Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  27

  Предмет: РО-3270/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3296/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 08:55
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3309/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-863/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П3-53/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1076/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-486/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1749/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1836/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-949/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-486/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1710/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-940/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1090/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-56/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3265/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3223/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-39/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4123/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-963/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Соба 8
  27.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1274/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-952/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-104/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2143/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  27.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3625/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3269/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1576/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3569/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1081/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3310/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1716/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-965/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1082/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-700/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3162/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1112/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-710/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-657/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-68/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-336/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2229/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4016/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: СТ-154/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Соба 24
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-276/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-561/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-620/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-2307/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1104/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1160/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1943/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:35
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2189/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:35
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1221/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:35
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1100/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3142/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3928/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1680/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-821/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1166/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3353/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-649/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-115/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-584/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4036/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3718/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1261/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1027/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4081/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1938/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1074/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4087/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-1050/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1158/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1417/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-1069/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-550/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2703/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4084/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1590/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1888/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1552/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: СТ-204/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1811/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1417/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС1-50/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-523/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-881/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1263/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4042/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3221/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-864/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4109/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-331/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3562/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС1-86/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1287/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-853/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4113/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1859/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1552/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  27.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-471/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-887/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3283/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС1-147/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3898/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3573/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1984/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-890/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 1
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1163/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-353/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:25
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-972/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-1249/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-949/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-641/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1689/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3184/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1571/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3574/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: СТ-ТС-37/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-15/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1167/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-15/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-36/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-917/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1994/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1544/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4473/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3536/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2033/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-160/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 1
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-160/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2275/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-718/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3489/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3130/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-429/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3960/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3104/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  27

  Предмет: СТ-ТС-38/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4186/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2077/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-597/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3138/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4187/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 11:10
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-169/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-188/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3259/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4202/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 11:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2782/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 11:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-128/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 11:20
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1609/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-1286/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4206/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4025/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-697/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3254/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1286/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-132/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3009/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС1-82/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3623/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4209/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-713/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2768/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-522/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3533/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2046/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3538/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4491/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 11:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3552/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 11:50
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3537/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 11:55
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-1295/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3854/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-30/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2160/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-267/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1423/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-724/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3568/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС-169/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-1983/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3927/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1056/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3178/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-2152/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-496/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4120/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 12:20
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-117/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.01.2023, во 12:20
 • Јануари
  27

  Предмет: П2-672/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-342/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4313/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1282/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-167/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-441/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-2021/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-860/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-22/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  27.01.2023, во 12:40
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-505/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3610/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  27

  Предмет: ТС-107/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-538/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-145/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-479/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1465/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1447/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3101/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3335/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-68/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-221/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  27.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4038/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 13:10
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-263/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 13:15
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-4052/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 13:20
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-1771/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-805/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3475/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П5-23/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П5-23/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  27.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-708/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  27.01.2023, во 13:45
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-9/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  27.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-3309/20

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Соба 8
  27.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-286/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 08:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2443/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-735/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2861/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 08:55
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-706/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-334/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2467/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС-70/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПСО1-3/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-528/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-1704/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-491/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: СТ-178/22

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1589/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2649/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-634/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2848/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-392/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-892/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-243/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП1-67/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2797/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4577/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2672/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2702/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1847/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4615/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4055/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-908/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-599/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4560/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2792/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВТС-271/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1430/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-5279/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-751/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2678/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3245/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-995/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-5748/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3250/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-569/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2790/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС-123/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-306/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-936/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-201/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: СТ-МАЛВТС-27/22

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-687/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВТС-367/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3246/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2044/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-495/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П5-45/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-383/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВТС-264/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП1-94/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-186/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-1862/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:35
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2337/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:35
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1375/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-227/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2077/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2645/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-347/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-1970/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2741/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: СТ-ТС-76/22

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВТС-9/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2662/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-1/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3983/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2329/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2472/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-1972/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3776/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3630/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 09:55
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВТС-78/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-1040/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-62/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П3-30/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3806/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-23/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3986/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-435/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-251/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3648/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-1670/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-413/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-312/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-766/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П5-36/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-407/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4578/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-676/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3925/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4573/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 10:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3998/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3930/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3459/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП1-178/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4048/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: СТ-70/22

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-294/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4039/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3928/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4012/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4043/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3927/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-600/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4045/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:25
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1418/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2276/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1366/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1389/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4016/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-1028/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-118/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4132/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-284/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-598/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-401/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1285/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-53/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3760/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-555/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4061/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4165/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-422/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-155/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4172/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4066/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4214/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-247/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-379/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4215/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 10:55
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1866/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4067/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-52/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4706/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-405/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-413/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1220/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-363/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3548/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:05
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4074/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 11:10
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4545/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:10
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3842/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2895/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4076/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 11:20
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4454/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:20
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-592/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.01.2023, во 11:20
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-147/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-421/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3453/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4192/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1502/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-384/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3515/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1399/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-399/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-206/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4998/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-398/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-2227/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-165/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-705/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.01.2023, во 11:35
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4229/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1410/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-281/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  30.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ОДС-46/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-80/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3983/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1426/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4232/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 11:50
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-429/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3976/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-1161/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1212/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-535/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС-110/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4239/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-1040/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-290/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-923/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП1-164/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1404/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1623/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-251/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-797/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-635/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1534/20

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-318/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-318/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-658/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-3992/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-98/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4455/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-652/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1712/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ТС1-112/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-601/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4482/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 12:20
 • Јануари
  30

  Предмет: П5-27/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-588/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4593/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-1166/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4484/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2070/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-810/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1569/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-465/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-968/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-331/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-П-626/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1908/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-4449/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.01.2023, во 12:40
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-944/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.01.2023, во 12:40
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-587/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  30.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-737/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  30.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-533/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-2237/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-241/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.01.2023, во 12:50
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-703/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-413/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1760/22

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-2274/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-800/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-968/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-6/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-819/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-1062/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ЗАВ-27/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.01.2023, во 13:15
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-623/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  30.01.2023, во 13:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-927/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-279/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-6414/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 13:40
 • Јануари
  30

  Предмет: П2-307/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  30.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-493/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1732/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 14:10
 • Јануари
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-381/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.01.2023, во 14:15
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-2068/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.01.2023, во 14:30
 • Јануари
  30

  Предмет: РО-2016/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  30.01.2023, во 14:50
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-2355/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  30.01.2023, во 15:20
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС-118/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  31.01.2023, во 08:40
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-190/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  31.01.2023, во 08:45
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-732/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-1573/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС1-92/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-39/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ВПП-741/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-5212/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-2428/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-1004/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-3140/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1658/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  31.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-753/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:05
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-351/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-3130/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-2795/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-411/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС1-189/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-3063/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: ВПП1-181/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-502/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-2425/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1864/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  31.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-959/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-1428/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  31.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-2135/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-3074/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-416/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:25
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-1477/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-966/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-3605/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-696/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: МАЛВП-47/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  31.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1512/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59