Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1347/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 08:35
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-754/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 08:40
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС-126/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-3660/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 19
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-221/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-846/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-11/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1630/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-1190/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1785/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-225/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-44/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1412/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-24/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-790/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-1319/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1596/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-203/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-578/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1993/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-319/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1674/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-226/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-3099/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-148/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: СТ-ТС-56/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1047/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 2
  22.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1850/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-12/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-78/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1778/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1871/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-227/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ТС1-133/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1563/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-1356/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1860/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1256/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-102/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-5/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-127/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-1195/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1550/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: СТ-488/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-1324/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-650/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1568/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-127/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-604/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-112/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-336/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1622/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВТС-297/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ЗАМ-С-30/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: СТ-187/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-3805/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-1260/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-667/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-559/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ОДС-7/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1772/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1894/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-821/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-2874/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-1954/18

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-890/18

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-1960/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-3353/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1587/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-59/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  22.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1874/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ЗАМ-С-1/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  22.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП-594/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1204/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  22.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-2160/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-3357/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-197/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-430/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-2078/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-810/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-3446/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-772/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П1-84/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-466/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-717/14

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-П-731/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВТС-133/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: СТ-143/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П5-84/16

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1071/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П4-399/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ВПП1-111/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1707/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: МАЛВП-840/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-190/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-1189/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П5-84/16

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 19
  22.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1742/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  22.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  22

  Предмет: РО-2179/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1834/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.01.2020, во 10:15