Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  19

  Предмет: П1-91/24

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.07.2024, во 09:00
 • Јули
  19

  Предмет: ТС-24/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  19.07.2024, во 13:00
 • Јули
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-699/17

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  19.07.2024, во 13:00
 • Јули
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1189/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  19.07.2024, во 13:30
 • Јули
  19

  Предмет: МАЛВТС-170/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.07.2024, во 14:00
 • Јули
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1301/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.07.2024, во 14:00
 • Јули
  22

  Предмет: П2-632/24

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  22.07.2024, во 09:00
 • Јули
  22

  Предмет: П4-358/24

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 10
  22.07.2024, во 10:30
 • Јули
  22

  Предмет: МАЛВТС-219/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  22.07.2024, во 11:00
 • Јули
  24

  Предмет: П2-685/24

  Судија Симона Бубевска Муцунски, Судница Судница 2
  24.07.2024, во 09:00
 • Јули
  24

  Предмет: ПЛ1-ТС-1395/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  24.07.2024, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: П2-372/24

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  26.07.2024, во 10:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС-115/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2024, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС1-54/24

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2024, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС1-221/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2024, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС1-87/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2024, во 14:00
 • Јули
  26

  Предмет: ТС1-173/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  26.07.2024, во 14:00
 • Јули
  29

  Предмет: П1-279/24

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.07.2024, во 09:30
 • Јули
  29

  Предмет: П4-445/24

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  29.07.2024, во 10:00
 • Август
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-1123/24

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  12.08.2024, во 10:00
 • Август
  14

  Предмет: П1-303/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  14.08.2024, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: П4-356/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  16.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: П4-47/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: ТС-23/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  19.08.2024, во 09:00
 • Август
  19

  Предмет: П1-529/21

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:05
 • Август
  19

  Предмет: П4-128/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:10
 • Август
  19

  Предмет: П4-747/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:15
 • Август
  19

  Предмет: П4-511/20

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  19.08.2024, во 09:20
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-54/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1461/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  19.08.2024, во 10:30
 • Август
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1733/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: ТС1-251/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: ТС1-99/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-4421/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-4768/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-4770/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-4753/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 09:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-323/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-1397/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:15
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-583/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-1509/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Соба 15
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-5785/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-1887/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-5035/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 10:50
 • Август
  21

  Предмет: РО-1864/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 11:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-1690/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 11:20
 • Август
  21

  Предмет: ПЛ1-ТС-1677/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  21.08.2024, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-1776/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 11:40
 • Август
  21

  Предмет: РО-4156/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:00
 • Август
  21

  Предмет: ТС1-52/23

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  21.08.2024, во 12:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-4386/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-4437/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-3365/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:40
 • Август
  21

  Предмет: РО-4422/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-4377/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 12:50
 • Август
  21

  Предмет: РО-4152/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:00
 • Август
  21

  Предмет: РО-4239/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:10
 • Август
  21

  Предмет: РО-4455/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:15
 • Август
  21

  Предмет: РО-4154/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-4369/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 13:45
 • Август
  21

  Предмет: РО-4360/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  21.08.2024, во 14:00
 • Август
  22

  Предмет: ВПП1-138/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-10/24

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  22.08.2024, во 09:00
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-30/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-595/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: П1-355/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: РО-1018/24

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  22.08.2024, во 09:30
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-590/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: СТ-159/24

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  22.08.2024, во 09:45
 • Август
  22

  Предмет: П2-716/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.08.2024, во 09:50
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-678/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: СТ-63/24

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  22.08.2024, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-689/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: Л-63/07

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  22.08.2024, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: П2-782/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  22.08.2024, во 10:15
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-717/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: СТ-51/21

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  22.08.2024, во 10:30
 • Август
  22

  Предмет: СТ-1206/17

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  22.08.2024, во 10:45
 • Август
  22

  Предмет: П4-273/24

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  22.08.2024, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: МАЛВП-1504/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  22.08.2024, во 11:30
 • Август
  22

  Предмет: ПЛ1-ТС-699/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 11:45
 • Август
  22

