Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  19

  Предмет: РО-2354/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2264/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2613/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2607/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2575/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2814/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2458/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2306/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2587/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2972/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-52/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-290/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-283/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1087/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2263/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-606/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-195/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2938/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-231/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-87/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-54/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1659/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4466/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1635/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-892/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2601/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2600/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-575/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3115/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4339/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-523/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-442/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2785/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1123/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-44/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-244/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-279/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2780/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2590/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4472/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2777/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-58/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-58/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2787/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-112/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-545/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1336/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1092/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-18/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3953/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4264/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3603/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3949/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4409/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4524/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4404/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-299/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-683/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-164/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-500/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-872/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-125/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-525/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-243/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2204/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2205/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2205/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-125/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4579/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2250/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-457/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ЗАМ-С-40/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2254/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4587/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2723/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2633/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-768/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-966/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2442/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2355/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-258/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1331/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1348/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-547/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-421/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1660/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-128/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-146/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-312/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1637/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-172/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1231/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1716/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4595/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-412/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-710/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1235/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2083/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2753/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2760/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4353/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-310/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-868/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Соба 6
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2050/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-545/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1250/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2076/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2360/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4646/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1265/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-238/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1710/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-117/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1260/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-157/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1553/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-763/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-152/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-589/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1612/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1673/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-55/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4644/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1289/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3697/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-201/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1153/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-23/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-52/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-22/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1611/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-151/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-455/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-29/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3641/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-218/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3592/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-12/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3734/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-83/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-455/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-594/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-20/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-373/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-670/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1125/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-535/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-97/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-827/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-217/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-978/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-263/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-72/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1573/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-721/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-79/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-536/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1192/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-267/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-251/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-884/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-428/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1823/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1531/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1900/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-131/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-39/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1667/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1396/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-419/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-266/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П5-50/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-26/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-334/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-652/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ОДС-68/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-192/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П3-63/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-739/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-90/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-90/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 61
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П3-54/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ-3724/11

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-486/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1527/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2410/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1222/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-560/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 14:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-380/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-11/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3504/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-843/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2354/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-817/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-341/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2264/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-301/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-683/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-117/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4658/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-81/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-814/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П5-58/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-463/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-550/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1007/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-669/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-11/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-19/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2613/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-126/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2623/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2607/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-727/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2865/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-991/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-749/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-148/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-13/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2458/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3131/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2814/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 11
  21.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3371/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2861/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-53/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2306/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П5-65/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3499/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-643/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-52/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-368/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-670/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-324/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-71/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-389/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-421/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-118/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-190/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-827/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-408/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3662/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2884/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2587/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3624/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4579/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2650/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4552/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-422/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-52/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1272/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4052/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2820/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4602/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-11/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1270/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1300/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-608/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4049/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-40/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2338/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1569/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-265/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-695/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-725/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-664/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-33/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-834/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-166/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1736/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-752/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3318/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1273/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1520/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2873/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1292/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4624/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1411/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2260/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-53/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-783/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1242/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4675/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1167/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4622/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-268/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-45/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4397/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-67/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1143/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2920/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1393/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-90/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-155/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-204/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-695/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1204/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-896/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4659/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-753/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1054/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-801/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-848/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-416/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4584/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4519/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2774/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-741/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-241/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-945/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-128/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-424/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4509/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-540/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3505/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-754/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1825/16

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-277/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П5-23/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-210/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1064/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3535/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2257/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2575/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3527/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1409/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2972/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4193/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4480/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-52/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-712/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 21
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-511/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4452/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-297/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-310/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1370/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-49/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1185/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-395/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-658/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-467/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-992/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-901/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1080/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-2388/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-271/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-822/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-130/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:35
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-326/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4315/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-106/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-414/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1895/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4102/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-570/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1372/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1521/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1117/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4314/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-633/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 22
  21.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-88/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 11:55
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-133/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-187/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4346/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-842/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1254/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П5-18/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-813/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1380/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-39/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ВПП-211/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-186/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-425/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС1-204/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-32/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-179/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1090/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  21.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-47/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-66/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-766/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1430/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1773/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-590/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-164/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-572/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-557/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-954/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3880/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-558/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-579/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 12:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-94/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-77/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-527/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-989/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1378/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1051/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-413/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-740/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-532/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-402/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-464/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-448/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 13:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1500/16

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.01.2022, во 13:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3961/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 13:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3903/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-883/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-300/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-2281/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3669/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 13:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3900/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 13:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-187/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-177/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-669/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-247/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1348/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-848/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-887/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3676/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3574/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4609/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3212/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3214/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-4540/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 14:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3625/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 15:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3625/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 15:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-366/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 15:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3290/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.01.2022, во 15:20
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-976/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-1029/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  24.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-1638/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-1946/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС-142/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП-591/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-605/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-1221/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-1471/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-903/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-3699/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1371/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-701/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС-81/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2653/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПОМ-СЕК-314/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-197/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2301/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-760/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВТС-222/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-103/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-300/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-329/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-237/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  24.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-330/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2309/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-397/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2459/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП-484/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-3477/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-3726/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2258/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-526/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-4553/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-469/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-2210/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2695/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1906/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПОМ-СЕК-282/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-177/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2835/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1391/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-336/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-1299/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-1700/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-509/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2459/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП-567/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-4342/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2344/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-581/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-262/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ТС1-66/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: МАЛВП-1763/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-688/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-277/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-118/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П2-991/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-2219/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: СТ-66/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПОМ-СЕК-300/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-720/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-857/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: РО-1735/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-661/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП-489/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-572/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1399/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П1-396/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  24.01.2022, во 09:30