Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-997/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 08:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1061/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1391/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1186/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1186/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВТС-55/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-188/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-833/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-300/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-445/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1256/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-1651/16

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-962/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-ТС-2/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-844/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-109/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1453/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-855/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1336/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-364/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П3-7/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-850/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-951/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ЗАМ-С-25/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1009/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-187/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-159/18

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-284/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-159/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ОДС-27/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВТС-89/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1029/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-77/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2071/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-986/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-186/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-3135/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1034/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-450/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-1124/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  20

  Предмет: П5-41/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1349/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-455/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-176/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-1068/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1027/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-185/18

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-987/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-35/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-1960/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-706/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-2102/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-685/17

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-185/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-864/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1862/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П5-10/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-817/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Соба 22
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-1175/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-1242/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС-355/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-1126/16

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-934/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:30
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-883/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-190/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1854/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.11.2019, во 09:40
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1051/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-П1-3/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-190/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВТС-115/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-185/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-797/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: ТС1-190/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.11.2019, во 09:45
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-1124/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-911/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-181/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1851/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.11.2019, во 09:50
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-1698/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-604/18

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП-573/18

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1615/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-572/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1138/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-842/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П4-414/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-П-703/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-1478/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: П1-696/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-3047/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-183/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: СТ-198/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-1765/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-184/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.11.2019, во 10:10
 • Ноември
  20

  Предмет: ВПП1-126/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: П2-510/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: МАЛВП-2450/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.11.2019, во 10:15
 • Ноември
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-733/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.11.2019, во 10:15