Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-1617/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  22.05.2019, во 08:20
 • Мај
  22

  Предмет: П4-550/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  22.05.2019, во 08:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1605/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  22.05.2019, во 08:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1850/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.05.2019, во 08:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-509/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.05.2019, во 08:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-111/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.05.2019, во 08:45
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-183/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 08:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-456/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  22.05.2019, во 08:45
 • Мај
  22

  Предмет: П1-769/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-168/19

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1555/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-108/19

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-224/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-139/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-1704/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2122/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-720/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-ТС-56/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-151/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-1461/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-371/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2022/17

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-14/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-882/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-142/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П2-1208/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-2163/12

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 19
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-592/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1267/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3497/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-615/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: П3-43/17

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-198/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-2287/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-15/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-416/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-967/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-646/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-1232/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3496/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  22.05.2019, во 09:05
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3750/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.05.2019, во 09:10
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3175/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  22.05.2019, во 09:10
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП2-329/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1446/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 3
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-138/17

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПОМ-СЕК-95/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-2783/17

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1696/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-968/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 24
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-68/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3567/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.05.2019, во 09:15
 • Мај
  22

  Предмет: П4-1184/16

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.05.2019, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-195/17

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  22.05.2019, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3568/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.05.2019, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-198/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: РО-3485/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  22.05.2019, во 09:25
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1654/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-557/15

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-МАЛВТС-2/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2127/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-888/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-680/17

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-1156/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-2426/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-738/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-52/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1381/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1689/18

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-366/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2507/17

  Судија Мери Василева, Судница Соба 53А
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-173/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: РО-972/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Соба 20
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-367/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 09:40
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-501/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  22.05.2019, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-399/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  22.05.2019, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: П2-246/18

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  22.05.2019, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-139/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  22.05.2019, во 09:45
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-140/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  22.05.2019, во 09:50
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-1777/18

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  22.05.2019, во 09:50
 • Мај
  22

  Предмет: РО-427/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.05.2019, во 09:50
 • Мај
  22

  Предмет: РО-1720/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: СТ-П1-2/18

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС1-38/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-П-1441/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-164/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: МАЛВП-1707/18

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-324/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 20
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-667/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-23/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-674/18

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Судница 23
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП1-43/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ВПП-469/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П2-1151/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-847/17

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2227/17

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-494/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-2118/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Соба 19
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ТС-303/17

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  22.05.2019, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: П4-864/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  22.05.2019, во 10:00