Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-151/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-526/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-16/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВТС-111/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  05.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-897/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-141/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3261/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-439/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2314/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-562/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-129/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-40/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3241/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-315/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-61/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-ТС-47/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-689/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-492/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1836/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-985/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-274/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2335/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-163/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-231/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2135/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3140/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:05
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-97/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-772/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2106/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3139/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2064/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-976/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2189/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3143/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-393/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-303/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-172/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-52/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-832/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3381/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-14/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3248/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1794/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3685/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-31/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3956/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1454/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2247/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-543/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-460/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-907/17

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3225/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1028/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-353/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-772/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-ТС-17/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-336/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-3/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-663/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-197/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1172/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1805/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-673/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-57/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-4140/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-932/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-198/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 13
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1454/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3128/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3152/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-784/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВТС-265/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1795/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2257/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3742/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1035/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1441/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-939/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1067/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-342/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1482/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-137/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-807/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-811/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1700/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1148/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1802/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1469/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 09:55
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-873/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1050/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-32/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1740/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1946/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-481/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1332/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-285/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-125/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-849/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1926/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2130/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-810/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1119/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-75/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-98/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-191/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-696/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-168/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1289/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3722/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П5-5/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВТС-183/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-72/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1930/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3733/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:05
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-895/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-874/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-131/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1191/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2681/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-127/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-132/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-187/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-730/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-139/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1255/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3754/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-141/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1548/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1324/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-601/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1295/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-142/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-14/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-838/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-1074/17

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-146/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-289/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-95/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1509/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1836/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-907/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-277/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П3-22/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-695/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-552/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-298/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-450/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3788/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВТС-77/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1331/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-57/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-796/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2116/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2116/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1629/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3739/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3739/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1856/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-737/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1911/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-455/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-119/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П3-32/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-663/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-28/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-185/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1840/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-300/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1813/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-747/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-840/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  05.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1620/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1304/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-753/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1545/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  05.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  5

  Предмет: П3-43/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-374/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-39/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-285/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: СТ-202/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Соба 24
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-556/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-156/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1039/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1703/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-692/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-935/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-133/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П5-48/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-904/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-1023/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-25/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-805/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2546/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-158/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-805/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-325/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2003/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-380/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1964/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  05.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1765/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П5-18/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П5-12/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-318/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1756/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-693/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-183/22

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-309/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-650/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-162/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П3-16/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-949/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1747/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-908/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС-16/10

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-41/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-128/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-715/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-265/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1771/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-721/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-676/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П5-61/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П3-50/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-648/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-648/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3859/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-509/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  05.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-4122/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-32/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-4/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-527/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1487/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-679/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3925/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2443/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ТС1-17/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1519/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:05
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-335/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:10
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2196/21

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  05.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1980/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-4486/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:20
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-2331/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:25
 • Октомври
  5

  Предмет: П1-176/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  05.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2260/21

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  05.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-121/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2260/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  05.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3845/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  05.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-433/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  05.10.2022, во 13:35
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1731/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1775/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1383/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П2-463/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-488/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-ТС-1264/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-303/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-396/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 14:10
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2362/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 14:30
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-3090/20

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 14:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-74/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 14:35
 • Октомври
  5

  Предмет: П4-850/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 14:40
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-337/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  05.10.2022, во 14:40
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-1441/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 14:45
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-492/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  05.10.2022, во 14:50
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1426/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 08:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-418/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-419/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-793/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 08:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-727/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВТС-232/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.10.2022, во 08:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3100/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-251/22

  Судија Мери Василева, Судница Соба 19
  06.10.2022, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-4074/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 08:55
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-526/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 5
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-290/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1737/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1544/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-154/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-936/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-550/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-24/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-2002/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1488/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1774/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-878/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-137/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-695/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 58
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС-92/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П5-21/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПОМ-СЕК-142/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3134/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС-154/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-959/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-473/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-186/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1373/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1818/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1543/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-443/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1487/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1792/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-32/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-200/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-735/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1423/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВТС-275/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1362/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-28/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3746/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1425/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-395/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1299/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-426/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:25
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1402/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П3-10/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-966/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-796/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1466/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1959/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3738/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-402/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1613/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-29/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-191/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-225/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-650/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 58
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-495/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-687/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1454/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-107/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-438/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-527/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1569/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-255/22

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-286/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1350/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-59/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2583/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1341/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-133/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-710/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1449/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС-114/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-169/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-33/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-697/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1117/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1717/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-584/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-381/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-692/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2538/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-30/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-38/18

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-455/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВТС-78/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: Л-63/07

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1119/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-52/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3939/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1363/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-261/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-118/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-715/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-122/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-75/21

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-110/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-681/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-201/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1040/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-2056/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1181/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2224/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-347/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1698/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-2108/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  06.10.2022, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2558/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПОМ-СЕК-163/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2946/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3477/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1686/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-475/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-22/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-363/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2506/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:25
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-1020/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-161/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-492/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-73/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-961/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1648/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1212/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-625/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-578/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС-79/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-С-31/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-133/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-55/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1124/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-770/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-133/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1878/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-857/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:35
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2738/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-299/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1803/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1897/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2564/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-376/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-4009/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-65/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2530/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1613/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 10:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2576/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 10:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-583/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-390/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1169/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1540/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-1314/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-252/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 11:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-508/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-417/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 11:20
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-516/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-791/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-124/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П2-999/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3130/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-94/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-303/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-180/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-П-199/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-883/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1738/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-502/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-2274/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-699/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2019/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-42/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-42/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1922/20

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 11:40
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВТС-81/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-38/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2161/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2183/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 11:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2168/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 11:55
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-45/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-3661/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-2055/14

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-810/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-311/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2293/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-850/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-111/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-708/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1895/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-222/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-951/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-1689/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-18/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1783/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2377/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:05
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-238/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2356/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-222/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ОДС-10/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2391/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-190/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС-4/16

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-211/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2103/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-655/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-551/20

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 12:20
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2111/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:25
 • Октомври
  6

  Предмет: ОДС-2/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-1471/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2097/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-162/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-1026/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-537/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-419/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-959/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2001/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:35
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС-290/15

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-302/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2007/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-178/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП-221/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П4-491/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  06.10.2022, во 12:40
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-258/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2016/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2110/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2392/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-944/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  06.10.2022, во 12:50
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-2374/21

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 3
  06.10.2022, во 12:55
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-686/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ТС1-178/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  06.10.2022, во 13:00