Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-129/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-58/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВТС-170/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.08.2019, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-128/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 09:20
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-130/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-166/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2019, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-131/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 09:40
 • Август
  22

  Предмет: ВПП-26/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2019, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-132/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-191/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.08.2019, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-121/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-140/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: ЗАМ-С-19/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  22.08.2019, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-397/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  23.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1380/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 08:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-2035/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-269/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-70/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-522/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1046/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ТС1-68/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-118/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-1210/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2019, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-1624/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:20
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-97/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-881/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-1504/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВТС-392/18

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-134/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-618/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2019, во 09:40
 • Август
  26

  Предмет: ТС-245/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-1457/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-242/15

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 4
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-137/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ТС1-144/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП-49/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1436/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-19/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-1447/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ВПП2-359/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-19/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-П-1862/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-140/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-502/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: ОДС-29/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  26.08.2019, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-2021/17

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-1579/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1078/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-1503/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-347/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-146/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-2349/15

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-144/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-139/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1044/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-138/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 12:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-3837/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 12:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-1358/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 12:20
 • Август
  26

  Предмет: ЗАМ-С-13/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-3726/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-3722/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 12:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-1118/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  26.08.2019, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: П4-332/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-3836/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП2-62/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: П1-396/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-1684/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: П4-691/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.08.2019, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-3322/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 09:35
 • Август
  27

  Предмет: РО-1349/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 09:40
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-1320/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 09:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-3703/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 09:50
 • Август
  27

  Предмет: П4-589/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-3217/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-3031/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 10:10
 • Август
  27

  Предмет: РО-3720/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 10:40
 • Август
  27

  Предмет: РПЛ-22/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 10:40
 • Август
  27

  Предмет: РО-461/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 10:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-3850/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-514/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-1108/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 11:10
 • Август
  27

  Предмет: РО-71/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 11:20
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-407/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 11:20
 • Август
  27

  Предмет: П4-484/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 11:40
 • Август
  27

  Предмет: РО-453/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 11:40
 • Август
  27

  Предмет: РО-745/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 11:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-1135/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-316/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-3327/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 12:10
 • Август
  27

  Предмет: РО-2366/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 12:20
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-216/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 12:20
 • Август
  27

  Предмет: РО-2241/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.08.2019, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-254/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 12:40
 • Август
  27

  Предмет: П4-240/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  27.08.2019, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-499/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: П4-109/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  29.08.2019, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: П1-809/15

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  29.08.2019, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: П1-324/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  29.08.2019, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-1695/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  29.08.2019, во 09:30
 • Август
  29

  Предмет: П4-594/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  29.08.2019, во 09:30