Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  8

  Предмет: П1-111/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1143/18

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 08:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВТС-277/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 08:45
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-136/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 08:50
 • Март
  8

  Предмет: ПОМ-СЕК-215/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: П2-1089/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВТС-152/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-3077/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-321/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: П5-62/20

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1345/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-2483/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ТС1-232/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: ВПП-71/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-321/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: П5-60/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-2477/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:10
 • Март
  8

  Предмет: ЗАМ-С-36/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  08.03.2021, во 09:15
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1385/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 22
  08.03.2021, во 09:15
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-276/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:15
 • Март
  8

  Предмет: РО-2908/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:20
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1715/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П2-353/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П4-52/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П4-1015/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: СТ-132/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П1-388/16

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1884/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-2769/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПОМ-СЕК-250/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1907/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1691/18

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: СТ-132/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П4-52/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П2-1245/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1260/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П4-950/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 09:30
 • Март
  8

  Предмет: П4-371/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: РО-887/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:40
 • Март
  8

  Предмет: П1-573/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  08.03.2021, во 09:45
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-4/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 09:45
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1906/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 09:45
 • Март
  8

  Предмет: ТС-290/15

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 09:45
 • Март
  8

  Предмет: П4-406/15

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  08.03.2021, во 09:50
 • Март
  8

  Предмет: РО-884/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 09:50
 • Март
  8

  Предмет: ТС1-198/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ТС1-188/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-327/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: СТ-191/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: П1-283/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-1141/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1939/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-930/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: СТ-191/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1369/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-113/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1883/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 10:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-303/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 10:10
 • Март
  8

  Предмет: П4-532/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:10
 • Март
  8

  Предмет: РО-4418/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 10:10
 • Март
  8

  Предмет: П1-135/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-86/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: ТС-93/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: П4-58/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1891/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 10:15
 • Март
  8

  Предмет: РО-263/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 10:20
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1360/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 10:20
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1696/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: П2-993/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1143/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-3435/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: СТ-48/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: СТ-48/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-617/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: ТС1-97/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 10:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-280/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 10:40
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1815/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:45
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1894/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 10:45
 • Март
  8

  Предмет: РО-916/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 10:50
 • Март
  8

  Предмет: ТС-139/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-330/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВТС-202/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-1692/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-60/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: П1-796/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 11:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-730/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 11:10
 • Март
  8

  Предмет: РО-1984/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 11:10
 • Март
  8

  Предмет: РО-1979/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 11:20
 • Март
  8

  Предмет: РО-2206/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 11:20
 • Март
  8

  Предмет: П2-208/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-2099/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: СТ-54/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: СТ-56/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1696/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-74/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-П-311/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 11:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-4458/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 11:40
 • Март
  8

  Предмет: РО-4188/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 11:40
 • Март
  8

  Предмет: П4-107/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 11:45
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-623/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 11:45
 • Март
  8

  Предмет: П2-767/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-6/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-1699/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: ТС-59/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: П1-104/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-1410/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-986/18

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: П5-21/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  08.03.2021, во 12:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-287/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 12:10
 • Март
  8

  Предмет: РО-802/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 12:10
 • Март
  8

  Предмет: ТС1-10/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  08.03.2021, во 12:15
 • Март
  8

  Предмет: РО-4096/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 12:20
 • Март
  8

  Предмет: РО-1253/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 12:20
 • Март
  8

  Предмет: РО-3592/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-190/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВТС-275/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  08.03.2021, во 12:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-251/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 12:40
 • Март
  8

  Предмет: П3-43/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 13:00
 • Март
  8

  Предмет: П2-1153/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  08.03.2021, во 13:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-397/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Соба 3
  08.03.2021, во 13:00
 • Март
  8

  Предмет: П5-10/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 13:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-2846/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 13:10
 • Март
  8

  Предмет: РО-2849/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 13:20
 • Март
  8

  Предмет: РО-2852/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 13:30
 • Март
  8

  Предмет: РО-2649/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  08.03.2021, во 13:45
 • Март
  8

