Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: П1-506/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 08:10
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-915/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 8
  21.05.2019, во 08:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3230/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-43/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 08:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-284/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.05.2019, во 08:40
 • Мај
  21

  Предмет: П3-27/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 08:40
 • Мај
  21

  Предмет: П2-1372/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-437/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-570/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.05.2019, во 08:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-763/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.05.2019, во 08:50
 • Мај
  21

  Предмет: П2-969/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-237/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П5-12/16

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-317/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3188/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1-67/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РВПП-7716/15

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-2891/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3699/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1296/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1-133/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-4/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1235/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3746/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-256/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П1-362/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П4-468/16

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-9/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1840/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-1300/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Соба 13
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1840/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: П2-257/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-938/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.05.2019, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3488/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:05
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-1426/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.05.2019, во 09:05
 • Мај
  21

  Предмет: П4-346/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: П4-899/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1694/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-996/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3566/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:10
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1688/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3575/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-398/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: П2-279/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-354/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-94/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.05.2019, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3600/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3606/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.05.2019, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3691/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.05.2019, во 09:20
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3614/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:25
 • Мај
  21

  Предмет: РО-642/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 09:25
 • Мај
  21

  Предмет: РО-642/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  21.05.2019, во 09:25
 • Мај
  21

  Предмет: П1-642/18

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1038/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-528/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П4-153/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3124/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3087/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1821/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П4-1132/17

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-57/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3134/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3084/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П2-909/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П4-1053/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ТС-160/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ВПП1-26/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ТС1-101/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П1-90/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-2192/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-323/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-631/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3393/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-3/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: П4-865/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-113/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-374/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: СТ-246/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-285/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3136/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3125/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ОДС-19/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-2265/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: МАЛВП-291/19

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-693/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.05.2019, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3386/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:35
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-П-308/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1824/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-2980/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: П4-799/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-906/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-641/19

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-640/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-122/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.05.2019, во 09:40
 • Мај
  21

  Предмет: РО-241/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-336/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  21.05.2019, во 09:45
 • Мај
  21

  Предмет: РО-1819/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.05.2019, во 09:50
 • Мај
  21

  Предмет: РО-3584/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.05.2019, во 09:50