Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  25

  Предмет: П4-992/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.06.2019, во 08:20
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-39/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-П-1348/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  25.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-550/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-340/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-1427/14

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-168/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ-ТС-7/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3547/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-587/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3746/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-680/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-422/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-525/18

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-П-1505/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-1250/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-411/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П3-14/15

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3333/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-224/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3746/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-2057/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-889/17

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ТС-211/15

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ВПП1-20/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ТС-258/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1566/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1208/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3709/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-1944/15

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  25.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-149/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  25.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ТС-69/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1203/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-481/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  25.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3190/17

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-975/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-977/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-160/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-778/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3337/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-473/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-944/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3422/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-206/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-683/17

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-443/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-73/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-593/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ВПП-256/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-726/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-225/16

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-674/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П2-22/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1024/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-2521/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-242/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-567/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-745/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-974/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1187/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П3-91/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-881/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-944/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-73/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-74/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-175/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-907/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  25.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-1810/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1331/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-978/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-592/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3103/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-696/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  25.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ТС1-58/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3103/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-271/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-29/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-3597/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-530/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-682/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-2071/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ВПП2-364/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-1338/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1424/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-178/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-П-343/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ТС-238/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-28/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-247/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-870/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-1053/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ТС-105/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: МАЛВП-781/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-731/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1264/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: СТ-ТС-43/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-1657/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-250/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: РО-146/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  25.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: П4-975/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.06.2019, во 10:00