Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-86/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 5
  22.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П2-546/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 08:40
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-114/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.05.2022, во 08:55
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-114/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-464/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-114/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3749/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2018/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-682/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П5-25/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-1098/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-117/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.05.2022, во 09:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-4346/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:05
 • Мај
  23

  Предмет: РО-464/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2023/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:10
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3958/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2743/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2090/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВТС-135/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 09:20
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2066/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:25
 • Мај
  23

  Предмет: РО-4139/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2092/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П2-15/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-292/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-527/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-397/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-717/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-1546/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: ВПП1-112/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2099/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: РО-4166/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:40
 • Мај
  23

  Предмет: ТС-136/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 09:45
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3940/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2101/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 09:50
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2105/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-4155/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П3-9/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-316/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-383/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: СТ-ТС-17/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-135/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-77/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-21/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-44/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-4550/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 10:05
 • Мај
  23

  Предмет: РО-809/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: ТС-316/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2116/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:10
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-1770/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  23.05.2022, во 10:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2164/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:20
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2172/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П2-147/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-29/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-136/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-238/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-1034/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-951/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2178/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВТС-150/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: РО-576/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: П4-225/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 10:40
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2182/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 10:50
 • Мај
  23

  Предмет: РО-860/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3475/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-983/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-1072/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 11:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-861/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  23.05.2022, во 11:10
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3982/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 11:25
 • Мај
  23

  Предмет: П2-643/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-676/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-180/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-360/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-252/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П2-774/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-204/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.05.2022, во 11:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3979/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 11:40
 • Мај
  23

  Предмет: ТС-162/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 11:40
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3994/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 11:50
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-П-181/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  23.05.2022, во 11:50
 • Мај
  23

  Предмет: ТС1-44/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2262/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-588/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-416/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-475/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-588/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: П2-1239/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-2373/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-510/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  23.05.2022, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2812/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-371/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-1819/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: П1-14/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: П4-8/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-2256/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 12:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2814/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  23.05.2022, во 12:40
 • Мај
  23

  Предмет: П4-18/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 12:45
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-1009/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 12:45
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-1009/17

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  23.05.2022, во 12:45
 • Мај
  23

  Предмет: П1-161/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВП-28/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-1/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: РО-162/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.05.2022, во 13:00
 • Мај
  23

  Предмет: П4-13/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  23.05.2022, во 13:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3016/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.05.2022, во 13:15
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2680/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.05.2022, во 13:20
 • Мај
  23

  Предмет: РО-2651/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.05.2022, во 13:30
 • Мај
  23

  Предмет: РО-3029/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  23.05.2022, во 13:40
 • Мај
  23

  Предмет: П4-1040/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  23.05.2022, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-121/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  23.05.2022, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1022/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1027/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 14:00
 • Мај
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-1870/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  23.05.2022, во 14:05
 • Мај
  23

  Предмет: МАЛВТС-358/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.05.2022, во 14:30
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-30/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 08:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-171/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 08:40
 • Мај
  25

  Предмет: П1-638/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 08:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3380/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 08:45
 • Мај
  25

  Предмет: П2-1343/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 08:45
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-226/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 08:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1272/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-898/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-511/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-171/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-92/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-739/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-388/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П5-39/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1536/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4260/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П3-45/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-69/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-815/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-667/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-115/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-120/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-163/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3602/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:05
 • Мај
  25

  Предмет: П1-438/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1010/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1500/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4401/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-110/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4025/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-636/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВТС-255/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-118/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: П2-1314/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-904/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1853/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1034/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3716/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-54/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4008/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-782/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: П1-973/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: РО-73/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:25
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1155/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1854/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1668/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3939/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2480/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-511/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: СТ-53/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-189/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2227/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-990/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-74/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2033/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-158/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4698/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4011/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-890/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-1204/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3929/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:35
 • Мај
  25

  Предмет: РО-202/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:35
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1277/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-411/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1173/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4392/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1470/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3003/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-220/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-220/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1722/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1455/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: П2-1165/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1510/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 09:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1203/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3307/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4205/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1458/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1454/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 09:55
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3311/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1254/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-503/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-263/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-584/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-189/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-90/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-265/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-84/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: СТ-ТС-52/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2130/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-1036/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-277/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2447/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1909/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2130/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-167/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-664/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-1130/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-277/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1352/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: П2-148/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВТС-366/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3997/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:05
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1453/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:05
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-434/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1287/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3324/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3998/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1335/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3996/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-247/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1381/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1484/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-159/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 10:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3275/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-355/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3894/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1372/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1486/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:25
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2122/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3283/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-909/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4153/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-95/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-756/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: СТ-ТС-9/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-48/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-465/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-23/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1363/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1527/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4145/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 10:35
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1496/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:35
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3624/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-7/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2251/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-74/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 10:40
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-245/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-122/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: П2-832/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 10:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2271/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-771/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 10:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-774/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-431/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПСО1-4/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВТС-284/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: СТ-62/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-502/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1567/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-82/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВТС-284/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1053/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-164/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: П3-55/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 11:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2784/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-817/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 11:10
 • Мај
  25

