Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-992/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 08:15
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1040/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 08:20
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1630/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-866/16

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1165/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-433/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2001/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-779/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-3/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-175/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П2-1028/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1216/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-3031/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-135/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-135/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2372/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-273/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-243/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-273/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-4598/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-681/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-818/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-51/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-П1-14/15

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-92/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-275/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-2/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-45/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-1095/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2208/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-116/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-541/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-780/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-977/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2053/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-85/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: П2-94/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-241/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: П1-280/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-334/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-417/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2026/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-1585/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-30/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-183/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П3-2/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1286/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-903/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2647/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1923/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1794/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1794/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-719/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2261/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-159/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1852/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-3272/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-235/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-27/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-169/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-731/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-496/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-895/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-895/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-116/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-954/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-361/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-68/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2648/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: П4-535/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2628/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: П1-613/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-3/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-543/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2148/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-296/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1549/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-880/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1511/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-400/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2064/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-2629/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-2642/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: П4-145/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-49/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1287/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2234/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-4139/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2054/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-160/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2633/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-ТС-32/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-194/15

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-173/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-3929/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1448/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2268/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-775/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-26/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1560/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1428/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1417/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2114/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1504/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П5-42/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-555/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2048/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-2225/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: П4-131/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-778/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-6/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ЗАМ-С-7/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-4661/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-377/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1460/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-236/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1818/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1460/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1818/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-110/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1566/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1702/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-6/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-4360/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-2607/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-70/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-4134/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-192/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:25
 • Април
  20

  Предмет: П4-537/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-616/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П2-1210/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-3049/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4350/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-29/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-93/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-93/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-267/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1833/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-305/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4138/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1833/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-142/13

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1565/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-39/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-837/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-16/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-252/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-819/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-394/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2498/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-163/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4351/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2678/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-5/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2054/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2013/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2200/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-148/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1009/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2837/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-4140/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-1226/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-2217/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-243/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-4502/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1841/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1841/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2766/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-33/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-784/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-10/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-555/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1014/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1699/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-142/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-133/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:05
 • Април
  20

  Предмет: РО-2680/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-4485/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-717/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-2204/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: П1-161/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-4589/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-2785/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:20
 • Април
  20

  Предмет: П2-196/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС-119/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-714/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2750/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-294/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4656/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1454/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-12/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1631/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-169/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-191/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1224/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1454/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-26/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС-4/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-221/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4596/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2762/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: П1-578/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: П1-103/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1235/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 11:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2761/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-803/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1463/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-95/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П2-203/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-274/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-878/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-27/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-597/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2748/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-МАЛВП-3/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1392/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-51/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-ТС-16/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-139/17

  Судија Велјанка Доневски, Судница Соба 21
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-96/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-768/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-981/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-946/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П2-181/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 12:15
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1840/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 12:15
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-175/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 12:20
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1041/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 12:20
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-8/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: П2-1250/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-95/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-595/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-980/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2563/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1707/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-563/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-347/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-1509/16

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 12:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-3194/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 12:40
 • Април
  20

  Предмет: П2-591/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 12:45
 • Април
  20

  Предмет: П4-550/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 12:45
 • Април
  20

  Предмет: П4-776/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-117/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1380/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-1025/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-ТС-12/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-52/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-1914/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-94/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-348/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-936/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-853/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-78/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-424/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 13:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-1924/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: П4-45/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 13:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-1929/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 13:25
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2175/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-767/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-53/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 13:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2738/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 13:35
 • Април
  20

  Предмет: РО-1985/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 13:45
 • Април
  20

  Предмет: П2-467/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-33/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1445/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-241/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-80/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1718/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-56/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-3048/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2516/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1191/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2109/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-3046/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 14:05
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-6/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 14:05
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1743/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 14:10
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1743/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 14:10
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1989/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 14:10
 • Април
  20

  Предмет: П4-412/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 14:20
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-211/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 14:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-2365/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 14:20
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1931/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 14:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2366/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 14:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1325/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 15:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-284/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 15:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1178/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 08:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-453/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 08:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-3742/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 08:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-3295/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 08:45
 • Април
  21

  Предмет: П2-927/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 08:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-3708/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 08:50
 • Април
  21

  Предмет: П2-1156/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 08:50
 • Април
  21

