Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  4

  Предмет: РО-2063/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.12.2022, во 09:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-195/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  04.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: П1-266/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 08:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1813/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: П2-317/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 08:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-569/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 08:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-98/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 08:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2000/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3034/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2265/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2281/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1096/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-926/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-332/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-115/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-169/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-727/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: ЗАМ-С-48/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-325/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-88/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-249/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-338/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1194/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2416/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1743/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2226/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: П4-329/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1822/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-167/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2008/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1770/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3065/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: П1-672/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-143/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2882/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-156/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: П3-46/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-17/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 09:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1762/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2101/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3073/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: П4-58/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-178/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-428/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1883/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 09:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1663/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3076/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-960/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:25
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1681/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-648/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2093/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-867/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4676/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-551/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1677/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-752/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-690/16

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4583/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-154/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-204/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-695/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-912/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2704/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4047/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2407/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4147/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ЗАМ-С-35/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1209/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-867/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3785/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3883/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3783/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-32/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3652/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 200
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-384/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1898/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-649/20

  Судија Јехона Садику, Судница Соба 4
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-832/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1301/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1753/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-587/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2100/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: П4-527/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-618/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1377/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: П4-893/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-182/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-488/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1943/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3896/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-597/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1001/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1218/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4108/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1313/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 09:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2273/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3393/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-621/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2872/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4019/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-449/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2102/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 09:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-719/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: РО-745/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2190/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 09:55
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2528/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-161/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-463/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС-8/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2085/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-993/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-993/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3084/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-246/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-485/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-ТС-37/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-343/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-651/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1727/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-2236/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-2099/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-83/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1182/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-576/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-118/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ОДС-26/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-767/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2635/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2480/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-807/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-807/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1336/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1820/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3698/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2222/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1370/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-33/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2272/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4078/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-388/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-959/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 10:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1565/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4709/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4580/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-648/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-172/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1237/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1078/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1322/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 10:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2021/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3142/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3518/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-415/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2244/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 10:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3818/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ТС-103/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2016/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4451/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-592/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-506/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-433/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-ТС-38/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-145/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1619/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1388/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3280/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1137/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-166/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-558/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1534/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-174/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-57/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1334/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3036/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:35
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3022/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2018/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2016/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: П4-258/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 10:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3122/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1039/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4395/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1955/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1147/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3436/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1351/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-773/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3008/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4552/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1539/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2442/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-391/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 10:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3123/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 10:55
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3343/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1579/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-687/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-164/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4377/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: СТ-ТС-34/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-661/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1152/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-72/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1361/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-365/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1526/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:10
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1187/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1372/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 11:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1524/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-463/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1945/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.12.2022, во 11:20
 • Декември
  5

  Предмет: П2-425/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-407/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1594/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-165/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-13/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4253/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-949/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-22/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1015/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1202/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-504/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-270/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1276/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1695/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: П4-237/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-895/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-895/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1906/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-202/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-377/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-835/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.12.2022, во 11:40
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВТС-140/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1279/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1570/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3971/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1874/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 11:50
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1365/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ТС1-155/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-126/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2719/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-32/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-2199/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-327/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-634/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-933/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-174/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-22/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1242/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-497/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-258/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3967/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-39/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: П3-55/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-442/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 12:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4663/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 12:05
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1056/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.12.2022, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-582/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 12:10
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-1637/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: П4-621/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.12.2022, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3936/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 12:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1529/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2730/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-378/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-11/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-886/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: П1-28/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-839/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-593/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: П4-34/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-4142/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-871/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2731/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 12:40
 • Декември
  5

  Предмет: П4-426/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 12:45
 • Декември
  5

  Предмет: П1-659/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.12.2022, во 12:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-549/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 12:45
 • Декември
  5

  Предмет: П2-993/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 12:45
 • Декември
  5

  Предмет: РО-2877/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.12.2022, во 12:50
 • Декември
  5

  Предмет: ВПП-459/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-827/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-277/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: П1-816/16

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-633/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-591/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-425/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-388/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1311/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 13:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-1187/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 13:05
 • Декември
  5

  Предмет: РО-614/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 13:10
 • Декември
  5

  Предмет: П2-1315/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 13:15
 • Декември
  5

  Предмет: РО-596/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 13:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3481/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 13:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3032/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.12.2022, во 13:25
 • Декември
  5

  Предмет: П4-489/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.12.2022, во 13:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-626/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.12.2022, во 13:30
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-246/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-71/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-102/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: П4-749/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-163/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-730/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3745/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 14:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3820/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 14:10
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3653/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 14:20
 • Декември
  5

  Предмет: РО-3761/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 14:30
 • Декември
  5

  Предмет: РО-770/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 14:40
 • Декември
  5

  Предмет: РО-5084/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 17
  05.12.2022, во 15:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-534/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Соба 15
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-520/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 08:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1728/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1087/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 08:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1751/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-100/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 08:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1752/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 08:55
 • Декември
  6

  Предмет: П2-956/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-767/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 41
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1267/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-1029/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-102/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-334/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-985/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-236/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3151/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1210/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-ТС-41/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-4015/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-254/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1724/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3017/22

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-714/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-50/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-512/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-122/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-541/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-64/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-531/22

  Судија Мери Василева, Судница Соба 19
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: П1-139/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1658/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-61/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3120/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1723/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1695/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1212/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-4052/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1208/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ТС-12/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-244/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-306/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3200/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2717/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2732/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: П5-20/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-863/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1163/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: П4-708/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:25
 • Декември
  6

  Предмет: П2-959/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1059/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-2279/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-41/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-300/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1236/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: Л-1/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2696/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-364/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-ТС-73/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1234/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-522/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3664/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2565/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-494/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-278/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-230/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-344/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-82/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-82/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-296/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-217/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-49/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-46/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1684/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-319/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2698/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-292/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: П4-2/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3707/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1141/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1335/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3159/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1046/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 62
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1244/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-46/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-351/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2895/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3797/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: П4-586/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1593/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 09:50
 • Декември
  6

  Предмет: П2-978/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-2068/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-618/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1049/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: Л-7/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3492/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-532/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-334/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-299/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-72/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-654/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1248/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-111/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1091/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-375/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3798/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-114/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-260/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1694/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-158/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П4-802/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-798/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1662/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3783/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-333/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2906/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-26/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:10
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-272/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП1-69/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3228/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-481/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1156/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-1653/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: П1-256/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-4158/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-140/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-224/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-655/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2905/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3492/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:20
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-1413/18

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 10:25
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-185/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П2-983/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-907/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2867/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-ТС-49/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1065/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-70/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3920/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-178/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-344/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1163/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2405/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-П-106/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1480/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-175/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3792/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1954/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: П1-635/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1594/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3919/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-574/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2853/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: ВПП-69/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2688/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: П1-283/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.12.2022, во 10:40
 • Декември
  6

  Предмет: П2-988/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1180/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3795/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3916/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-576/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2851/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2069/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 10:50
 • Декември
  6

  Предмет: РО-5212/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 10:55
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1067/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-МАЛВТС-14/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2813/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-137/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1219/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1021/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-2011/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-2602/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-353/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3797/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-1609/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  06.12.2022, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-126/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 11:05
 • Декември
  6

  Предмет: РО-114/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3235/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 11:10
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВТС-48/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: П4-419/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-МАЛВТС-15/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-148/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1024/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3800/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  06.12.2022, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: РО-140/22

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3279/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 11:20
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-52/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П2-72/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: СТ-ТС-20/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ТС1-150/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-3289/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-4021/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1023/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-687/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 15
  06.12.2022, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: П4-811/22

  Судија Даниела Миновск