  Предмет: ПЛ1-ТС-3552/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  08.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-327/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  08.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-1508/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  08.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-700/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  08.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-2255/18

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  08.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: РО-891/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  08.03.2021, во 14:00
 • Март
  8

  Предмет: МАЛВП-2253/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  08.03.2021, во 15:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-90/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-285/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-644/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 08:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-2070/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: РО-4500/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-469/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:45
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1890/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 08:55
 • Март
  9

  Предмет: РО-4506/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3827/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-1280/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-70/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3027/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-11/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-193/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-2126/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-182/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-703/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-393/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-107/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-521/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П5-57/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС-77/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П3-48/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1733/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-2360/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-107/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1497/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-1901/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3833/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-1988/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-3835/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-4523/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-126/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1769/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: П4-81/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: П2-1256/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-892/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-3092/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-3849/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-182/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-3850/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:25
 • Март
  9

  Предмет: П2-1096/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-3858/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-20/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-18/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-1320/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-150/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-2636/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1107/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-760/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-1001/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-2055/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1296/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-117/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-125/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-873/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: СТ-197/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-675/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ВПП-63/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-2041/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-741/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-3476/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-3424/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-117/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-1261/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-2469/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-2732/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-925/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-3971/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:35
 • Март
  9

  Предмет: РО-3972/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-3632/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1492/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-2594/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-2544/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 09:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-2503/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1930/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: П2-1252/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-254/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 09:45
 • Март
  9

  Предмет: РО-163/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-4057/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-2592/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 09:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-1354/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-1110/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-394/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-226/20

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-2547/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1073/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-854/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-2566/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1932/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-901/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-441/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1062/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-733/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1233/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-2713/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П5-66/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3048/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1747/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-1471/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:05
 • Март
  9

  Предмет: РО-2761/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-2554/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-2061/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-524/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: П2-832/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-841/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-3046/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-2561/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-2520/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-1182/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-4189/19

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-3909/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-1910/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-654/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-979/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-292/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-887/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-758/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ТС-352/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-102/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-795/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-313/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-4554/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: П3-44/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-2575/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-590/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-3681/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-3361/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: П4-663/18

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-3316/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-2168/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-2639/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 10:40
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1409/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 10:45
 • Март
  9

  Предмет: РО-310/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-3680/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-2272/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 10:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-3229/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1370/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3229/19

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-1717/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-297/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1147/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-522/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1163/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС-35/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-2627/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-54/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-2707/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1161/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1586/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-60/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-3302/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 11:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-262/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-1092/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-2708/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-718/19

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-237/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1825/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-296/20

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-67/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П1-750/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-572/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1718/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-447/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: РСВЗРГ-5/20

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ТС-133/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-491/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-1221/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-2564/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-1331/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:40
 • Март
  9

  Предмет: П4-399/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 11:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-444/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 11:40
 • Март
  9

  Предмет: П1-643/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.03.2021, во 11:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-4566/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:40
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1834/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 11:45
 • Март
  9

  Предмет: РО-3542/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 11:45
 • Март
  9

  Предмет: П2-1095/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 11:45
 • Март
  9

  Предмет: РО-2207/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-1328/20

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  09.03.2021, во 11:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-2589/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 11:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-4667/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 11:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-2716/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-1144/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1838/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-875/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-58/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-121/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-76/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-121/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-360/19

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1249/17

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: СТ-204/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1094/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-897/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1202/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-239/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-699/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-3923/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-708/20

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.03.2021, во 12:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-1288/17

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 12:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-2584/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-848/19

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-682/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1822/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: П1-66/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1853/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1924/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-4247/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 12:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-2706/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 12:25
 • Март
  9

  Предмет: П2-589/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-873/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-458/17

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-407/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1950/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-532/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-П-209/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П4-1115/17

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: П2-9/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-2725/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 12:35
 • Март
  9

  Предмет: РО-4245/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 12:40
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1330/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  09.03.2021, во 12:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-2661/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 12:45
 • Март
  9

