Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-2161/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 08:35
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-2288/19

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 08:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-297/21

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 08:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-545/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 08:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-434/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 08:45
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС1-60/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 08:45
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-293/21

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 08:50
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3545/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-418/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4494/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-156/19

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-55/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4367/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВТС-70/19

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1037/21

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1138/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П5-43/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-1274/20

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-140/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-564/17

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1055/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-1300/20

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2179/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-285/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3457/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:05
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4593/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:05
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4588/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-1627/21

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-169/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3258/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2547/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4298/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ОДС-3/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 25
  27.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-516/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1764/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4527/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3467/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3936/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-699/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2061/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:25
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4681/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:25
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4528/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2878/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-133/21

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-148/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4387/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-366/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-475/20

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-269/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1033/21

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-623/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-322/21

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2176/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-654/19

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1052/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-93/21

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-93/21

  Gjykatësi Весна Стрезовска, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП1-6/21

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-165/21

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1529/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3704/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:35
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4510/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:35
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2358/18

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3815/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-274/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4391/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-140/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3899/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-103/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-550/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-241/21

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4271/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4531/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4413/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4679/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 09:55
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4089/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 09:55
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4285/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВТС-101/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-760/20

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-714/21

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-568/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-101/21

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Соба 61
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4417/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-6/20

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-403/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1047/20

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-2288/18

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-293/21

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2324/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-361/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-283/20

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Соба 13
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-1194/20

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1799/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-1055/21

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:05
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4612/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 10:05
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4455/20

  Gjykatësi Виолета Арнаудовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.10.2021, во 10:05
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-31/21

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4520/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-1125/21

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-77/21

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-297/18

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-153/21

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-696/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1809/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-672/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-274/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4068/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2322/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4071/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВТС-138/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2746/17

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-909/21

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-425/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-5/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-685/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1007/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-492/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-88/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-894/19

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1793/20

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС1-94/19

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4085/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3892/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-215/21

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 10:45
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-385/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 10:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-686/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 10:45
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4541/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3890/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4536/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-741/18

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВТС-69/21

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-309/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-135/20

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-316/21

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4479/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-687/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-781/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1085/19

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4544/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 11:10
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-830/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 11:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-457/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 11:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-12/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 11:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4567/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 11:20
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4582/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-424/20

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-1179/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1356/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-361/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1301/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-320/21

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-1/21

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3763/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-694/21

  Gjykatësi Лидија Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-510/19

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-848/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-197/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-20/21

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-139/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 11:40
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-681/21

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 11:40
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-2315/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 11:45
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3770/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 11:45
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВТС-179/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 11:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-267/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.10.2021, во 11:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-960/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 11:50
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-26/21

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3601/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-64/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-640/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-523/20

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-237/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-239/21

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-415/19

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-677/20

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-387/21

  Gjykatësi Јасмина Блажевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-476/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-166/21

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-364/20

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-46/21

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-654/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС1-307/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-486/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-46/21

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Соба 13
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП1-7/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3787/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-900/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 12:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3172/20

  Gjykatësi Павлина Попоска, Salla e gjukimeve Судница 17
  27.10.2021, во 12:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3791/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 12:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС1-241/21

  Gjykatësi Улбер Хасани, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 12:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3534/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 12:20
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-901/21

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 12:20
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-471/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-938/18

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1194/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-388/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-1345/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1332/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1088/21

  Gjykatësi Јорданчо Панев, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-849/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-849/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-3511/20

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 12:40
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-487/21

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.10.2021, во 12:45
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-2404/19

  Gjykatësi Татјана Поповска Николовска, Salla e gjukimeve Судница 8
  27.10.2021, во 12:50
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-633/20

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-77/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-384/20

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4425/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ВПП1-96/20

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 7
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-122/20

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-439/20

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-507/21

  Gjykatësi Љубица Колиќ, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-261/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-263/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-532/19

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1204/21

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П2-251/21

  Gjykatësi Радмила Карановиќ, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-603/21

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4343/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 13:05
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4518/19

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 13:10
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4181/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 13:15
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-4246/20

  Gjykatësi Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Salla e gjukimeve Судница 23
  27.10.2021, во 13:20
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС-139/20

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 13:20
 • Tetor
  27

  Lënda: П1-406/21

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-363/21

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-769/21

  Gjykatësi Артан Лимани, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-892/20

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 13:45
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-411/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-61/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-61/21

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-2215/20

  Gjykatësi Гордана Јакова, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС1-104/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-671/20

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1178/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Соба 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-455/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-467/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1139/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1114/20

