Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  7

  Предмет: П2-1044/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 08:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3573/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 08:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4159/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 08:55
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1926/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-21/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5405/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-443/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1451/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-505/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-336/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1482/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1345/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-901/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1249/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-613/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-1129/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-499/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-13/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  07.12.2023, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1155/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1494/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-343/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1135/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-689/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-46/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:10
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-848/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-395/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1107/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2079/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: П1-626/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-129/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-706/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1487/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2193/21

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-585/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1149/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3299/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1590/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-600/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3312/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:25
 • Декември
  7

  Предмет: П1-90/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-538/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-28/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-482/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-9/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3321/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-482/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-878/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП-747/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-733/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-68/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-381/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1188/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2656/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:35
 • Декември
  7

  Предмет: РО-685/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2081/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1174/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 09:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1150/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-553/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2073/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-430/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-685/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6319/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2199/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 09:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6321/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: РО-606/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 09:55
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1173/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-208/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-459/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-583/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-241/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-551/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-360/21

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-459/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1364/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-811/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1507/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1146/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-189/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-530/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВТС-214/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3330/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4459/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-999/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3331/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-41/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-348/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-125/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-402/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3417/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1353/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: П2-763/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1482/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1482/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-688/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-990/20

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6320/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1149/20

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:25
 • Декември
  7

  Предмет: РО-289/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-168/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-333/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-115/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1397/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1929/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1241/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1929/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1341/20

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-661/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П4-981/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1158/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-42/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-132/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-805/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-136/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2574/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:35
 • Декември
  7

  Предмет: РО-321/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1910/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1348/20

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 10:40
 • Декември
  7

  Предмет: П2-792/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1174/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-393/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-683/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1160/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 10:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-709/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-57/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-534/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-896/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-334/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-534/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1442/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-35/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-57/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3755/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-240/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 11:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-142/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 11:05
 • Декември
  7

  Предмет: РО-887/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1184/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 11:10
 • Декември
  7

  Предмет: П2-423/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: П3-60/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1320/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 11:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-939/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-500/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-563/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П5-23/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-945/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3184/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1199/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-406/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1996/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П1-563/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П2-941/21

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-51/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: П3-89/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ТС1-181/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  07.12.2023, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1688/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1320/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1821/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 11:40
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-683/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-184/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: П2-558/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6097/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 11:50
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1223/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 11:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6298/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3879/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1202/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-521/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-241/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-856/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1248/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-284/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-254/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-253/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-521/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1454/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5095/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ОДС-53/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4512/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1487/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  07.12.2023, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3955/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6229/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: ТС-70/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 12:10
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-678/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3890/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4584/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:20
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-577/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:20
 • Декември
  7

  Предмет: П4-421/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4586/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5008/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1517/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-886/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ВПП1-103/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  07.12.2023, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5137/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 12:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3591/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:40
 • Декември
  7

  Предмет: П1-621/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 12:40
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-48/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  07.12.2023, во 12:40
 • Декември
  7

  Предмет: П1-439/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 12:45
 • Декември
  7

  Предмет: П1-438/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 12:45
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6403/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 12:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5127/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 12:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5134/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2107/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-238/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-6402/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: П2-1456/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-771/23

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-143/23

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-40/23

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-600/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  07.12.2023, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-791/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 13:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5117/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 13:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5122/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 13:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5039/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2101/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2085/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-96/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2101/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3276/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: П5-53/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  07.12.2023, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-5048/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 13:40
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2664/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 13:50
 • Декември
  7

  Предмет: РО-3351/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1230/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-1610/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1738/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-1677/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: П4-91/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-470/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-4180/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 14:00
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2653/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  07.12.2023, во 14:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-1153/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 14:10
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2909/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 14:20
 • Декември
  7

  Предмет: РО-2925/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 14:30
 • Декември
  7

  Предмет: РО-724/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  07.12.2023, во 14:40
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-857/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 15:20
 • Декември
  7

  Предмет: МАЛВП-2303/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  07.12.2023, во 15:20
 • Декември
  11

  Предмет: П1-33/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 08:40
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1534/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 08:45
 • Декември
  11

  Предмет: П1-360/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 08:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-338/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 08:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-370/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 08:55
 • Декември
  11

  Предмет: П4-348/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-521/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-727/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-246/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1349/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-ТС-32/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1065/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-393/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1638/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-605/23

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-1058/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-958/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: ТС1-265/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  11.12.2023, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6455/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:05
 • Декември
  11

