Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1712/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2021, во 08:40
 • Декември
  6

  Предмет: П4-834/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-570/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-759/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: П1-826/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-259/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-259/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-584/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1730/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-194/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-323/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-657/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1044/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2262/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-361/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-ТС-40/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-802/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1412/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-997/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-606/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-449/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-877/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-417/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-188/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-836/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-536/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-662/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-308/15

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-619/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-981/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:05
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-997/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2605/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-816/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-32/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1776/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1909/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-439/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-815/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-31/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-465/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-289/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: П2-1164/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-215/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-814/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1817/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: РО-212/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-339/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-958/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-316/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1077/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-459/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1036/21

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 63
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1334/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1643/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-ТС-39/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-893/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1036/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1300/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1841/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1895/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-377/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-109/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-739/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1938/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1886/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1829/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1243/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1355/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-599/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-2265/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-158/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-159/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-208/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-401/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-907/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: П4-236/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-374/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-69/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1433/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1299/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: П4-846/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3547/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1120/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1346/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-622/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1023/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1364/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-2366/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-65/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1094/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1084/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-2021/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-2281/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1271/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-950/14

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-П1-4/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-709/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-33/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-590/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-231/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-181/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-366/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-136/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-321/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2343/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-96/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-534/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-294/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1372/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-759/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: РО-309/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:05
 • Декември
  6

  Предмет: РО-755/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-612/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-232/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1941/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1000/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: П1-131/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: П1-294/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-435/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1360/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-811/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1385/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1807/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-72/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1941/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 12
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1366/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2197/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-471/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-580/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1343/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: РО-677/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1281/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-247/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1347/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-90/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П2-58/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-228/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1500/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-760/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1196/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-931/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1118/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-МАЛВТС-11/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-931/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-387/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1339/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-873/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-19/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-918/15

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-196/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-40/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-473/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1359/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-35/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-120/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-77/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-860/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1351/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: РО-690/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:35
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1483/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-762/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-733/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1502/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-641/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-786/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1485/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: П2-1003/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-742/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1347/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1497/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1244/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-744/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1681/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2021, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: П4-802/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1424/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-82/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1498/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1681/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-181/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-140/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-316/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-439/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-78/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1158/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1474/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1463/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-45/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3513/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1450/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1447/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-245/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2021, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1443/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:25
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1423/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1039/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П2-649/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-909/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-296/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1623/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-332/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-205/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-77/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1690/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-102/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-780/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-217/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1425/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:35
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1402/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1509/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 11:40
 • Декември
  6

  Предмет: П1-558/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-36/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 11:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1634/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 11:50
 • Декември
  6

  Предмет: ОДС-40/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-97/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-73/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3811/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-157/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-182/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-49/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-460/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-872/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1411/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-158/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-451/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-925/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-72/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-87/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-407/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2163/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-280/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-209/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-715/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 12:10
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-316/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1380/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1750/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-711/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 12:20
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-549/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 12:25
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-395/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2021, во 12:25
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-185/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1549/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-984/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-292/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-13/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-193/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-104/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-634/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1868/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1967/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-165/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-28/17

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1514/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-78/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2021, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-209/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 12:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-257/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2021, во 12:50
 • Декември
  6

  Предмет: П1-516/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-1184/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 14
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-230/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-21/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3951/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1235/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1375/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-27/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-254/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-82/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3957/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  06.12.2021, во 13:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3987/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 16
  06.12.2021, во 13:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1244/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-137/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 13:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-115/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-816/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1608/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1254/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-154/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-789/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-280/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-19/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2021, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-2005/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  06.12.2021, во 14:30
 • Декември
  6

  Предмет: П3-40/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  06.12.2021, во 14:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-382/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.12.2021, во 14:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-703/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2021, во 15:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-155/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  07.12.2021, во 08:15
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-878/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-521/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 08:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1309/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 08:35
 • Декември
  7

  Предмет: П4-567/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 08:40
 • Декември
  7

  Предмет: П2-396/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 08:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-167/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-126/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: П1-73/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: П1-73/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2288/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 08:50
 • Декември
  7

  Предмет: П4-384/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1927/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2551/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1255/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-50/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-207/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3648/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-629/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1700/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-113/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-470/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1547/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-861/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-73/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-436/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-633/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-139/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4634/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2137/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-867/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2871/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-125/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-136/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1487/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-434/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-88/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4089/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2202/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-435/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2042/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-772/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2776/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3130/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-986/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-559/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-537/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-260/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-654/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-691/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2387/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1080/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-668/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-170/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-326/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2301/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2456/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1133/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1293/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4198/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2193/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-827/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-999/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1914/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3276/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: П1-450/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1282/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2555/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1166/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1682/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-976/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2428/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-820/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1762/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1751/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-930/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2124/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-530/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-38/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2462/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-684/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-476/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1264/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-512/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-493/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1430/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-617/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-616/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1395/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-479/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2186/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1526/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-907/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4225/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-805/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1170/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1999/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2175/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2201/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2468/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3310/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1238/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1997/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-543/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1435/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1283/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-240/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-199/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2108/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2027/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2474/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-42/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2086/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1324/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-644/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-176/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2189/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2652/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1161/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-390/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-346/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1672/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-709/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1439/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-736/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-887/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-312/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-606/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-639/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1376/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-160/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-38/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1144/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2229/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2671/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1529/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-69/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3007/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1447/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-247/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1154/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-902/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3504/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2675/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2852/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-208/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2122/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2471/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-518/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-268/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-746/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-679/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-123/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1160/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2340/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-35/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-585/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1153/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2362/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: П1-166/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2507/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2823/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-696/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3820/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1114/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-425/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-347/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-666/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-121/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1311/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-379/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-210/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-711/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-370/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-107/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-107/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2522/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: П5-33/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1013/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-816/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2125/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: П4-317/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-984/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2532/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 11:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2536/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1015/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-259/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-918/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2337/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-524/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2069/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-766/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-596/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-268/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-717/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-377/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-416/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-465/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-987/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2541/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2737/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-118/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2021, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1503/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  07.12.2021, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3112/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1303/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  07.12.2021, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-16/10

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 12:20
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-60/16

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2000/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-946/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1044/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-322/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-564/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-1089/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2087/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-650/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-156/21