  Предмет: ТС-41/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  22

  Предмет: П4-367/24

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  22.08.2024, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-280/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 09:00
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-283/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 09:15
 • Август
  23

  Предмет: ТС1-303/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 09:20
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-286/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: ТС1-69/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 09:40
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-290/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 09:45
 • Август
  23

  Предмет: ТС-108/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: ТС-13/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 10:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВТС-105/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 10:35
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-325/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ТС1-193/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 11:45
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-334/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 12:00
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВТС-90/24

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 12:10
 • Август
  23

  Предмет: ПЛ1-ТС-798/23

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: ТС1-9/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 12:30
 • Август
  23

  Предмет: МАЛВТС-37/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  23.08.2024, во 12:45
 • Август
  23

  Предмет: ТС1-61/24

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  23.08.2024, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-1786/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПЛ1-П-59/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.08.2024, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: П2-986/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 09:10
 • Август
  26

  Предмет: РО-2641/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: П2-1512/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-2652/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 09:25
 • Август
  26

  Предмет: РО-2100/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П2-1402/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: СТ-203/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-696/21

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-372/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-1622/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-2645/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 09:35
 • Август
  26

  Предмет: РО-3593/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: П2-1289/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-3354/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 09:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-3770/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: П1-649/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.08.2024, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-3777/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:05
 • Август
  26

  Предмет: РО-3776/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:10
 • Август
  26

  Предмет: СТ-568/12

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-3774/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-3766/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-3772/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:25
 • Август
  26

  Предмет: РО-3100/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: П1-422/22

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-3767/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-869/22

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.08.2024, во 10:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-473/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:40
 • Август
  26

  Предмет: СТ-209/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-551/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-552/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-6209/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 10:55
 • Август
  26

  Предмет: РО-2786/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: СТ-106/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-965/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-966/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:05
 • Август
  26

  Предмет: РО-790/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:10
 • Август
  26

  Предмет: П4-797/23

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  26.08.2024, во 11:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-822/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-2745/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 11:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-893/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-591/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:25
 • Август
  26

  Предмет: СТ-293/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-830/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-917/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:35
 • Август
  26

  Предмет: РО-2753/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: РО-911/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:40
 • Август
  26

  Предмет: П2-976/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-792/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-5629/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 11:50
 • Август
  26

  Предмет: РО-2749/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: СТ-79/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-2600/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: МАЛВП-93/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.08.2024, во 12:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-2601/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 12:05
 • Август
  26

  Предмет: П2-20/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 12:10
 • Август
  26

  Предмет: РО-2263/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 12:10
 • Август
  26

  Предмет: РО-3420/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 12:20
 • Август
  26

  Предмет: СТ-111/24

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 12:20
 • Август
  26

  Предмет: РО-124/19

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  26.08.2024, во 12:20
 • Август
  26

  Предмет: П2-190/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: П4-291/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.08.2024, во 12:30
 • Август
  26

  Предмет: РО-645/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 12:40
 • Август
  26

  Предмет: СТ-129/24

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 12:40
 • Август
  26

  Предмет: П2-858/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  26.08.2024, во 12:45
 • Август
  26

  Предмет: РО-2016/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: СТ-83/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  26.08.2024, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: П4-249/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  26.08.2024, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: РО-4547/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 13:15
 • Август
  26

  Предмет: РО-2977/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  26.08.2024, во 13:25
 • Август
  26

  Предмет: П4-943/23

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  26.08.2024, во 14:00
 • Август
  26

  Предмет: П1-285/24

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  26.08.2024, во 14:15
 • Август
  26

  Предмет: П4-213/21

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  26.08.2024, во 14:20
 • Август
  27

  Предмет: РО-3540/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-2910/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 20
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: П1-67/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-5457/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:15
 • Август
  27

  Предмет: П4-454/21

  Судија Драган Петрушевски, Судница Судница 16
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: П4-614/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 09:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-5734/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:35
 • Август
  27

  Предмет: РО-5747/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:45
 • Август
  27

