Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  24

  Предмет: П4-788/16

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1988/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-856/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.02.2020, во 08:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-296/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.02.2020, во 08:50
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3366/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-841/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-419/17

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1615/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-146/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-827/17

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-П-544/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1090/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ОДС-62/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1090/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-310/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-171/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Соба 63
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ТС1-133/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-276/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ЗАМ-С-1/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-682/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-75/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-1448/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-974/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1621/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-53/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П2-654/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  24.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1842/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  24.02.2020, во 09:03
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-1516/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:10
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-195/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1148/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ПОМ-СЕК-1/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-522/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВТС-403/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-1803/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1515/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3584/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-2642/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:20
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-695/15

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3567/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-ТС-35/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-508/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-733/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1287/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-72/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-469/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1194/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-МАЛВТС-9/19

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВТС-101/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-13/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-2450/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-1170/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-426/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-153/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ПОМ-СЕК-206/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 46
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-524/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ТС1-297/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3191/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-1434/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-2607/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-841/17

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  24.02.2020, во 09:40
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3614/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1605/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПОМ-СЕК-215/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-1956/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВТС-245/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1208/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП-49/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3640/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-2897/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 09:50
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-980/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ТС-355/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-68/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П2-1383/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-747/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1976/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-150/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П4-188/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-157/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-2089/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: МАЛВП-518/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-136/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: П5-54/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-259/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3683/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3103/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 10:10
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-49/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-58/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-245/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-2706/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-4431/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-3586/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  24.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1991/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-817/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  24.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-599/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  24.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-114/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  24.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-457/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 10:20
 • Февруари
  24

  Предмет: РО-466/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: П1-148/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: СТ-35/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  24.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  24

  Предмет: ВПП1-224/16

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  24.02.2020, во 10:30