Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1687/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-1643/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  02.03.2020, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-856/17

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.03.2020, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-2330/19

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 08:45
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-979/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 08:50
 • Март
  2

  Предмет: СТ-283/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-922/17

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-1131/15

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ТС-688/14

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-1055/17

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1268/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-4193/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП2-459/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-1110/19

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 6
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П2-930/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1861/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П1-660/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-572/19

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-22/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП-628/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Соба 4
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-387/17

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-1163/18

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-952/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-683/19

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  02.03.2020, во 09:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-4426/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.03.2020, во 09:04
 • Март
  2

  Предмет: РО-4162/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:10
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-61/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: СТ-279/19

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1856/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-3213/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-2072/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 09:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-33/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.03.2020, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: РО-3397/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:20
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-1682/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.03.2020, во 09:25
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-1682/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 09:25
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-789/19

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-86/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1494/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-2775/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-796/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-41/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-4483/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П1-769/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П2-1474/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-380/19

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1817/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-19/20

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-550/18

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1840/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВТС-381/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: СТ-3/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-573/17

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-515/19

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-550/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  02.03.2020, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-3/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-882/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.03.2020, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: РО-3004/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:40
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1167/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: П2-702/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  02.03.2020, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1674/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.03.2020, во 09:45
 • Март
  2

  Предмет: РО-2926/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: РО-4262/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1495/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: РО-4425/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: П4-876/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Судница 13
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: П4-759/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 09:50
 • Март
  2

  Предмет: П4-539/19

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: СТ-68/16

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ТС1-91/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ТС1-27/19

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-4263/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-203/18

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 4
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-69/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-667/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1994/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-2342/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-3252/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-389/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ТС-290/15

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-519/18

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-ТС-1297/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П1-98/18

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-2035/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.03.2020, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-3282/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВТС-125/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  02.03.2020, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: П1-68/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.03.2020, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: РО-4265/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 10:10
 • Март
  2

  Предмет: РО-3291/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-4083/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-527/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  02.03.2020, во 10:15
 • Март
  2

  Предмет: РО-4211/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  02.03.2020, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: РО-3234/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: РО-4275/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  02.03.2020, во 10:20
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-1601/19

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  02.03.2020, во 10:25
 • Март
  2

  Предмет: П2-718/19

  Судија Виолета Поповска, Судница Судница 20
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ТС1-190/19

  Судија Маринела Јакасановска, Судница Соба 62
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ПЛ1-П-884/19

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-3231/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: ВПП1-166/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  02.03.2020, во 10:30
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВТС-248/19

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  02.03.2020, во 10:30