  Предмет: РО-2658/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 12:55
 • Март
  9

  Предмет: РО-1417/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-1089/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П1-211/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-714/20

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1415/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-1/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-761/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: П3-35/20

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-524/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 13:05
 • Март
  9

  Предмет: РО-332/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  09.03.2021, во 13:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-1395/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 13:10
 • Март
  9

  Предмет: РО-1444/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 13:20
 • Март
  9

  Предмет: П4-865/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  09.03.2021, во 13:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-1430/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 13:30
 • Март
  9

  Предмет: ТС1-5/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 16
  09.03.2021, во 13:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-987/20

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 13:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-1389/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 13:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-1382/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  09.03.2021, во 13:35
 • Март
  9

  Предмет: РО-1439/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 13:40
 • Март
  9

  Предмет: РО-1440/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 13:50
 • Март
  9

  Предмет: РО-1581/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1241/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-970/19

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1849/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1270/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-1601/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-521/18

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-1495/20

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  09.03.2021, во 14:00
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВТС-106/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 14:05
 • Март
  9

  Предмет: РО-1565/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 14:10
 • Март
  9

  Предмет: ПЛ1-ТС-940/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  09.03.2021, во 14:10
 • Март
  9

  Предмет: ОДС-6/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Соба 7
  09.03.2021, во 14:15
 • Март
  9

  Предмет: РО-847/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 14:20
 • Март
  9

  Предмет: РО-943/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  09.03.2021, во 14:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1340/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 14:30
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1003/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 14:35
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1128/20

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 14:40
 • Март
  9

  Предмет: П4-913/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 14:45
 • Март
  9

  Предмет: МАЛВП-1942/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  09.03.2021, во 14:50
 • Март
  10

  Предмет: П4-752/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  10.03.2021, во 08:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1290/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 08:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-996/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 08:40
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-995/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 08:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-173/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 08:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-2042/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 08:45
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1438/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-825/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1719/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1462/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1754/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1268/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-3253/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-3077/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-597/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-934/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1701/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: СТ-175/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ТС-656/12

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-611/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-170/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-922/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-3063/19

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-50/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1703/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: ТС1-139/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-207/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-36/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1721/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1575/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-576/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  10.03.2021, во 09:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-2373/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:10
 • Март
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-47/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1490/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: РО-2897/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1490/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-158/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-176/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 09:15
 • Март
  10

  Предмет: П4-450/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  10.03.2021, во 09:20
 • Март
  10

  Предмет: РО-2656/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:20
 • Март
  10

  Предмет: РО-2301/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:25
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-2125/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-49/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П2-58/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1730/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-2511/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1524/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ТС-414/14

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1524/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: СТ-ТС-20/20

  Судија Снежана Таневска, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П4-678/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П4-321/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: РО-2519/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: СТ-187/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: СТ-ТС-20/20

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 15
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-720/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-575/18

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-809/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1705/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П4-179/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-992/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1005/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ВПП-519/20

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П1-385/17

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: П4-197/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: РО-2112/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: П4-425/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-14/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-11/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-2024/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Соба 58
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: П4-843/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-944/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1915/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1760/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1573/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-349/20

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 09:45
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-П-601/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-2204/20

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: РО-2277/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 09:50
 • Март
  10

  Предмет: РО-4138/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 09:55
 • Март
  10

  Предмет: ПОМ-СЕК-6/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-349/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Судница 24
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П2-17/20

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ТС1-10/20

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1463/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-2538/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-1947/20

  Судија Розеана Тасева, Судница Судница 20
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-86/20

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: РО-2168/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ТС1-315/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1463/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: СТ-201/20

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-444/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-356/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ВПП1-10/21

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 14
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-216/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ТС1-38/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П4-968/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: П1-652/19

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-ТС-1748/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: МАЛВП-1580/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПЛ1-П-592/20

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  10.03.2021, во 10:10
 • Март
  10

  Предмет: РО-2532/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  10.03.2021, во 10:10