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1667/21

  Gjykatësi Јованка Спировска Панева, Salla e gjukimeve Судница 3
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-1548/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-138/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-1980/21

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-218/20

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 14:10
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-ТС-28/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 14:10
 • Tetor
  27

  Lënda: ТС1-78/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Судница 19
  27.10.2021, во 14:15
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВТС-67/21

  Gjykatësi Снежана Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 95
  27.10.2021, во 14:15
 • Tetor
  27

  Lënda: ПЛ1-П-308/21

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 14:30
 • Tetor
  27

  Lënda: МАЛВП-1587/20

  Gjykatësi Слободан Хаџи Христовски, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.10.2021, во 14:35
 • Tetor
  27

  Lënda: РО-1308/19

  Gjykatësi Александра Палашевска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.10.2021, во 14:45
 • Tetor
  27

  Lënda: П4-231/20

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.10.2021, во 15:20
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1315/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 08:40
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1038/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 08:45
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-255/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: О-10/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-254/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-703/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-974/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-261/19

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-650/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4131/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-72/18

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1123/21

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-259/21

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-807/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3299/19

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1071/21

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-330/21

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4201/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П5-50/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1041/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-245/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-564/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВТС-292/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-161/21

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС1-104/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 09:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-708/19

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  28.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3824/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 09:10
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-719/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-265/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-100/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-704/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-279/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-293/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-99/20

  Gjykatësi Љупчо Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 15
  28.10.2021, во 09:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-882/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1720/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1605/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 09:20
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-399/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-628/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-280/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1523/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-672/20

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-797/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-2016/19

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1900/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1526/20

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-МАЛВТС-6/21

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-198/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВТС-310/19

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-2/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 14
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-949/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3063/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-320/21

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП1-57/20

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-923/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1482/20

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-2082/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 09:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-319/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВТС-103/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-693/19

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 09:40
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВТС-142/21

  Gjykatësi Марика Скандева Мурџева, Salla e gjukimeve Судница 61
  28.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-315/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-620/19

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-2530/19

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-913/21

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 09:45
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1140/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1075/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 09:50
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-237/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП1-168/19

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Судница 18
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-403/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4196/20

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-805/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-МАЛВТС-11/21

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1994/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1661/19

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-819/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-669/20

  Gjykatësi Нухи Рустеми, Salla e gjukimeve Судница 18
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-2388/19

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-2063/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-811/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-553/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-309/21

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-309/21

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-936/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП1-48/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-1020/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-415/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 14
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1798/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-924/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-624/20

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 10:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-861/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-112/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1026/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  28.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-654/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-243/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 10:10
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-241/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1101/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-992/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-52/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС-4/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-273/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 10:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4511/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1109/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-526/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 14
  28.10.2021, во 10:20
 • Tetor
  28

  Lënda: ПОМ-СЕК-185/21

  Gjykatësi Елизабета Настов, Salla e gjukimeve Соба 46
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-542/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1100/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1839/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-159/20

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС1-72/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4396/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-941/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-563/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-21/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1109/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1660/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП1-100/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-955/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-315/21

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-749/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4543/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-600/21

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-968/19

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-21/19

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-903/21

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 10:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3607/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1300/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-168/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 14
  28.10.2021, во 10:40
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС1-306/20

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 10:45
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-112/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 10:45
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3516/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-852/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1001/21

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  28.10.2021, во 10:50
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-698/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3612/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВТС-72/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-415/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-304/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1050/20

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-963/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-141/21

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-344/21

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС1-88/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 11:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3940/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 11:10
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1554/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 11:10
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1129/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 11:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1710/21

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 11:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3976/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 11:20
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1124/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 11:20
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-970/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 11:20
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-386/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1644/21

  Gjykatësi Татјана Клинчарска, Salla e gjukimeve Судница 3
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-2011/19

  Gjykatësi Наталија Донева, Salla e gjukimeve Соба 60
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС-144/17

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-2068/19

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4068/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-304/21

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-38/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-38/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1110/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-ТС-20/20

  Gjykatësi Љупчо Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 15
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-447/21

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС1-122/21

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-373/21

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 11:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-34/21

  Gjykatësi Наташа Тодорова, Salla e gjukimeve Судница 14
  28.10.2021, во 11:40
 • Tetor
  28

  Lënda: ЗАВ-15/21

  Gjykatësi Љупка Крчинска Стефкова, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.10.2021, во 11:40
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3740/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 11:45
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-846/19

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.10.2021, во 11:45
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-909/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.10.2021, во 11:55
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-266/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-1303/18

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Соба 21
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-731/19

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-931/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1401/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-2641/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1734/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1526/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3077/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4464/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-2333/20

