Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: П1-125/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1734/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 08:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2546/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-2374/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: П2-282/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-2376/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: П2-13/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: П2-793/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-70/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3775/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-993/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1810/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3585/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-1771/17

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1344/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2388/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-145/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1344/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-369/18

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-714/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-723/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2123/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1436/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-152/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-360/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2907/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2412/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-4195/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2323/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3305/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: П2-1051/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-593/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-1919/17

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ТС-146/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-621/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2431/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-325/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2454/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3569/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-975/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2211/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3628/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-849/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-904/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: СТ-192/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-184/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-861/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-155/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-697/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-29/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-547/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-972/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-110/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: П3-58/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-708/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2925/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2555/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС-101/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3241/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-2455/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-1100/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2618/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-921/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2654/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-4126/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-1092/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-2467/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-3662/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2573/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-4072/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-664/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1007/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2293/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2380/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-40/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-689/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-497/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-123/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-573/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-ТС-34/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-9/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-27/13

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1376/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-762/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-679/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2580/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-907/17

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3819/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-711/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2840/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-467/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2462/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-4040/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-497/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ТС-92/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-2929/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2690/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-2387/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-4077/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-144/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 10:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-770/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:25
 • Април
  19

  Предмет: РО-2606/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС-38/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-1027/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-1025/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2932/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2479/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-83/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-677/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-128/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1153/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-654/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-55/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-55/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-267/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-1025/16

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3907/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-210/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-548/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 10:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-908/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2751/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-2492/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-3756/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-917/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-122/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-3653/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2796/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-3726/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2203/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3677/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1846/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-766/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2466/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-9/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-180/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1603/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-335/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1053/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1298/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-507/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-789/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:05
 • Април
  19

  Предмет: РО-1859/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-768/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-3250/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1995/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  19.04.2021, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2984/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1918/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-88/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-1446/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3096/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-3093/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-1416/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 15
  19.04.2021, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-3247/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2222/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-986/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-750/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2391/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1970/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-525/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-443/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: СТ-1000/14

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-373/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-177/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-244/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-535/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 25
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-83/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П5-38/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1318/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-681/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2077/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-520/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-1028/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-876/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-1387/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-4549/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-103/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2226/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-3345/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-414/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: П1-894/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-3771/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-3366/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1515/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: П4-863/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-1399/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-4507/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-1721/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-4073/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-2974/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П3-8/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-801/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2048/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-2262/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2203/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-65/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-248/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-19/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П5-7/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-40/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-255/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП1-123/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-9/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-573/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-4074/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-1435/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-53/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-4169/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-1202/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-463/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-193/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: П1-810/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1679/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-2397/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3559/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 12:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-1619/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-909/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1735/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 12:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-1631/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:25
 • Април
  19

  Предмет: РО-4347/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1062/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-53/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1429/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-357/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-365/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-2211/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1073/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2061/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2061/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-1160/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-906/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-54/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВТС-107/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-4389/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-4116/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-407/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 12:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-820/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:35
 • Април
  19

  Предмет: РО-1648/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:40
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-407/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 12:40
 • Април
  19

  Предмет: РО-4088/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.04.2021, во 12:45
 • Април
  19

  Предмет: П4-147/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 12:45
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2058/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 12:50
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2058/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 12:50
 • Април
  19

  Предмет: П1-261/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-1010/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3602/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-147/17

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-874/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-157/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-86/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-566/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3645/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС1-103/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-968/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-3142/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:10
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2075/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.04.2021, во 13:10
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2075/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  19.04.2021, во 13:10
 • Април
  19

  Предмет: РО-2544/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-3843/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 13:15
 • Април
  19

  Предмет: РО-2426/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:20
 • Април
  19

  Предмет: РО-549/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:25
 • Април
  19

  Предмет: РО-1768/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: П2-381/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП1-119/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: СТ-173/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-298/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1215/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-3265/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-2404/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:40
 • Април
  19

  Предмет: П1-462/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.04.2021, во 13:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-3747/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 13:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-3037/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.04.2021, во 13:50
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-637/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: ПЛ1-П-94/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-129/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС-224/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-400/15

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-1405/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-4305/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  19.04.2021, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-733/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  19.04.2021, во 15:20
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-992/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 08:15
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1040/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 08:20
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1630/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-866/16

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1165/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-433/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2001/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-779/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 08:45
 • Април
  20

  Предмет: П2-1028/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1216/18

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-175/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-3/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-818/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-681/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-4598/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2372/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-135/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-273/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-273/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-243/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-135/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-3031/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-П1-14/15

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-92/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-51/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-275/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-45/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-2/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-1095/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2208/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-541/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-116/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-780/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-977/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2053/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-85/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-241/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: П2-94/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: П1-280/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-334/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-417/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2026/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-1585/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: П3-2/18

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-183/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-30/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2647/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1923/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1794/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1794/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-719/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2261/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1286/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-903/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-731/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-169/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-235/18

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-159/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1852/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-27/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-3272/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-68/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-895/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-895/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-116/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-954/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-361/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-496/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2648/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2628/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: П4-535/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: П1-613/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 09:40
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-3/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-543/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-880/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-296/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1549/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2148/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1511/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-400/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2064/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-2642/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-2629/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: П4-145/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-49/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1287/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2234/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-4139/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2054/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2016/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-160/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2633/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2268/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-18/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-ТС-32/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1448/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-26/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1560/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1428/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-3929/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-194/15

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-173/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-775/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1417/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2114/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-555/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1504/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: П5-42/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2048/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-2225/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: П4-131/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-778/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:10
 • Април
  20

  Предмет: ЗАМ-С-7/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-6/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-4661/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-377/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1460/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1460/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-236/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1818/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1818/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-110/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1566/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1702/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-6/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-4360/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-2607/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-70/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-4134/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:20
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-192/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:25
 • Април
  20

  Предмет: П4-537/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П2-1210/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-3049/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-616/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4350/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-29/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-267/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1833/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-93/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-93/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4138/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-837/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-39/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1833/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-305/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1565/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-142/13

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-16/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-394/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-252/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-819/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2498/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-163/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4351/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2678/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-5/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2054/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:40
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-2013/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2200/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-148/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1009/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 10:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2837/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-4140/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-2217/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-1226/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  20.04.2021, во 10:50
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-243/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-4502/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1841/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1841/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2766/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: П4-784/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВТС-33/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ОДС-10/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1014/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1699/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-142/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: П1-555/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 11:00
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-133/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:05
 • Април
  20

  Предмет: РО-2680/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-4485/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-717/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: РО-2204/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  20.04.2021, во 11:10
 • Април
  20

  Предмет: П1-161/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:15
 • Април
  20

  Предмет: РО-4589/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:20
 • Април
  20

  Предмет: РО-2785/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:20
 • Април
  20

  Предмет: П2-196/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: П4-714/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-2750/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС-119/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4656/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-294/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1454/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-12/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1631/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-169/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: СТ-191/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1454/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1224/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-26/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: ТС-4/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-221/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.04.2021, во 11:30
 • Април
  20

  Предмет: РО-4596/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: РО-2762/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: П1-578/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: П1-103/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  20.04.2021, во 11:40
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1235/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.04.2021, во 11:45
 • Април
  20

  Предмет: РО-2761/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: РО-803/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-1463/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.04.2021, во 11:50
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-95/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС1-274/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: П2-203/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-878/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ТС-27/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: ПЛ1-П-597/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: РО-2748/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-МАЛВП-3/17

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.04.2021, во 12:00