/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-29/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-771/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3988/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: П2-747/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: П2-612/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-749/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4748/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2103/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-90/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1007/21

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-696/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-373/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 22
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2280/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-938/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1007/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-137/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-246/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-144/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-23/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-281/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-657/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-105/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-127/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4413/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4176/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-3/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-809/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-112/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П3-18/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-265/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1661/23

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  05.12.2023, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3750/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 12:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3683/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-297/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4443/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3689/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-647/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-492/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-266/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2643/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1021/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2023, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-729/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2023, во 12:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-734/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2023, во 12:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2199/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2023, во 12:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4252/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2023, во 12:20
 • Декември
  5