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-777/21

  Gjykatësi Весна Калковска, Salla e gjukimeve Судница 23
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-277/21

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-П4-4/20

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-681/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-34/20

  Gjykatësi Бесник Авдија, Salla e gjukimeve Судница 22
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ТС1-215/20

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Соба 62
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-106/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП1-119/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ВПП-229/21

  Gjykatësi Ирена Костадинова Ангелова, Salla e gjukimeve Соба 35
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-712/21

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-617/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-437/19

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П5-32/20

  Gjykatësi Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-438/21

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1061/21

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П5-26/21

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-978/19

  Gjykatësi Соња Кочовска, Salla e gjukimeve Соба 61
  28.10.2021, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-4074/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 12:15
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-629/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1706/20

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-П4-6/20

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-653/18

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3739/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-673/19

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-425/21

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1082/21

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Соба 62
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-183/19

  Gjykatësi Вероника Жеваировска, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-444/21

  Gjykatësi Весна Трајанова, Salla e gjukimeve Судница 25
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-219/21

  Gjykatësi Антоанета Димовска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 12:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1401/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 12:35
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-700/21

  Gjykatësi Весна Богдановска, Salla e gjukimeve Соба 59
  28.10.2021, во 12:45
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-381/19

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Соба 3
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: СТ-257/18

  Gjykatësi Ирена Петрушевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1678/19

  Gjykatësi Гордана Билеска, Salla e gjukimeve Соба 58
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-935/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-2204/18

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-2538/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-295/20

  Gjykatësi Андреј Димовски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1588/20

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-548/20

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П5-23/20

  Gjykatësi Даниела Миновска, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1543/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-379/21

  Gjykatësi Јехона Садику, Salla e gjukimeve Судница 8
  28.10.2021, во 13:00
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-3735/20

  Gjykatësi Бојана Велковска, Salla e gjukimeve Судница 17
  28.10.2021, во 13:05
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-643/21

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.10.2021, во 13:10
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-146/21

  Gjykatësi Емилија Шопар Јованова, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.10.2021, во 13:15
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1540/20

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 13:15
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-557/19

  Gjykatësi Мирјана Николовска Калчиноска, Salla e gjukimeve Соба 21
  28.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-П-597/20

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  28

  Lënda: РО-1041/19

  Gjykatësi Маја Димитрова, Salla e gjukimeve Судница 20
  28.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П5-46/20

  Gjykatësi Кети Германова, Salla e gjukimeve Судница 9
  28.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-588/21

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 13:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П1-330/21

  Gjykatësi Софија Миленкова, Salla e gjukimeve Судница 12
  28.10.2021, во 13:45
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-526/21

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-466/20

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1695/20

  Gjykatësi Зора Божиновска, Salla e gjukimeve Соба 63
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-683/21

  Gjykatësi Софија Спасова Медарска, Salla e gjukimeve Судница 16
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-58/21

  Gjykatësi Велјанка Доневски, Salla e gjukimeve Судница 21
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-159/20

  Gjykatësi Мирјана Смиљкова, Salla e gjukimeve Соба 62
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: ПЛ1-ТС-1034/20

  Gjykatësi Мери Василева, Salla e gjukimeve Судница 19
  28.10.2021, во 14:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1729/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 14:30
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-446/21

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 14:30
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-1300/20

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 14:40
 • Tetor
  28

  Lënda: П2-854/20

  Gjykatësi Гордана Ролевска Ќупева, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.10.2021, во 15:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П4-466/21

  Gjykatësi Лилјана Зафировска Петреска, Salla e gjukimeve Судница 5
  28.10.2021, во 15:00
 • Tetor
  28

  Lënda: П5-38/20

  Gjykatësi Ерол Абдулаи, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.10.2021, во 15:20
 • Tetor
  29

  Lënda: МАЛВП-2217/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.10.2021, во 08:30
 • Tetor
  29

  Lënda: МАЛВП-2272/19

  Gjykatësi Сузана Димитриев, Salla e gjukimeve Судница 12
  29.10.2021, во 08:30
 • Tetor
  29

  Lënda: МАЛВП-2187/20

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.10.2021, во 08:35
 • Tetor
  29

  Lënda: ПЛ1-П-47/21

  Gjykatësi Дијана Нацевска, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.10.2021, во 08:40
 • Tetor
  29

  Lënda: П2-696/21

  Gjykatësi Љиљана Крстевска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.10.2021, во 08:40
 • Tetor
  29

  Lënda: ПЛ1-ТС-895/18

  Gjykatësi Сузана Дончевска, Salla e gjukimeve Судница 16
  29.10.2021, во 08:45