Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  21

  Предмет: РО-3071/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 08:25
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-468/16

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  21.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1031/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1298/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1548/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.01.2019, во 08:40
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-697/16

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2107/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1065/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1291/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1195/18

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2019, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2956/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.01.2019, во 08:50
 • Јануари
  21

  Предмет: П3-94/17

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-340/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1199/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-44/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-3/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-842/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2211/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2985/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-972/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2071/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-697/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 5
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1874/18

  Судија Марија Скалова, Судница Соба 44
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П3-33/15

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВТС-328/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3072/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-228/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1076/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ТС-133/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-826/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2994/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:05
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2970/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2049/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1069/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3095/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-2265/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2212/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1251/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-884/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-484/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: ЗАВ-79/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2988/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3313/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-127/18

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2019, во 09:15
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3068/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1323/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-825/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3309/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3202/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:25
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-904/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-715/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1775/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-366/18

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-261/18

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-316/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2254/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3097/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3115/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1025/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2282/17

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3082/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-1045/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-757/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: СТ-П4-7/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2164/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1784/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-2122/17

  Судија Марија Скалова, Судница Соба 44
  21.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3119/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:35
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3208/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3123/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3329/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-872/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2141/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3133/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1785/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3152/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1491/18

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: П2-1230/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3172/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-П-1058/16

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3394/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1810/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  21.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3138/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3157/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-1610/17

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 09:55
 • Јануари
  21

  Предмет: ПОМ-СЕК-174/18

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-192/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2844/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2333/17

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-2143/16

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-977/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2166/18

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1133/15

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1145/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1776/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-866/18

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3168/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-3399/18

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-2840/18

  Судија Љупчо Спировски, Судница Судница 6
  21.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  21

  Предмет: МАЛВП-1941/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  21.01.2019, во 10:00