Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  26

  Предмет: П4-518/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  26.04.2019, во 09:25
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-1778/16

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  26.04.2019, во 09:25
 • Април
  26

  Предмет: П4-136/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  26.04.2019, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-1624/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  26.04.2019, во 15:20
 • Април
  26

  Предмет: ПЛ1-П-158/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  26.04.2019, во 15:20
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-1309/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.04.2019, во 08:30
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-960/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.04.2019, во 08:45
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-752/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-892/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-475/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-893/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  30.04.2019, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-3847/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  30.04.2019, во 09:15
 • Април
  30

  Предмет: П1-512/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.04.2019, во 09:15
 • Април
  30

  Предмет: РО-3716/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  30.04.2019, во 09:20
 • Април
  30

  Предмет: РО-90/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  30.04.2019, во 09:25
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-2557/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.04.2019, во 09:25
 • Април
  30

  Предмет: РО-14/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  30.04.2019, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-2094/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  30.04.2019, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: РО-761/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  30.04.2019, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: РО-99/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  30.04.2019, во 09:35
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-1033/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  30.04.2019, во 09:45
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-1484/15

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  30.04.2019, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: П1-477/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  30.04.2019, во 10:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-240/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 24
  30.04.2019, во 10:30
 • Април
  30

  Предмет: П1-144/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-540/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1614/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: П4-564/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: П4-292/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  30.04.2019, во 12:00
 • Април
  30

  Предмет: ТС-46/18

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.04.2019, во 12:15
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-1129/17

  Судија Марија Скалова, Судница Соба 44
  30.04.2019, во 12:15
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-125/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  30.04.2019, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2333/17

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  30.04.2019, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-3527/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.04.2019, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-П-1360/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.04.2019, во 13:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-3518/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.04.2019, во 13:05
 • Април
  30

  Предмет: РО-3399/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.04.2019, во 13:10
 • Април
  30

  Предмет: РО-536/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.04.2019, во 13:40
 • Април
  30

  Предмет: П4-93/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: П4-522/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: РО-1018/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-151/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1773/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Соба 63
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-749/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: П4-240/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: П1-692/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  30.04.2019, во 14:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-1062/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  30.04.2019, во 14:10
 • Април
  30

  Предмет: РО-1588/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 14:15
 • Април
  30

  Предмет: РО-294/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  30.04.2019, во 14:30
 • Мај
  2

  Предмет: МАЛВП-1988/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.05.2019, во 08:30
 • Мај
  2

  Предмет: МАЛВП-2036/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.05.2019, во 08:45
 • Мај
  2

  Предмет: П1-50/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.05.2019, во 09:00
 • Мај
  2

  Предмет: ВПП2-352/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.05.2019, во 09:00
 • Мај
  2

  Предмет: П4-1906/15

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.05.2019, во 09:00
 • Мај
  2

  Предмет: П2-990/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.05.2019, во 09:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-831/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-801/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:10
 • Мај
  2

  Предмет: РО-751/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:15
 • Мај
  2

  Предмет: РО-824/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:20
 • Мај
  2

  Предмет: ОДС-39/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.05.2019, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: РО-870/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: П1-328/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.05.2019, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: П4-868/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.05.2019, во 09:30
 • Мај
  2

  Предмет: РО-849/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:40
 • Мај
  2

  Предмет: РО-899/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 09:50
 • Мај
  2

  Предмет: МАЛВП-2489/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.05.2019, во 10:00
 • Мај
  2

  Предмет: МАЛВП-2314/16

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.05.2019, во 10:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-851/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:00
 • Мај
  2

  Предмет: П2-993/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.05.2019, во 10:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-874/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:10
 • Мај
  2

  Предмет: ПЛ1-П-467/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.05.2019, во 10:15
 • Мај
  2

  Предмет: РО-722/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:15
 • Мај
  2

  Предмет: РО-602/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:20
 • Мај
  2

  Предмет: РО-542/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:30
 • Мај
  2

  Предмет: МАЛВП-459/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  02.05.2019, во 10:30
 • Мај
  2

  Предмет: РО-466/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:40
 • Мај
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1335/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  02.05.2019, во 10:45
 • Мај
  2

  Предмет: РО-513/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 10:50
 • Мај
  2

  Предмет: РО-457/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 11:00
 • Мај
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-741/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Соба 21
  02.05.2019, во 11:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-919/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 11:30
 • Мај
  2

  Предмет: РО-647/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 11:40
 • Мај
  2

  Предмет: РО-1912/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 12:00
 • Мај
  2

  Предмет: П1-718/17

  Судија Марија Скалова, Судница Соба 44
  02.05.2019, во 12:00
 • Мај
  2

  Предмет: П4-1444/15

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.05.2019, во 12:00
 • Мај
  2

  Предмет: П1-309/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.05.2019, во 12:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-181/17

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 12:15
 • Мај
  2

  Предмет: РО-184/17

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.05.2019, во 12:20
 • Мај
  2

  Предмет: П1-147/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.05.2019, во 12:30
 • Мај
  2

  Предмет: П4-878/16

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.05.2019, во 12:30
 • Мај
  2

  Предмет: ПЛ1-П-1311/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.05.2019, во 13:00
 • Мај
  2

  Предмет: ПЛ1-П-1344/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.05.2019, во 13:00
 • Мај
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1887/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  2

  Предмет: МАЛВП-747/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  2

  Предмет: П4-2063/14

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-2923/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  2

  Предмет: П4-1077/14

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  2

  Предмет: П1-38/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  02.05.2019, во 14:00
 • Мај
  2

  Предмет: РО-2991/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  02.05.2019, во 14:05
 • Мај
  2

  Предмет: РО-3573/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  02.05.2019, во 14:10