  Предмет: РО-59/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1916/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-1129/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2116/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-254/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: П5-64/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1740/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-665/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-47/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: П2-971/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6490/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3168/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2439/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1833/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1269/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 09:25
 • Декември
  11

  Предмет: П4-195/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1892/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1923/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-711/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-128/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-241/15

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1348/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1302/22

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1004/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-362/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-46/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2437/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-965/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-165/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1920/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1611/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:35
 • Декември
  11

  Предмет: РО-501/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1253/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-342/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2433/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-973/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3889/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1575/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1363/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 09:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-439/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-346/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2411/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 09:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-962/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-519/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1330/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1963/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-876/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-561/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-369/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-96/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: СТ-163/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-2570/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-775/23

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-191/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: ТС1-169/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-216/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2010/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-927/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:05
 • Декември
  11

  Предмет: РО-219/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-330/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2444/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-194/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-901/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1057/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1378/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-167/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-198/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-476/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1548/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-5677/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:25
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3664/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1168/23

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-703/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-982/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-633/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1350/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-867/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1029/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-950/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-190/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2174/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1384/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3810/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:35
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3387/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-650/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2113/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3526/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1001/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-936/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1396/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 10:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3519/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-653/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1905/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 10:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1631/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-490/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-529/21

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1058/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-324/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-541/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1860/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-1409/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 11:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1268/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:05
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2334/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-554/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1726/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2033/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-773/23

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1381/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-546/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1725/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-540/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:25
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2056/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-44/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П1-228/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1138/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-72/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П1-418/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-289/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП-544/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-694/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1480/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-548/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:35
 • Декември
  11

  Предмет: ТС-93/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1266/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2077/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2122/19

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: П1-712/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: П2-954/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 11:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-549/23

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1413/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 11:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6485/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-ТС-565/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-417/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1423/23

  Судија Сања Томиќ Велкоски, Судница Судница 4
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-414/21

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-321/23

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-508/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1479/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-60/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-816/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1126/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-701/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1775/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-5776/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: П4-651/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-235/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: П2-817/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:15
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1876/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:20
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6306/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-332/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: П1-183/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1066/23

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-189/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: П2-906/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1687/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6624/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:40
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1460/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:40
 • Декември
  11

  Предмет: П4-5/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  11.12.2023, во 12:45
 • Декември
  11

  Предмет: П2-1406/23

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  11.12.2023, во 12:45
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6246/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 12:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1871/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 12:50
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6479/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-341/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-810/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: ВПП1-24/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1774/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: РО-6296/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 13:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2014/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  11.12.2023, во 13:10
 • Декември
  11

  Предмет: РО-2375/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 13:15
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-200/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 13:30
 • Декември
  11

  Предмет: РО-3956/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 13:35
 • Декември
  11

  Предмет: РО-1096/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  11.12.2023, во 13:40
 • Декември
  11

  Предмет: П4-511/20

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 13:45
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-1621/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 6
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-658/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: МАЛВП-676/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-266/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-810/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ПЛ1-П-260/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  11

  Предмет: ТС1-168/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  11.12.2023, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-347/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 08:15
 • Декември
  12

  Предмет: П1-479/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-803/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  12.12.2023, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1429/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1197/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  12.12.2023, во 08:45
 • Декември
  12

  Предмет: П4-917/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1130/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-6023/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-274/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-649/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-124/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ТС1-25/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П4-800/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-859/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-1819/10

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-ТС-19/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1174/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П1-210/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1554/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-279/21

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-918/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-756/22

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П5-76/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1736/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  12.12.2023, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1011/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: ТС1-248/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  12.12.2023, во 09:15
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1593/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  12.12.2023, во 09:20
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-605/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-785/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-814/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  12.12.2023, во 09:25
 • Декември
  12

  Предмет: П2-441/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П2-448/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П2-448/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-57/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1032/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-1783/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1126/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1056/23

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: СТ-110/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-92/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-973/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-872/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1037/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-350/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-172/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П1-342/23

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ТС-87/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1024/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1201/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1265/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  12.12.2023, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: П4-410/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  12.12.2023, во 09:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1034/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: П2-1425/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1049/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1298/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: РО-4249/20

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  12.12.2023, во 09:45
 • Декември
  12

  Предмет: ВПП1-36/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: РО-1723/23

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  12.12.2023, во 09:50
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-772/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1157/23

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1052/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: П2-433/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-284/23

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ТС1-22/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: МАЛВП-1959/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  12.12.2023, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1084/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21