Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  16

  Предмет: П1-157/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  16.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-70/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1445/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-238/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-659/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1315/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П5-60/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-10/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-214/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-6/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2021, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-37/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-63/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-240/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-2204/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-811/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-2255/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2114/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-772/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-1011/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1441/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1313/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-888/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-2508/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  18.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ЗАМ-С-31/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-819/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-219/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1583/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-249/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-774/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-2115/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1452/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-623/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-86/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П3-6/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1312/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПОМ-СЕК-200/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-460/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1451/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ЗАМ-С-36/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1450/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1323/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1314/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1628/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-101/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1449/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-321/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-215/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-452/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-97/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1316/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-852/18

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  18.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1315/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1250/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1327/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-103/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-1124/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-588/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-262/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-3307/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-613/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-306/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1592/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1694/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1383/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-310/17

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-347/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-809/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП1-109/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-823/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1331/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-767/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-999/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  18.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1394/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 12:15
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-1580/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 12:20
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-898/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  18.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П2-1313/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  18.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-1488/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1398/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС1-133/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 12:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1585/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-576/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-2568/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2528/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ТС-87/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-518/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  18.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-2451/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  18.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-699/17

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-929/11

  Судија Мирјана Нонковска, Судница Соба 38
  18.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: МАЛВП-856/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-1717/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  18.01.2021, во 13:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-633/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  18.01.2021, во 14:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-562/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 08:45
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-4012/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-3857/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 09:10
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-3892/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 09:20
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-4439/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-4021/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-4048/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-4046/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  19

  Предмет: РО-3851/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.01.2021, во 10:30