  Предмет: РО-5487/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 09:55
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-80/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-5496/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:10
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-1263/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 10:15
 • Август
  27

  Предмет: РО-5716/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:20
 • Август
  27

  Предмет: РО-6106/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-5733/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:40
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-1495/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 10:45
 • Август
  27

  Предмет: РО-6123/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 10:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-6114/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 11:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-5676/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 11:10
 • Август
  27

  Предмет: РО-4011/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 11:20
 • Август
  27

  Предмет: РО-6116/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-6126/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 11:40
 • Август
  27

  Предмет: РО-5526/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 11:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-6000/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: МАЛВП-327/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 12:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-5528/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:10
 • Август
  27

  Предмет: РО-5575/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:20
 • Август
  27

  Предмет: РО-5558/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: ПЛ1-П-42/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 12:30
 • Август
  27

  Предмет: РО-5511/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:40
 • Август
  27

  Предмет: РО-5544/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:50
 • Август
  27

  Предмет: РО-1920/24

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 12:55
 • Август
  27

  Предмет: РО-825/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-1398/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: П4-525/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  27.08.2024, во 13:00
 • Август
  27

  Предмет: РО-3883/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Соба 9
  27.08.2024, во 13:05
 • Август
  27

  Предмет: РО-3887/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  27.08.2024, во 13:30
 • Август
  29

  Предмет: ТС1-61/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: ТС1-72/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 09:20
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-91/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 09:40
 • Август
  29

  Предмет: ТС1-300/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: П2-509/24

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  29.08.2024, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ТС1-35/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 10:20
 • Август
  29

  Предмет: ТС-25/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 11:00
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1391/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 11:15
 • Август
  29

  Предмет: ТС-96/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: ТС1-32/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 11:45
 • Август
  29

  Предмет: ТС1-97/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-ТС-1577/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  29.08.2024, во 12:10
 • Август
  30

  Предмет: П1-484/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.08.2024, во 09:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-817/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 09:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-4850/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-4903/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:05
 • Август
  30

  Предмет: РО-4855/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-4856/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:15
 • Август
  30

  Предмет: РО-4889/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-4833/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:25
 • Август
  30

  Предмет: ТС1-131/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-4863/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-3737/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-4082/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-4086/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-4121/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 10:55
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-106/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.08.2024, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-3605/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-3495/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:05
 • Август
  30

  Предмет: РО-713/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:10
 • Август
  30

  Предмет: РО-711/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:15
 • Август
  30

  Предмет: РО-617/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:20
 • Август
  30

  Предмет: РО-5459/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:25
 • Август
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-143/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.08.2024, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-5457/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:30
 • Август
  30

  Предмет: РО-2368/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:35
 • Август
  30

  Предмет: РО-2503/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:40
 • Август
  30

  Предмет: РО-868/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:45
 • Август
  30

  Предмет: РО-4317/20

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:50
 • Август
  30

  Предмет: РО-4829/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 11:55
 • Август
  30

  Предмет: П1-127/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.08.2024, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-4662/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 12:00
 • Август
  30

  Предмет: РО-2070/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.08.2024, во 12:10
 • Септември
  2

  Предмет: П4-56/24

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-3924/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 08:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1665/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 08:50
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-1795/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 08:50
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-1156/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6157/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП1-133/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: СТ-143/24

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-230/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-1280/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-139/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2620/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-44/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5723/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5560/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-693/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-41/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-398/24

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5366/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4941/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5393/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5368/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6049/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6100/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5337/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-96/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6493/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-9/24

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-807/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-232/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5743/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-1913/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-406/24

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6054/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: П3-36/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4716/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5949/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5193/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-398/24

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5691/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5907/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6030/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: СТ-ТС-20/24

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6080/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5429/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: П4-325/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-393/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4982/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5462/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-408/24

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-944/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-52/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1039/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-741/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6119/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5430/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-935/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5602/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5242/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-611/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6010/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1282/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-213/24

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4859/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5253/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВТС-342/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1/24

