Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1754/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 08:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-1331/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  16.04.2021, во 08:45
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2017/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 08:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-1328/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  16.04.2021, во 08:50
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-245/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  16.04.2021, во 08:50
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-396/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 08:50
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-142/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 08:55
 • Април
  16

  Предмет: РО-3422/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП1-133/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1819/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П2-960/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-181/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-182/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-168/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-350/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-2894/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-413/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-844/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: СТ-25/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-950/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-995/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1661/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-2163/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2006/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-896/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-262/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1409/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1089/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-645/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-43/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1228/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-999/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:05
 • Април
  16

  Предмет: РО-1022/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:10
 • Април
  16

  Предмет: РО-1047/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: СТ-187/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-238/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 09:15
 • Април
  16

  Предмет: ОДС-39/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  16.04.2021, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: РО-985/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-2156/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: РО-982/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:25
 • Април
  16

  Предмет: П1-458/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4500/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-734/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П2-719/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-947/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1153/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ТС-31/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1971/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1500/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-2423/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-2605/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-1035/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: СТ-195/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1971/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-2086/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: СТ-263/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1610/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П2-1191/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Соба 22
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-910/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1293/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-1623/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-192/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-179/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П5-14/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-577/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-1052/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:35
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-65/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  16.04.2021, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-4506/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  16.04.2021, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-2608/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-971/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-4173/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-2056/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-984/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: П5-19/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-4523/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  16.04.2021, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: РО-2687/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: РО-1041/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:50
 • Април
  16

  Предмет: РО-992/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 09:55
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-2095/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-2761/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: П2-365/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1564/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1991/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-3062/16

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-2691/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВТС-375/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-361/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-600/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: П5-12/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-811/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-3296/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1303/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1303/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-1036/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1991/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: СТ-39/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-563/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-829/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-140/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-3734/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-789/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-86/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-400/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-247/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-861/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: РО-1780/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 10:10
 • Април
  16

  Предмет: РО-236/21

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1145/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-276/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 10:15
 • Април
  16

  Предмет: РО-2440/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 10:20
 • Април
  16

  Предмет: РО-1904/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:20
 • Април
  16

  Предмет: РО-4511/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:25
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-660/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 10:25
 • Април
  16

  Предмет: П1-625/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П2-1116/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-809/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4396/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: ТС-152/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-2081/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-3306/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-182/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВТС-57/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-186/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: СТ-488/17

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-381/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: СТ-45/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-569/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-854/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2071/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-1024/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-425/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-548/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 10:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-2186/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:40
 • Април
  16

  Предмет: П4-608/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 10:40
 • Април
  16

  Предмет: П4-132/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  16.04.2021, во 10:45
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-305/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 10:45
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2113/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 10:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-1862/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 10:50
 • Април
  16

  Предмет: РО-3178/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 10:50
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1278/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-3516/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-276/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-4206/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВТС-16/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-45/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-229/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1890/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-815/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1994/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-747/17

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-73/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  16.04.2021, во 11:05
 • Април
  16

  Предмет: РО-4252/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 11:10
 • Април
  16

  Предмет: РО-3612/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:10
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1901/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  16.04.2021, во 11:10
 • Април
  16

  Предмет: П4-695/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  16.04.2021, во 11:10
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1517/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  16.04.2021, во 11:15
 • Април
  16

  Предмет: П1-35/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 11:15
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2079/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 11:15
 • Април
  16

  Предмет: РО-3607/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:20
 • Април
  16

  Предмет: РО-4362/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 11:20
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-602/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 11:20
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1039/17

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: П2-209/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-293/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4399/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-702/16

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: ТС-119/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1542/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-3940/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-3861/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1750/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-50/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-502/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: СТ-183/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1750/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-452/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1596/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-3976/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:35
 • Април
  16

  Предмет: РО-4548/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-2185/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-4403/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 11:40
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-2218/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 11:40
 • Април
  16

  Предмет: П2-852/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 11:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-2370/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 11:45
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  16.04.2021, во 11:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-4406/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 11:50
 • Април
  16

  Предмет: РО-2349/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 11:50
 • Април
  16

  Предмет: П3-59/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-1327/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-199/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-4415/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-2276/14

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС-177/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-90/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1335/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-748/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1289/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП1-182/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-4363/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: СТ-117/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2091/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-2507/17

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1268/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1611/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-775/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-795/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-939/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 12:05
 • Април
  16

  Предмет: РО-4436/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 12:10
 • Април
  16

  Предмет: П5-52/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 12:15
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-89/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  16.04.2021, во 12:15
 • Април
  16

  Предмет: РО-4517/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 12:20
 • Април
  16

  Предмет: П2-169/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4694/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-875/15

