Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-723/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  20.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1841/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1251/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1002/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.01.2020, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-857/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ЗАВ-54/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1083/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1607/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-683/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-947/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1866/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-443/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-356/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-287/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2406/15

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ЗАМ-С-27/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1230/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1852/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-634/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1845/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1853/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ЗАМ-С-32/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-169/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-349/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-530/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-849/17

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-554/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1293/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-346/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1027/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П3-47/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-677/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-188/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1169/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1293/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3249/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2835/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-МАЛВТС-9/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1106/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-86/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1702/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1095/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-682/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-38/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1026/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1802/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1330/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-442/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-536/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-82/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1302/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1253/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1834/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-665/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1828/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-185/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-1444/15

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1578/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П5-53/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1829/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-172/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-928/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1722/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-57/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1790/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-111/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1046/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1159/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-697/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-513/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-331/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-210/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-596/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-732/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1743/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1792/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-911/15

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1968/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-230/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  20.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-533/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  20.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1997/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-1413/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2061/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-226/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-213/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2168/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1823/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-146/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1798/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-230/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1408/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-655/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-175/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1435/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  20.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2139/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:35
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2090/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1128/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1909/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1891/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.01.2020, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-27/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2020, во 11:00