Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-240/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1975/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1164/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1975/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-317/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-610/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-458/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-650/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2377/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВТС-138/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-925/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-137/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-462/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-746/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-393/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1050/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-792/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 19
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1119/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-980/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-122/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП-511/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-229/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2155/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П3-45/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2017/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-137/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2377/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-320/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2088/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2379/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-73/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-168/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2633/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-968/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2085/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2379/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3263/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-957/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-298/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-298/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-761/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2637/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-101/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1051/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2093/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-760/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2380/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-924/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-757/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-970/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-612/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2126/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2012/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2380/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3497/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-390/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2162/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-4089/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-648/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС-122/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-960/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2321/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1530/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-816/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1567/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-263/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-116/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: СТ-122/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-301/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-489/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-118/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1246/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-644/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1204/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2187/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1530/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-980/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-716/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3648/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-255/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2008/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-883/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-573/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1538/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-624/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2304/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1538/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2724/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-584/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-139/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3387/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2439/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-720/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-831/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-136/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1546/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1066/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1563/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3636/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1546/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2134/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1072/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1010/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-161/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-565/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2956/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-446/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1752/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1549/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-96/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1057/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-674/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-351/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-321/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-425/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-904/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-436/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-164/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-134/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-649/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-36/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-281/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1163/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-216/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-287/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1549/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-446/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-184/22

  Судија Јехона Садику, Судница Соба 4
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3625/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1106/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-274/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1410/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1023/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-985/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1740/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1578/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2159/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3601/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1578/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-114/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-620/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-166/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1590/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-35/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-4507/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-516/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3485/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1234/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1395/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1694/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-592/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1354/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2349/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П5-25/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-77/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-145/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: СТ-ТС-34/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-2099/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-292/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-130/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-38/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2182/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-582/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П3-38/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-704/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1395/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-4/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1083/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1694/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3584/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-29/16

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2161/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1308/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1909/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-680/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2072/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2161/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-155/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-895/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-293/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-588/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1292/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2038/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-21/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1910/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2080/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-908/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-336/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-825/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: СТ-П1-3/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2348/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1276/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-37/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1971/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-295/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-498/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-951/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-4619/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1772/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-302/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2084/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-120/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-613/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1588/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1932/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-263/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: СТ-ТС-32/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-884/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1121/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-120/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-352/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1588/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 25
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2202/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-188/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-491/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-416/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС-173/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-84/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-23/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-306/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-34/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2250/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2222/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3841/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-702/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-978/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2222/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-422/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1492/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1623/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-3432/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1338/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-765/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП1-79/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-95/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-2269/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-375/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-242/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2218/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-1044/17

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-188/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-367/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-П-42/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ВПП-295/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-1119/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-68/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-776/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2313/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-540/20

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  03.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-868/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-868/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  03.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-246/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-13/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1509/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2371/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  3

  Предмет: П3-37/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-986/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-465/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-349/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1827/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-492/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-1870/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-2200/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1811/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: П3-35/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-55/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-317/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-877/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-614/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-794/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-517/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС1-11/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П3-20/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-195/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П2-877/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-238/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-967/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-791/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 25
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-76/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-511/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-847/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-765/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: П1-347/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Соба 25
  03.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-1324/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС-307/14

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  3

  Предмет: ТС-307/14

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-526/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1162/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-603/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.10.2022, во 14:10
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1211/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 08:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-184/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 08:15
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-125/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-89/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-994/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-314/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1043/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4140/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-164/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-112/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-380/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-670/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2355/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2174/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-525/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-565/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-107/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-167/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: СТ-76/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1909/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-554/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1747/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-296/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП1-89/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-122/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-71/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-861/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1537/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-41/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-986/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-914/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1228/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2015/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-989/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1725/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1549/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2094/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2848/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1815/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2559/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4471/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-120/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1748/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3179/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2165/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-499/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1653/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-357/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2862/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-960/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-254/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1749/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3653/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2166/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-115/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-121/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2584/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-381/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-76/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1750/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2109/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2098/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-603/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-988/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3185/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-576/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-36/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-120/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: СТ-117/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-2169/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-146/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-967/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-559/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2947/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-11/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-899/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-487/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-152/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС-171/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС-88/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-366/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-757/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-126/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-204/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-59/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-383/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-830/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП-117/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1122/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4639/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-134/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-130/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-617/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-305/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-106/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-169/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-93/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-713/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1865/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-123/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3600/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-250/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-132/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4475/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП1-207/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПОМ-СЕК-133/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-696/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4128/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3152/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-325/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2953/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-20/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-112/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1771/16

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: СТ-44/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-357/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-161/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-532/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-555/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3128/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП1-242/15

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-377/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-626/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-967/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-177/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1513/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-272/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-794/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-275/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2024/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4134/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2030/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4138/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-196/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4016/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3412/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-975/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  04.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3799/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3191/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: СТ-63/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1295/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-118/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3152/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-201/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3875/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ВПП1-43/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-205/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4296/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-508/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-235/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  04.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-4319/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-35/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  04.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВТС-58/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2621/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-2069/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3928/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 17
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-526/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-698/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: СТ-ТС-14/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1703/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1623/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-81/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1616/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-241/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-184/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1623/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-643/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3718/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1697/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1754/19

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-23/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1300/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1514/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3513/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-654/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1023/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2703/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-429/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-1332/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-862/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1662/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-499/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-223/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П5-20/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-396/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3562/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3374/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-578/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  04.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3573/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1278/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1111/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  04.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-800/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-605/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3574/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-149/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-228/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-2075/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС1-187/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1257/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-474/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: МАЛВП-1097/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П2-346/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3536/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: П4-213/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-248/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  04.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-57/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС-111/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-1611/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-289/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-3740/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17