  Предмет: П2-691/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-4036/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-П-2856/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-3358/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-1976/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-4077/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2236/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ТС1-151/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1946/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: ТС1-28/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П4-945/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-17/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВТС-190/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-826/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-3478/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-242/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-290/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-641/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 09:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-4250/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 09:05
 • Април
  21

  Предмет: РО-2125/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 09:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-4081/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-1968/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 09:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-3443/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 09:15
 • Април
  21

  Предмет: П1-378/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 09:15
 • Април
  21

  Предмет: П2-245/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:15
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1389/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 09:15
 • Април
  21

  Предмет: РО-4087/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-3005/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-973/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 09:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-4042/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:25
 • Април
  21

  Предмет: П2-1244/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-3814/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-3542/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-2326/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-891/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: ТС-307/14

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2302/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-573/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: СТ-93/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-115/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-222/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-П-730/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П2-790/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П2-1040/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2144/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2144/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2144/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2144/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-1099/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-12/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-581/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2003/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 09:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-4109/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:35
 • Април
  21

  Предмет: РО-3958/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-2871/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 09:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-288/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 09:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-4113/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-3594/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 09:45
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-П-158/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 09:45
 • Април
  21

  Предмет: П2-1154/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 09:45
 • Април
  21

  Предмет: П4-582/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 09:45
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1986/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 09:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-4106/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 09:50
 • Април
  21

  Предмет: РО-4005/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-717/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-3898/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-3041/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-174/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2121/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П4-379/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: СТ-ТС-14/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-229/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1473/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1625/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-743/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1473/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-407/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-494/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-562/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П4-639/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-109/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1992/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: ТС-336/14

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-283/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: П4-583/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-1369/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-2765/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:05
 • Април
  21

  Предмет: РО-3932/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:05
 • Април
  21

  Предмет: РО-3986/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-2773/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-2161/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 10:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-2108/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-4167/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-4211/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-2679/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: РО-3942/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: РО-640/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-44/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: П1-475/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: П4-584/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 10:15
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2076/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-3599/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-2793/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-2160/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-2639/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: П1-85/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-5/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-4142/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:20
 • Април
  21

  Предмет: РО-2681/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:25
 • Април
  21

  Предмет: РО-4015/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:25
 • Април
  21

  Предмет: РО-2867/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:25
 • Април
  21

  Предмет: П2-1242/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-3463/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-2744/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-458/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-3849/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-231/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1460/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: СТ-ТС-15/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: СТ-12/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-61/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-182/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2081/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2081/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-4405/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-339/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1979/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-98/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: П2-1148/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-585/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-4537/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-376/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 10:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-2758/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:35
 • Април
  21

  Предмет: РО-1799/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-1972/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 10:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-285/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-2627/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 10:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-4194/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-2654/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.04.2021, во 10:45
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2013/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 10:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-2045/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 10:50
 • Април
  21

  Предмет: РО-3362/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 10:50
 • Април
  21

  Предмет: РО-4631/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 10:50
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1922/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 10:50
 • Април
  21

  Предмет: П4-563/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-457/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-2456/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-2920/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-730/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-34/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1213/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-340/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-392/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-451/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1218/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: П4-587/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 11:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-449/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-3420/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 11:10
 • Април
  21

  Предмет: РО-215/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-834/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: РО-4245/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: ТС-140/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.04.2021, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: П4-588/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: ТС-145/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 11:15
 • Април
  21

  Предмет: РО-3022/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-2821/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-2509/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П2-167/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П1-372/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-760/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-824/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П5-1/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2055/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1802/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-23/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-649/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-510/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-2183/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П2-44/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-826/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-2089/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: П4-589/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-4247/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 11:30
 • Април
  21

  Предмет: РО-2777/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.04.2021, во 11:35
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1589/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.04.2021, во 11:40
 • Април
  21

  Предмет: П1-551/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.04.2021, во 11:40
 • Април
  21

  Предмет: РО-3541/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 11:40
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-636/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 11:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-3802/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.04.2021, во 11:45
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 11:45
 • Април
  21

  Предмет: РО-3140/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 11:50
 • Април
  21

  Предмет: РО-1428/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.04.2021, во 11:55
 • Април
  21

  Предмет: П2-765/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-П-545/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: ТС-139/15

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: РО-2271/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-629/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-622/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-156/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1620/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: СТ-43/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: МАЛВП-1411/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: П2-887/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: ПЛ1-П-680/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 12:00
 • Април
  21

  Предмет: П1-707/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  21.04.2021, во 12:00