Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  17

  Предмет: П3-16/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-936/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4606/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-660/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС-25/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2025/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-219/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П3-63/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4607/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-465/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-445/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-242/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-761/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-37/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-256/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-882/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-206/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4462/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-371/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3841/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-449/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-1208/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2867/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4373/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2320/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС1-148/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-577/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4378/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2548/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3310/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-929/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-824/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2212/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П3-87/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3502/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС1-170/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1661/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-270/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1741/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1661/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1287/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-820/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-178/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС1-14/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-102/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-102/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-760/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-719/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-584/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2072/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2998/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2038/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3352/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2215/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2631/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-1306/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2080/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-2114/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-123/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-799/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2620/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2210/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-607/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2138/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2812/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-П-442/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2311/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-624/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-278/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-958/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-938/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1371/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: СТ-54/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-303/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1501/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-451/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-334/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1613/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1055/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-664/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2135/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-314/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-226/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2524/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2477/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4248/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-130/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1917/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1387/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2064/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2476/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2724/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2498/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2471/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-800/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-731/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-645/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1304/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1038/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-419/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: СТ-204/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-46/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-П-1044/17

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-638/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-944/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-292/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2427/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2561/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-184/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС1-260/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2437/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1699/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2533/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2510/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2814/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-540/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-627/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-125/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-584/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-105/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-724/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-1153/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-321/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2342/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-380/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-124/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2535/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-744/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2339/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-891/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-464/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-448/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-480/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1049/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-106/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1730/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1361/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-1274/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1343/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-727/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-949/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2537/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-139/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2370/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-716/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2307/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-186/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3060/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ТС1-185/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1245/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-492/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-770/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-669/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-939/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-109/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1419/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-21/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1375/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-737/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-291/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-1090/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-2260/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-2030/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3481/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-П-522/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  17.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-23/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1100/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-1167/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1964/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  17.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-999/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-3637/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-439/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВТС-176/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-841/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-448/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-450/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-67/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-737/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1213/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-821/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-1394/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-138/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-1216/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-1680/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 12:35
 • Јануари
  17

  Предмет: РО-4126/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-940/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  17.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-608/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-696/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-693/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-637/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-ТС-1401/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1602/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-794/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-356/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-1269/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-П-518/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П2-1106/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ-6532/10

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПЛ1-П-1931/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  17.01.2022, во 13:35
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2343/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-278/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-551/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-272/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-894/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-952/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2795/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1450/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1275/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1268/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-585/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-8/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-789/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4643/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2364/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1274/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-271/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-277/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4653/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1861/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-515/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-178/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2303/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-269/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1373/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1027/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-959/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-541/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1862/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-298/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-860/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1115/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1472/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1285/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-292/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-53/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-131/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4513/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-418/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-444/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1409/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-865/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-303/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1859/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4264/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1366/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-289/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-855/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-414/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2157/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4254/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3446/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2541/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1312/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-820/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1051/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4698/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-296/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-104/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВТС-35/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-852/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-751/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-56/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-502/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-16/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-16/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3228/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1327/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4523/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-301/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-283/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-262/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3239/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-454/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3603/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3235/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1313/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1295/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1800/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1317/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3285/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-462/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3615/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-424/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1574/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3383/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4524/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3327/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1290/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4404/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-77/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-289/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-471/17

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-319/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3221/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4409/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3910/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3208/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1322/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3171/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4369/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-923/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-78/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3949/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-171/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-548/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-546/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3194/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-26/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-95/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3953/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-111/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-111/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-353/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-1028/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-181/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-4636/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3977/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1333/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2962/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-274/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-495/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-40/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1671/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ОДС-53/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-453/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-100/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2029/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:05
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2687/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2685/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3105/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-927/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1681/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2455/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:25
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1225/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 9
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2310/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-602/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-426/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2305/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:35
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1034/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2302/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-146/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1203/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 12:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1173/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-70/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-792/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1023/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-463/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1086/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-443/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 13:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1151/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 13:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-227/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  18.01.2022, во 13:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-898/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-30/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: СТ-214/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1206/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 13:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1228/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 13:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1084/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 14:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1254/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 14:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1007/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 14:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1089/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 14:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-947/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 14:40
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1287/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 14:50
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1148/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 15:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1010/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 15:10
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-899/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 15:20
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1155/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  18.01.2022, во 15:30
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2354/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2264/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2613/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2607/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2575/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2814/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2458/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2306/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2587/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-2972/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-52/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-290/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-283/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-606/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2263/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1087/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2938/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-231/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-195/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-87/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-54/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1659/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4466/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1635/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-892/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2601/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2600/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3115/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-575/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4339/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-523/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-442/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2785/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1123/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-ТС-44/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 15
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-244/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-279/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2780/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2590/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4472/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2777/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-58/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-58/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2787/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-112/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-545/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1336/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1092/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-683/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-299/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-18/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-164/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-500/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-872/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-125/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-525/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-243/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2204/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2205/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2205/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-125/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4579/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2250/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-457/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ЗАМ-С-40/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2254/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4587/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2723/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2633/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-966/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2355/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2442/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-768/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-258/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1331/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-547/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1348/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П4-421/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1660/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-128/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1637/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-146/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-312/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-172/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1231/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1716/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4595/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП-412/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-710/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1235/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2083/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2753/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2760/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4353/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-310/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-868/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Соба 6
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2050/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-545/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1250/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-2076/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-2360/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4646/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-238/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-1265/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-1710/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: СТ-117/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС-152/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1260/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-157/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1553/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-763/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-589/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1612/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1673/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-55/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-4644/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1289/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3697/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-201/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1153/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-23/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВТС-52/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-22/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: МАЛВП-1611/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ВПП1-151/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: П1-455/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-29/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3641/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: П2-218/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3592/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ТС1-12/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-3734/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПЛ1-П-455/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.01.2022, во 11:30