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1685/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: СТ-96/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4099/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-509/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: П4-271/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 12:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-4110/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:35
 • Април
  16

  Предмет: РО-4700/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  16.04.2021, во 12:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-225/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:40
 • Април
  16

  Предмет: П2-17/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  16.04.2021, во 12:45
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1386/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 12:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-3865/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-3865/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-4144/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:50
 • Април
  16

  Предмет: РО-4556/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 12:55
 • Април
  16

  Предмет: РО-3798/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-1037/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1288/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-4501/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: П5-17/17

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1911/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-200/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: РО-4543/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 13:05
 • Април
  16

  Предмет: РО-3801/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  16.04.2021, во 13:10
 • Април
  16

  Предмет: РО-3095/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 13:15
 • Април
  16

  Предмет: РО-128/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Соба 5
  16.04.2021, во 13:20
 • Април
  16

  Предмет: РО-3210/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 13:25
 • Април
  16

  Предмет: РО-2360/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-621/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-143/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  16.04.2021, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: РО-3513/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 13:32
 • Април
  16

  Предмет: РО-3428/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 13:35
 • Април
  16

  Предмет: РО-3426/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 13:40
 • Април
  16

  Предмет: РО-3911/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 13:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-2815/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  16.04.2021, во 13:45
 • Април
  16

  Предмет: РО-3915/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  16.04.2021, во 13:50
 • Април
  16

  Предмет: П4-195/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС-97/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВТС-312/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВТС-294/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Соба 63
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1845/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1625/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-101/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-110/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1621/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС-462/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1750/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-91/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-663/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1008/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-478/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 14:05
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1036/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.04.2021, во 14:10
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-1453/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  16.04.2021, во 14:20
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-1122/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 14:30
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-590/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 14:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-151/15

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  16.04.2021, во 15:00
 • Април
  16

  Предмет: П5-10/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  16.04.2021, во 15:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-52/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.04.2021, во 15:20
 • Април
  16

  Предмет: ПЛ1-П-1052/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  16.04.2021, во 15:20
 • Април
  19

  Предмет: П1-125/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1734/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 08:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2546/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-2374/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: П2-282/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-2376/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: П2-13/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-70/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-793/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3775/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-993/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1810/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-1771/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1344/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3585/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2388/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1344/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-145/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-369/18

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-714/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-723/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2123/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-152/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1436/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-360/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2907/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2412/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-4195/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2323/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3305/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: П2-1051/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-593/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-1919/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ТС-146/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-621/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2431/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-325/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-3569/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-975/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2211/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3628/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2454/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-849/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-904/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-184/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: СТ-192/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-861/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-155/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-697/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-29/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-547/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-110/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П3-58/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-972/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-708/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2555/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2925/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС-101/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3241/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-2455/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-1100/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2618/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-921/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2654/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-4126/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-1092/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-2467/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-3662/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2573/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-4072/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-664/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1007/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2293/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2380/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-123/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-497/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-689/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-40/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-ТС-34/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-573/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-27/13

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-9/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1376/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-762/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-679/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2580/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3819/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-907/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-711/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2840/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-467/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2462/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-4040/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-497/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ТС-92/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-2387/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2929/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2690/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-4077/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-144/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-770/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:25
 • Април
  19

  Предмет: П2-1025/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2932/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-1027/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС-38/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2606/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2479/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-128/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-677/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-83/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1153/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-654/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-55/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-55/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-267/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-1025/16

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3907/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-210/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-548/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 10:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-908/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2751/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2492/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-3756/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-917/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-122/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-3653/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2796/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-3726/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2203/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3677/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1846/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-766/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2466/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-180/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-9/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1603/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-335/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1053/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1298/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-507/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-789/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:05
 • Април
  19

  Предмет: РО-1859/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-768/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-3250/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1995/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2984/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1918/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-88/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-1446/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3096/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-3093/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-1416/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 15
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-3247/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2222/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-986/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-750/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1970/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2391/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-525/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-443/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-373/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-177/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: СТ-1000/14

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-83/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-38/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1318/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-244/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-535/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 25
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-681/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2077/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-520/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-1028/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-876/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1387/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-4549/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-103/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2226/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-3345/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-414/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: П1-894/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-3771/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-3366/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1515/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: П4-863/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-1399/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-1721/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-4073/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2974/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-8/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2262/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-801/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2048/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2203/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-65/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-248/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-19/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П5-7/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-40/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП1-123/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-9/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-255/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-573/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-4074/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1435/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-53/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-4169/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-1202/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-463/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-193/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: П1-810/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1679/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3559/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-2397/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-1619/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-909/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1735/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-1631/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:25
 • Април
  19

  Предмет: РО-4347/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1062/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-53/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1429/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-357/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-365/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2211/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1073/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2061/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:30