  Предмет: П1-404/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 11:10
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1553/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: П4-117/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-123/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1825/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 11:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2778/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1086/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1086/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3281/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВТС-171/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2085/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2085/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-30/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-918/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3904/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-351/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-218/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1501/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-122/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-1274/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-867/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-552/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-72/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-242/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: П2-913/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3911/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 11:35
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1945/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  25.05.2022, во 11:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1151/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3801/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 11:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1276/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 11:40
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-204/22

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2269/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3902/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1475/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: П3-1/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1654/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3202/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 11:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3528/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 11:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3161/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 11:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4231/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 11:55
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4203/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3211/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПСО1-3/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 2
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВТС-284/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-322/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2307/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-П-53/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: СТ-ТС-68/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4240/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-376/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П5-25/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-95/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2185/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1853/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-934/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П3-51/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П3-29/22

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1196/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2128/20

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-690/21

  Судија Кети Германова, Судница Соба 15
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-298/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1978/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: П3-8/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4180/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 12:05
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1910/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1540/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1242/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: П1-206/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 12:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2534/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:20
 • Мај
  25

  Предмет: П4-967/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 12:20
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-584/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 12:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2570/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1656/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-106/17

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-586/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: П4-1019/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-675/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1930/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: ВПП1-194/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1666/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 12:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-164/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:40
 • Мај
  25

  Предмет: П1-559/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 12:40
 • Мај
  25

  Предмет: П4-354/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 12:45
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-663/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 12:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3880/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 12:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2865/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4096/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4298/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-820/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-265/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-29/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-4397/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-219/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-1012/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: ПЛ1-ТС-1572/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2299/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 13:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-275/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 13:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2463/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 13:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-416/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 13:10
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1395/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 13:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2246/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 13:10
 • Мај
  25

  Предмет: РО-424/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 13:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2439/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 13:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-472/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 13:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-540/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 13:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-859/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  25.05.2022, во 13:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1064/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  25.05.2022, во 13:25
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1555/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  25.05.2022, во 13:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2432/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 13:30
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-2346/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 13:30
 • Мај
  25

  Предмет: П1-760/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  25.05.2022, во 13:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2235/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 13:40
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-1828/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  25.05.2022, во 13:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2484/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 13:50
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2242/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-23/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-100/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-192/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: ТС-11/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: П1-588/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: МАЛВП-71/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 14:00
 • Мај
  25

  Предмет: П4-52/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 14:05
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1007/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 14:10
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-204/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 14:10
 • Мај
  25

  Предмет: П4-616/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  25.05.2022, во 14:10
 • Мај
  25

  Предмет: ТС1-273/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  25.05.2022, во 14:15
 • Мај
  25

  Предмет: РО-1206/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 14:20
 • Мај
  25

  Предмет: РО-2479/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 14:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3876/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 14:40
 • Мај
  25

  Предмет: РО-3687/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  25.05.2022, во 14:50
 • Мај
  26

  Предмет: П4-115/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 08:15
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-1977/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 08:20
 • Мај
  26

  Предмет: П1-832/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-П-545/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 08:30
 • Мај
  26

  Предмет: П2-355/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: ТС-154/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.05.2022, во 08:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3943/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  26.05.2022, во 08:50
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП1-95/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-24/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-88/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-1199/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-141/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-147/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-16/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1809/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1395/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: СТ-ТС-14/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1613/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3947/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-182/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-99/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ОДС-43/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-П-106/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П1-399/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-1938/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-103/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-1783/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1373/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:05
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1362/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1808/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: РО-4024/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  26.05.2022, во 09:10
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3820/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-363/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: П1-135/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1487/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1090/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП1-158/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-86/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: СТ-ТС-44/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: П4-926/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1582/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1792/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ЗАМ-С-9/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-986/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-949/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-90/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-79/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1350/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: РО-138/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1718/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.05.2022, во 09:20
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1449/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:25
 • Мај
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-83/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П2-1195/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1341/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: СТ-202/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-2308/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3602/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-П-107/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-402/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ТС1-40/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП1-64/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-2325/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-152/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-П-376/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-1591/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-708/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-492/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-1997/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-251/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-517/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П4-251/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: П1-537/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1488/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:35
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП1-14/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-103/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1466/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3603/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: ПОМ-СЕК-86/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  26.05.2022, во 09:40
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3900/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3627/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-2100/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-261/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: СТ-168/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ВПП-109/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-261/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-248/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-129/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: РО-1698/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: РО-3626/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 09:50
 • Мај
  26

  Предмет: ТС1-233/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П2-1179/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПЛ1-ТС-291/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: П4-971/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: РО-121/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: МАЛВП-904/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.05.2022, во 10:00