Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1009/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 08:20
 • Декември
  5

  Предмет: П1-806/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 08:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1756/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-580/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  05.12.2019, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-661/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2903/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-789/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1815/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: П2-846/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3137/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1917/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-441/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  05.12.2019, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-928/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  05.12.2019, во 08:50
 • Декември
  5

  Предмет: П4-358/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-567/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1800/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1165/16

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1466/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2651/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1036/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС-698/15

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-2214/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1455/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-569/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-915/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1127/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1832/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-1052/17

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 120
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2816/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1796/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1620/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-585/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-225/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2220/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-646/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2075/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1606/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2215/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2914/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2772/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1025/16

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.12.2019, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2819/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-95/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1061/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2932/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1099/17

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2924/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2705/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2019, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-224/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2033/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3061/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2929/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2118/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-1178/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1898/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1960/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: П4-113/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1192/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1177/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-519/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2764/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1782/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2861/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1693/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2230/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-815/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1217/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Соба 1
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-596/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-867/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-444/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1400/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1263/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-399/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-581/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-1078/15

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1898/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1900/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1037/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1338/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-2262/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-782/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1265/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П3-74/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1792/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-884/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-2009/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1619/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2742/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2019, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1899/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2729/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2019, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2099/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1694/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ-17003/11

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1787/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2019, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: П1-473/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2238/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-711/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-20/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  05.12.2019, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1600/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.12.2019, во 09:45