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-956/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-258/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5647/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5725/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4903/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-945/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5199/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: РО-923/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 09:55
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6076/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: СТ-208/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4158/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-413/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-103/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5551/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4372/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/24

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-46/24

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-695/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-84/24

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5594/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-481/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6315/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5707/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-487/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5548/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6313/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-291/24

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-534/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5580/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ТС1-24/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1556/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-6050/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5549/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1901/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-299/24

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5583/22

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5388/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-302/24

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2251/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5597/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: СТ-248/19

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1150/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-302/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1595/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ТС1-243/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-693/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1582/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-680/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4802/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П1-203/24

  Судија Кристијан Митревски, Судница Судница 5
  02.09.2024, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2108/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2817/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-694/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:35
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5772/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: П2-262/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-3412/20

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-3412/20

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1930/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-3350/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-440/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-407/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-936/20

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: ТС1-79/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 10:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5974/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5274/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-809/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 10:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1623/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4657/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-460/22

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-150/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4530/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1595/23

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 11:05
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1745/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: П4-889/23

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-764/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:10
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-443/24

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-796/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1743/24

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-3840/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 11:15
 • Септември
  2

  Предмет: П4-764/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-908/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-762/24

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-614/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-67/24

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: ТС-20/24

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-244/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1122/21

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1501/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:40
 • Септември
  2

  Предмет: РО-4086/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 11:40
 • Септември
  2

  Предмет: П2-629/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 11:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-783/24

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 11:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2325/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 11:50
 • Септември
  2

  Предмет: РО-984/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-402/24

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 35
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-574/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-591/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ТС1-228/23

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПЛ1-П-113/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-401/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВТС-367/23

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-5792/23

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  02.09.2024, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2354/23

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 12:10
 • Септември
  2

  Предмет: РО-983/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 12:15
 • Септември
  2

  Предмет: РО-2533/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 12:20
 • Септември
  2

  Предмет: РО-756/24

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 12:20
 • Септември
  2

  Предмет: П2-820/23

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 12:25
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1609/24

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.09.2024, во 12:25
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-1663/22

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-451/24

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-140/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: П4-124/23

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.09.2024, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: П2-691/24

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.09.2024, во 12:45
 • Септември
  2

  Предмет: РО-1811/23

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  02.09.2024, во 12:45
 • Септември
  2

  Предмет: П4-687/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-185/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.09.2024, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-1628/23

  Судија Лиљана Костојчиноска, Судница Судница 15
  02.09.2024, во 13:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-211/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  03.09.2024, во 08:25
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/24

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  03.09.2024, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-157/24

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  03.09.2024, во 08:40
 • Септември
  3

  Предмет: РО-2390/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 3
  03.09.2024, во 08:50
 • Септември
  3

  Предмет: РО-6180/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 08:55
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3307/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-112/24

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-5630/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-182/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П4-873/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ТС1-189/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-1196/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-487/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-3/24

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-618/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П4-979/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ТС1-243/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3448/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-1998/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:10
 • Септември
  3

  Предмет: РО-2001/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: РО-5841/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.09.2024, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-361/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.09.2024, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: РО-1404/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-248/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-1814/23

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: П4-911/23

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: РО-2653/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: РО-1895/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:25
 • Септември
  3

  Предмет: РО-4995/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-306/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-5633/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ТС1-212/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-529/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Соба 24
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1667/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: П4-422/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-532/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 13
  03.09.2024, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: РО-4543/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:35
 • Септември
  3

  Предмет: РО-4533/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: РО-564/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-73/24

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3466/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: РО-5989/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП1-203/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 17
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: РО-2811/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1639/23

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-54/24

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 23
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-356/24

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: ТС1-287/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  03.09.2024, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: РО-4189/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 09:55
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3336/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3695/23

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-136/24

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П4-445/23

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-4221/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-833/23

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-414/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1169/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3570/23

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.09.2024, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3135/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 10:05
 • Септември
  3

  Предмет: РО-4078/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: РО-453/24

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.09.2024, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-179/24