Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-423/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 08:15
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-679/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 08:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-734/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 08:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-339/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-773/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-468/16

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.02.2019, во 08:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-404/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1317/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1659/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС-61/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-42/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3477/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-548/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.02.2019, во 08:45
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-499/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3445/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3800/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-1016/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-846/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-225/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2817/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-1614/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2889/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-343/14

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1155/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВТС-12/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1120/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3432/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-928/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП-378/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-568/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3409/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ВПП2-243/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-106/17

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2088/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1393/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.02.2019, во 09:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3770/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1330/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:05
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-527/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3661/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3466/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-757/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 09:10
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-826/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-763/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-1789/15

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1332/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3724/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-318/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3543/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-690/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-91/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:15
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3274/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3645/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-311/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3429/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1682/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2323/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:20
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3667/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-456/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1335/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Соба 11
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-1327/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  21.02.2019, во 09:25
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1058/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-743/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-973/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-184/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-425/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВТС-166/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-113/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-720/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-904/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-298/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1972/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: МАЛВП-1338/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС-221/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2576/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-1297/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3721/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2267/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3484/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2086/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: СТ-ТС-8/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС-288/16

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3427/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: П4-790/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1173/14

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.02.2019, во 09:30
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3759/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:35
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-2313/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3395/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: П1-719/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.02.2019, во 09:40
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1167/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3699/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: П2-1260/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3784/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: ТС-133/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.02.2019, во 09:45
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1497/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3384/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.02.2019, во 09:50
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3782/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.02.2019, во 09:55
 • Февруари
  21

  Предмет: СТ-МАЛВТС-16/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-3581/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-1782/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-459/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.02.2019, во 10:00