Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1386/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1660/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 08:40
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1611/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4513/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4254/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 08:50
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4523/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 08:55
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-885/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1867/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1664/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПОМ-СЕК-188/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РСВЗРГ-5/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС-25/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-886/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-526/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-152/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2378/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-928/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС-163/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-159/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-835/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П5-30/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-448/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВТС-49/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1296/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3171/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-963/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1486/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС1-55/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-927/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1438/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-970/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ЗАМ-С-37/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1624/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2933/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП-317/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1181/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 09:25
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-717/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 09:25
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1616/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-554/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-628/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1000/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3146/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-786/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-144/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-644/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-106/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-798/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-280/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-220/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П5-20/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-2008/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-176/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-656/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-955/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  28.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3139/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4363/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1298/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-236/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-395/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  28.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2724/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1699/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-994/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС1-16/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2717/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3145/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-747/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  28.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  28

  Предмет: П3-56/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-998/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-938/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-392/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2716/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-519/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС-43/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-ТС-19/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2565/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-400/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-935/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС1-108/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4412/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-320/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-979/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2725/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2238/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1303/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4380/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-546/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2446/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1513/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2760/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2852/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4381/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-968/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-905/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-940/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-354/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2421/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2492/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-750/11

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-ТС-16/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-98/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-1769/13

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1491/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4401/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1177/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВТС-233/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2482/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2111/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1306/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-609/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3855/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-2306/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2565/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2122/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2495/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3938/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-601/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2498/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-131/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2121/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-262/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-324/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3865/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П5-1/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3954/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 11:05
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2506/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 11:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3872/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 11:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1901/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 11:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2731/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  28.11.2022, во 11:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2522/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 11:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС-95/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 11:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1550/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-107/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-325/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-893/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1000/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-171/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2535/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-2339/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1307/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-285/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1663/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1163/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2548/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2028/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-551/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-329/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 11:45
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-728/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  28.11.2022, во 11:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2025/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-488/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-662/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-890/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П5-52/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2034/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1382/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1081/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-1042/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-495/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1268/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-22/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-400/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1288/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-708/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-822/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1149/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС1-115/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 12:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2023/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 12:10
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-953/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-560/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-734/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-849/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2343/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 12:20
 • Ноември
  28

  Предмет: П5-41/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  28.11.2022, во 12:20
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-566/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-П4-8/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2341/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-340/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-471/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-878/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-365/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС1-182/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-863/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2301/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 12:40
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1140/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 12:40
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-527/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-92/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-2064/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  28.11.2022, во 12:50
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-129/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 12:55
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1271/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1887/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-74/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-616/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-235/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-483/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП-434/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-2110/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-635/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВТС-3/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 13:10
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-609/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 13:15
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-2043/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 13:15
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-478/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ВПП1-111/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П2-2/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-1482/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ТС-105/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-П-760/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-765/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-504/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-223/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: МАЛВП-1900/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  28.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-21/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  28.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  28

  Предмет: СТ-ТС-5/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  28.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-763/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  28.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-427/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-4397/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  28

  Предмет: П1-325/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  28.11.2022, во 14:05
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1471/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 14:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1489/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 14:20
 • Ноември
  28

  Предмет: ПЛ1-ТС-375/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  28.11.2022, во 14:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-3712/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 14:30
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-93/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 14:40
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1348/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 14:50
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1346/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 15:00
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1349/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 15:05
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1367/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 15:10
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1371/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 15:15
 • Ноември
  28

  Предмет: П4-1005/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  28.11.2022, во 15:20
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1469/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 15:20
 • Ноември
  28

  Предмет: РО-1452/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  28.11.2022, во 15:25
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-66/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  29.11.2022, во 08:15
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-155/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  29.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-125/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  29.11.2022, во 08:35
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-609/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-382/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1494/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-871/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-1318/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1301/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС1-115/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-61/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1120/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПОМ-СЕК-189/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС1-291/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-613/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-946/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1465/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-797/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС1-210/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1949/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3638/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1324/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1121/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  29.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-25/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-730/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-649/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2599/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-864/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3154/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2686/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2976/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3256/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1858/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-700/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4354/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-628/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-746/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1001/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-290/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-895/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1200/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2959/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 09:35
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2691/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-879/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2645/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-52/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-105/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4357/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 1
  29.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-274/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  29.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1207/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-691/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1398/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3745/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1020/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 09:55
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2897/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС-25/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3820/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-576/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-1146/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1923/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС-105/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4619/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: СТ-140/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-563/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-634/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-650/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП-73/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС-88/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-299/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-108/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1196/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1610/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2272/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3624/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 10:05
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3023/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-450/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  29.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1911/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-883/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1186/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-1240/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС-36/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4149/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4692/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  29.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1603/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1391/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3653/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1067/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-159/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: СТ-П1-8/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1658/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-12/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-424/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-212/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1040/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2610/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-425/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1594/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-367/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-13/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-946/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1101/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4572/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1485/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3761/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4688/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  29.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1680/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1118/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-98/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3771/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-119/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  29.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-372/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3709/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-160/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: СТ-ТС-36/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-857/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-464/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-116/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-687/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1142/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-339/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-685/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1145/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-770/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-629/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-П-2/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-967/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-465/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-556/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС-34/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1277/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3153/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-70/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-143/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1587/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1127/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-1258/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС1-106/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-564/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  29.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3824/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  29.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-280/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-1257/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 11:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-993/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1351/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3828/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  29.11.2022, во 11:50
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-304/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1112/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1017/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-2260/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1467/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3791/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-П-518/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-П-42/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП-488/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1795/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П2-794/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВТС-252/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  29.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2584/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 12:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-436/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1331/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ТС-162/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-П-166/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-69/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1480/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-652/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-1208/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-П-265/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-2097/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2778/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-5084/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  29.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-509/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-308/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  29.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2781/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2601/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 12:50
 • Ноември
  29

  Предмет: П3-82/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП-551/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-740/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: П1-95/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1494/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4561/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1168/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1167/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:05
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3466/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:10
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3505/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:15
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-785/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 13:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1473/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 13:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-3358/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:20
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-4497/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:25
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-1357/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-2429/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-858/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 13:35
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-748/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-829/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  29.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-230/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  29.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-476/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 14:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-471/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 14:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1217/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 14:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-257/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 14:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-775/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.11.2022, во 14:20
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-619/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 14:40
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-727/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 14:45
 • Ноември
  29

  Предмет: П4-114/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  29.11.2022, во 14:45
 • Ноември
  29

  Предмет: МАЛВП-976/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  29.11.2022, во 15:20
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-2399/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.11.2022, во 08:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-641/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.11.2022, во 08:15
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-433/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2022, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-520/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-34/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВТС-156/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.11.2022, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-60/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 08:50
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1698/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 08:55
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-963/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-92/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1542/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1401/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-178/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-717/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-177/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3168/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-286/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: СТ-ТС-76/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-198/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П5-11/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1665/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-64/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4728/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1420/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-421/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-591/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-103/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.11.2022, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1686/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-119/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2684/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-193/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-259/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-825/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-226/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-113/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-113/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС1-129/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.11.2022, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2816/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-4024/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3545/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-563/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П2-504/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-945/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-56/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1379/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2772/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-278/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1478/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-159/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П1-752/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: СТ-ТС-5/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: СТ-139/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2142/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-592/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-1314/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВП-1311/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-398/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1184/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.11.2022, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3857/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-2688/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  30.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: П4-494/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  30.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: РО-3851/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.11.2022, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-107/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: МАЛВТС-352/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПЛ1-П-188/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ТС-169/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.11.2022, во 09:45